Autonomni ženski centar, kao organizacija, i mnoge njegove članice pojedinačno, podržale su Saopštenje za javnost povodom odluke ministarstva obrazovanja o “spornim” udžbenicima biologije. Nadamo se odgovoru nadležnih, kao i da će javnost saznati šta su argumenti radne grupe pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koja je podržala izmene sadržaja u već odobrenim udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole, uprkos izjašnjenju biološke naučne zajednice o adekvatnosti njihovog sadržaja.

saopstenje udzbenici biologije

Odlukom radne grupe Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog Ministarstva nameće se zaključak da svaki oblik govora o seksualnosti u školama – u prirodnim ili društvenim naukama – nije poželjan, pa utoliko ne treba da bude ni dozvoljen.

U Republici Srbiji ne postoji predmet koji bi se bavio seksualnim razvitkom ljudske jedinke, takav da zahvati kako njene biološke osnove tako i društvene aspekte ljudske polnosti. Iako su učenici i učenice izloženi ispitivanju kompleksnih procesa mejoze i mitoze, te genetičkog razvoja ćelije i složenih organizama, naša telesnost, rodni, odnosno društveno određeni život polno specifičnih telesnih živih bića, kao i široko polje seksualnosti, za njih ostaju nedostupni.

Rešenje koje je prethodne godine pronađeno, da se u jednoj lekciji u udžbeniku za biologiju za osmi razred obradi to pitanje, bilo je kompromisnog karaktera. Biologija se otvorila i prema naučnim znanjima koja nisu nužno biološka, ali je time omogućeno da se na nivou osnovnog obrazovanja bar dotakne tema koja se ne može obrađivati u okviru geografije, matematike i drugih oblasti koje su dostupne na najnižem i jedinom obaveznom obrazovnom nivou.

Ukoliko najpozvaniji u javnoj raspravi o programu i sadržaju udžbenika za biologiju (biolozi i biološkinje, nastavnice i nastavnici, o čemu svedoče jasne reakcije Srpskog biološkog društva, svih bioloških fakulteta u zemlji i Nacionalnog prosvetnog saveta) ne vide problem, postaje očigledno da se danas ponavlja situacija iz 2017. godine kada je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po ubrzanom postupku zaustavilo projekat uvođenja Obrazovnih paketa o seksualnom nasilju. I tada, kao i sada, država reaguje pod pritiskom konzervativnih intelektualaca, političkih stranaka i crkve.

Osuđujemo čin kojim se prosvetna pitanja uređuju na „Svenarodnom molebanu za svetinju braka i porodice“. Molebani nisu mesta na kojima se odlučuje o tome šta jeste ili nije nauka, niti se referendumima uređuju naučna dostignuća. Ako bude tako, možemo očekivati da se mnoštvo odseka na beogradskom univerzitetu zatvori zbog svoje tobožnje nenaučnosti.

Zbog toga zahtevamo od nadležnog Ministarstva, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Vlade Republike Srbije da hitno vrate lekciju u udžbenike biologije i preduzmu sve druge mere koje garantuju sekularnost države i naučne sadržaje u javnom obrazovnom sistemu države.

Dole potpisani,

Organizacije:

 • Centar E8
 • Mame su zakon
 • Alternativni centar za devojke
 • Centar za ženske studije
 • Rekonstrukcija Ženski Fond
 • BeFem, feministički kulturni centar
 • Ipak.Centar
 • Projekat Pričajmo o tome
 • Inicijativa mladih za ljudska prava
 • Centar Živeti uspravno
 • Nacionalna asocijacija nastavnika/nastavnica Građanskog vaspitanja i saradnika/saradnica (NAGVIS)
 • Ženski centar Užice
 • Centar za biopolitičku edukaciju
 • Ne davimo Beograd
 • Atina
 • Centar modernih veština
 • Građanske inicijative
 • Dugina Iskra
 • Centar za istorijske studije i dijalog
 • Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava
 • Skandinavski kutak
 • Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 
 • Društveni centar Oktobar
 • Udruženje građana EGAL
 • Anglo-srpsko društvo
 • Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
 • Future Generations
 • Haver Srbija
 • Ženska platforma za razvoj Srbije
 • Politička platfroma Solidarnost
 • Autonomni ženski centar
 • Kolektiv Talas TIRV
 • Udruzenje Žene za mir
 • Centar za devojke

Saopštenje potpisuju:

