izvestaj-cedawDelegacija Vlade Republike Srbije predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, koje je održano 18. jula 2013. godine u Ženevi. Predstavnici Vlade govorili su o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.

Kao odgovor na državni izveštaj Komitetu je dostavljen i izveštaj „Senka nad Srbijom” koji su sačinile nevladine organizacije Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u Crnom, Labris i Glas razlike. U ovom izveštaju navodi se da u Srbiji još uvek postoje sistemske prepreke za zaštitu ženskih ljudskih prava, čime je zahtevano od CEDAW komiteta da postavi striktne zahteve državi Srbiji kako bi se žene zaštile od izrazitog urušavanja njihovih prava.

Snimak predstavljanja dostupan je na stranici CEDAW 55 Session: Serbia  , a  izveštaj Senka nad Srbijom i više informacija o procesu i učesću NVO procitajte na stranici CEDAW - Izveštavanje.