REPUBLIKA SRBIJA

REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

Republičkoj javnoj tužiteljki, gospođi Zagorki Dolovac

u Beogradu, 11. oktobra 2022.g.

 

OTVORENO PISMO

Poštovana gospođo Dolovac,

Autonomni ženski centar Vam se obraća zahtevom da u skladu sa nadležnostima Republičkog javnog tužilaštva da nadzire rad svih javnih tužilaštava, ispitate odgovornost javnog tužioca i zamenika Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu u vezi ubistva i samoubistva koje se dana 4. oktobra 2022.g. desilo u Vršcu.

Razlog našeg obraćanja su zaključci koji su navedeni u saopštenju za javnost Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i rodnu ravnopravnost[1], zbog kojih Autonomni ženski centar smatra da je Republičko javno tužilaštvo dužno da, u što kraćem roku, sprovede postupak kontrole rada Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu i o rezultatima kontrole obavesti javnost.

Molimo vas da prilikom kontrole obratite posebnu pažnju na postupanje Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici kojima se reguliše rad Grupe za koordinaciju i saradnju, kao i imenovanje lica za vezu, imajući u vidu zaključak Pokrajinskog sekretarijata da je izostala redovna saradnja Grupe za koordinaciju i saradnju.

Naime, prema informacijama koje su bile dostupne Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i rodnu ravnopravnost, Grupa za koordinaciju i saradnju za opštinu Vršac, kojom rukovodi zamenik Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu je prilikom razmatranja prijave nasilja u porodici Budimirović, procenila da se radi o slučaju visokog rizika od ponavljanja nasilja, te je napravljen Plan zaštite i podrške.

Pokrajinski sekretarijat nije naveo da li je Grupa za koordinaciju i saradnju razmatrala ovaj slučaj kao tekući u periodu dok su trajali sudski postupci, već je naveo da je ''izostala blagovremena i adekvatna razmena informacija na Grupi za kordinaciju i saradnju o navedenom slučaju između svih institucija uključenih u proces zaštite, a posebno u vezi sa tokom krivičnog postupka i radnjama koje su preduzimane''. Pokrajinski sekretarijat je zaključio da Centar za socijalni rad Vršac "nije obavešten, niti se informisao, o toku krivičnog postupka kao ni o postupku  veštačenja u vezi zdravstvenog stanja počinioca".

Stoga smatramo da stručna i zainteresovana javnost ima pravo da zna:

  • da li je u Planu zaštite i podrške žrtvi koji je bio izrađen dana 5. maja 2022.g., bio naveden rok za procenu navedenih mera?
  • ukoliko je bio naveden rok, da li je po isteku tog roka, slučaj ponovno razmatran kao tekući, kako bi Grupa procenila efekte preduzetih mera i kako bi se ponovo procenio/vrednovao rizik radi utvrđivanja da li su mere dovele do smanjenja stepena rizika od ponavljanja nasilja ili ne, i eventualno napravio novi Plan zaštite i podrške?
  • ukoliko je slučaj bio razmatran kao tekući na nekom od narednih sastanaka Grupe za koordinaciju i saradnju opštine Vršac, kog datuma je bio ponovo razmatran, šta je Grupa navela u Zapisniku, kako je procenjen rizik i da li napravljen novi Plan?

Imajući u vidu navode u medijima da je sada pok. Marko Budimirović kršio mere zaštite od nasilja u porodici i/ili mere iz čl. 197 ZKP koje mu je Osnovni sud u Vršcu izrekao u krivičnom postupku i u postupku po Porodičnom zakonu, molimo vas da utvrdite da li su prijave o navodnom kršenju mera bile dostavljane Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu odnosno da li su se policijski službenici usmenim putem konsultovali sa dežurnim tužiocem vezano za prijave kršenja mera.

Ukoliko na ova pitanja niste u mogućnosti da nam pružite odgovor iz razloga što  vam te informacije nisu bile dostupne prilikom nadzora, molimo vas da razmotrite da zajedno sa Zaštitnikom građana, Republičkim javnim tužilaštvom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvom pravde, Višim javnim tužilaštvom u Beogradu – Odeljenjem za korupciju, kao i sa predstavnicima institucija u Vršcu i predstavnicama Autonomnog ženskog centra, formirate ad hoc telo koje će da razmotri postupanje svih institucija u Vršcu uključenih u obezbeđivanje zaštite od nasilja u porodici, i sačini zaključke i preporuke, kako bi se ispravile greške u postupanju predstavnika institucija i kako bi se sprečilo da se ovakav tragičan događaj ponovi, ne samo u Vršcu, nego na teritoriji cele Srbije.

za Autonomni ženski centar

Vanja Macanović

 Pismo dostupno i na ovom linku.

 

[1] http://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/odrzana-konferencija-za-stampu-pokrajinskog-sekretarijata-za-sociajlnu-politiku-demografiju-i-ravnopravnost-polova/