Autonomni ženski centar podseća da je ovo još jedna od akcija usmerenih protiv nezavisnih tela i organizacija koje se zalažu za zaštitu ljudskih prava, započeta akcijom pokreta ''Naši'' protiv nevladinih organizacija i medija. Ovakve su akcije opasne i dugoročno štetne za celokupno društvo i državu Srbiju jer normalizuju pretnje i nasilje, kao i zloupotrebu moći.