U cilju obeležavanja 30 godina rada, Autonomni ženski centar organizuje nagradni konkurs za izradu logoa kojim ćemo obeležiti ovaj važan feministički jubilej.

Smernice za izradu i upotrebu logoa

Logo treba vizuelno da prikaže (obeležavanje) 30 godina rada Autonomnog ženskog centra. Može, ali ne mora da bude nadogradnja postojećeg AŽC logoa.

Ohrabrujemo vas da koristite grafičke elemente koji referišu na feminističke vrednosti autonomije, solidarnosti, kontinuuma ženske borbe protiv muškog nasilja prema ženama.

AŽC će logo koristiti na sajtu i društvenim mrežama, na štampanim materijalima AŽC-a, u potpisu email poruka i slično.

Ko može da se prijavi?

Poziv je otvoren za sve zainteresovane, sa ili bez prethodnog dizajnerskog iskustva. Prihvataju se i predlozi iz država u regionu.

Logo može biti rešenje jedne ili više osoba.

Poziv je takođe otvoren za pravna lica.

Može se istovremeno poslati više predloga.

Nagrade

Obezbeđene su simbolične novčane nagrade za najbolje radove.

  1.  mesto: 20.000 RSD neto
  2.  mesto: 15.000 RSD neto
  3.  mesto: 10.000 RSD neto

Dodatna pravila poziva

AŽC zadržava pravo vlasništva i upotrebe logoa na svojim materijalima, uz obavezu da, gde god je to adekvatno, istakne ime autorke/autorki i zahvalnost za donaciju.

Svi pristigli predlozi moraju biti originalno autorsko delo same autorke/autorki, odnosno ne smeju kršiti autorska prava trećih lica.

AŽC ima pravo da, zajedno sa autorkom/autorkama, eventualno utiče na promenu/doradu poslatog predloga.

Tehničke smernice

Predlog logoa treba dostaviti u vektorskom formatu.

Pored predloga logoa, uz prijavu navedite i osnovne podatke o autorki/autorkama.

Prijave poslati na email adresu dobre_prakse@azc.org.rs do 15.10.2023 u 17h.
U naslovu maila navesti “Prijava za nagradni konkurs”.

Proglašenje najboljih radova će biti dve nedelje nakon zatvaranja konkursa

Ukoliko imate pitanje, možete ih uputiti na istu naznačenu email adresu.


Autonomni ženski centar se unapred raduje pristiglim predlozima!