pokrajinski-sekretarijat-privredeNovi Sad, 24. jun 2014. – Autonomni ženski centar učestvuje na javnoj raspravi koju organizje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova povodom predstavljanja novog pokrajinskog Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. 

Program uključuje aktivnosti za period 2014-20120. godinu, koje su usaglašene sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.. Predstavnice AŽC su bile članice ekspertske radne grupe koja je izradila dokument. Uz glavni dokument, izrađena su i dva dodatka: program za ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i program za unapređenje prevencije i zaštite žena iz marginalizovanih grupa od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.