Autonomni ženski centar je 28. januara u Beogradu organizovao Okrugli sto “Implementacija Zakona o socijalnoj zaštiti – usluge za žene žrtve nasilja u porodici“. Okrugli sto je realizovan u okviru projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ koji sprovodi 7 Kontakt organizacija civilnog društva uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Cilj ovog skupa bio je da se otvori dijalog između predstavnika/ca relevantnih državnih organa u procesu donošenja podzakonskih dokumenata koja regulišu razvoj kvaliteta usluga socijalne zaštite. Predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospođa Biljana Zekavica  je na okruglom stolu predstavila proces licenciranja u oblasti socijalne zaštite i pozvala nevladine organizacije na saradnju u ovom procesu. Takođe, o nalazima i zaključcima iz analize “Inicijativa za praćenje socijalne politike – praćenje mera socijalne politike sa stanovišta ciljne grupe žena” govorila je Nataša Jovanović autorka analize i koordinatorka projekta. Učesnice/i okruglog stola bili su predstavnici/e institucija nadležnih za oblast socijalne zaštite na republičkom, pokrajinskom i gradskom nivou, nezavisnih državnih mehanizama, kao i ženskih nevladinih organizacija koje pružaju usluge za žene žrtve nasilja u porodici na lokalnom nivou.

Fotografije

  • osiz-1
  • osiz-2
  • osiz-3
  • osiz-4
  • osiz-5