Predstavnice Autonomnog ženskog centra su učestvovale na 57. zasedanju Komisije za status žena Ujedinjenih nacija u Njujorku od 4. do 8. marta 2013. godine. Prioritetna tema na zasedanju je bila „Sprečavanje i prevencija svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama”. AŽC je pre zasedanja uputio pisanu izjavu o sprečavanju i prevenciji nasilja prema ženama u Srbiji.

Na zasedanju su predstavnici pojedinih država članica Ujedinjenih nacija pokazali tendenciju da preispituju i umanjuju do sada dostignute standarde u domenu ženskih ljudskih prava, relativizujući diskriminaciju i nasilje prema ženama i devojčicama. Ovi stavovi su se pravdali običajima, kulturom, religijskim i tradicionalnim praksama u tim zemljama. Zbog ovakvih stavova, usaglašavanje zaključaka sa zasedanja je neizvesno i postoji mogućnost da se ni ovoga puta, kao ni na 56. zasedanju, ne usvoji finalni dokument. Zbog toga su ženske i feminističke organizacije i njihove mreže uputile izjave akterima na zasedanju za zauzimanje čvrstog stava u pogledu zaštite prava žena na život bez nasilja bez izuzetka, u skladu sa svim do sada dostignutim standardima. Autonomni ženski centar je potpisao izjave i nastaviće da prati usaglašavanje i usvajanje konačnog dokumenta.

Pored zvaničnih i događaja koje su organizovale države članice UN, zasedanje je pratio veliki broj paralelnih događaja koje su organizovale ženske, feminističke i ekspertske nevladine organizacije pokrivajući najraznovrsnije teme koje se tiču nasilja prema ženama - od prevencije, položaja žena u konfliktnim područjima, stereotipima, višestruko marginalizovanim grupama žena, tradicionalnim praksama, do evidencije i upotrebe savremene tehnologije u cilju suzbijanja nasilja prema ženama.

Više o 57. zasedanju CSW je dostupno na sajtu UN WOMEN.

Foto galerija

 • csw57_01
 • csw57_02
 • csw57_03
 • csw57_04
 • csw57_05
 • csw57_06
 • csw57_07
 • csw57_08
 • csw57_09
 • csw57_10
 • csw57_11
 • csw57_12