U okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

Konferencija je okupila predstavnike 152 organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, Turske i država EU, koje su nosioci i partneri 18 projekata koji će se realizovati naredne četiri godine.

Autonomni ženski centar, u partnerstvu sa još 5 ženskih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Austrije i 23 lokalne organizacije iz ovih država, predstavio je projekat usmeren na zagovaranje za ratifikaciju i punu implementaciju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

  • rastimo-zajedno-1
  • rastimo-zajedno-2
  • rastimo-zajedno-3