Pristina 18 10 01

Predstavnica Autonomnog ženskog centra govorila je na međunarodnoj konferenciji „Dokumentovanje seksualnog nasilje u konfliktima: standardi i prakse“ održanoj u Prištini, 18. oktobra, u organizaciji Kosovskog rehabilitacionog centra za žrtve torture (KRCT).

Na panelu tokom kog su preneta iskustva u dokumentovanju seksualnih ratnih zločina govorile su Leonora Selmani, predstavnica Vladine komisije na Kosovu koja odlučuje o zahtevima žrtava koje traže odštetu, Sabiha Husić iz organizacije Medica Zenica iz Bosne i Hercegovine i Sanja Pavlović, predstavnica AŽC-a. Završni govor i sumiranje zaključaka sa konferencije pružila je Feride Rušitim, direktorka KRCT-a. Panel je moderirala Ardita Metaj.

Tokom panela je istaknuto da je Srbija jedina država u regionu koja nije prepoznala preživele seksualno nasilje u ratu kao civilne žrtve rata i da, u tom smislu, imamo mnogo toga da naučimo iz iskustava iz regiona.

Pristina 18 10 02