 • Sanja Radović, istoričarka
 • Jelena Ivković, specijalna pedagoškinja 
 • Tanja Ignjatović, psihologinja
 • Mirjana Mitić, socijalna radnica
 • Nađa Duhaček, antropološkinja
 • Milan Miljković, profesor 
 • Snežana Živanović, profesorka
 • Đurđa Trajkovic, profesorka
 • Dijana Malbaša, pravnica
 • Jovana Markulić, socijalna radnica
 • Jelena Memet, aktivistkinja
 • Mirjana Đurđević, književnica
 • Sarita Bradaš, psihološkinja
 • Svetislav Jovanov, dramaturg
 • Hristina Piskulidis, filološkinja
 • Aleksandra Glovacki Velikić, dramaturškinja
 • Anđelka Prvulović, sociološkinja
 • Marija Radoman, sociološkinja
 • Jelica Marić Dević, socijalna radnica
 • Anita Burgund Isakov, profesorka socijalnog rada
 • Milica Jeremić, filološkinja
 • Svetlana Nešić Bajgo, psihološkinja
 • Vladimir Mihić, psiholog
 • Jelisaveta Blagojević, filozofkinja
 • Tatjana Popović, prevoditeljka
 • Milica Miražić, psihoterapeutkinja u edukaciji
 • Ivana Jakšić, psihološkinja
 • Ivana Pantelić, istoričarka
 • Adriana Zaharijević, filozofkinja
 • Jelena Vidić, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Milana Katašić, psihološkinja
 • Daša Duhaček, profesorka
 • Vedrana Mirković, psihološkinja
 • Jasna Jovanov, istoričarka umetnosti
 • Milica Lazić, psihološkinja
 • Stefan Janjić, novinar
 • Luka Todorović, psiholog
 • Marija Živković, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Bojana Bodroža, psihološkinja
 • Norbert Šinković, novinar
 • Smiljana Milinkov, profesorka
 • Jelena Kleut, komunikološkinja
 • Paola Petrić, filološkinja
 • Milica Lazarević, pedagoškinja
 • Biljana Stanković, psihološkinja
 • Maja Sedlarević, lingvistkinja
 • Katarina Lončarević, filozofkinja
 • Bojana Obradović, psihološkinja 
 • Jelena Milić Jerković, specijalna pedagoškinja i psihoterapeutkinja
 • Jelena Zulević, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Kaja Damnjanović, psihološkinja
 • Gordana Marčetić-Radunović,  socijalna radnica 
 • Melita Ranđelović, pedagoškinja
 • Tatjana Matijaš,nastavnica GV, pedagoškinja
 • Biljana Slavkovic, psihoterapeutkinja
 • Danijela Radojevic, psihoterapeutkinja
 • Ivana Jankov,nastavnica biologije
 • Jana Damjanov, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Dragana Prodanović, komunikološkinja
 • Marko Sinđić, socijalni radnik
 • Predrag Milanovic, etnomuzikolog
 • Vedrana Vukotić, bibliotekar arhivar
 • Nevena Strižak, psihološkinja
 • Demir Mekić, sociolog 
 • Elizabet Vasiljevic, prevoditeljka
 • Marija Vukasinovic 
 • Sanja Petrović Todosijević, istoričarka
 • Danijela Nikolić, sociološkinja
 • Aleksandra Marković, sociološkinja
 • Uroš Savković, evolucioni biolog
 • Vedrana Lacmanović, socijalna radnica
 • Anja Zečević, socijalna radnica 
 • Biljana Stojković, profesorkaesorka
 • Arijana Luburić Cvijanović, profesorka
 • Dr Đorđe Miketić – oralni hirurg i narodni poslanik
 • Aleksandar Baucal, profesor
 • Smiljka Tomanović, profesorka sociologije
 • Irena Ristić, profesorka
 • Radmila Gujaničić,feministkinja
 • Aleksandar Todosijević, istoričar
 • Jelena Nidžović, filološkinja
 • Marijana Ristić Labus, socijalna radnica
 • Dejan Sredojević, profesor
 • Dušan Blagojević, filolog  
 • Aleksandra Opačić, dr spec. urgentne medicine 
 • Slobodan Savović, otorinolaringolog, profesor
 • Bojana Ćebić, izdavač
 • Nataša Kostić, istoričarka
 • Jasna Marković, profesorka matematike
 • Jelena Jaćimović, umetnica i aktivistkinja
 • Dejan Kožul, novinar
 • Danilo Dević, menadžer 
 • Vanja Macanović, advokatica
 • Jovanka Pavlović, diplomirana specijalna pedagoškinja
 • Aleksandra Mirimanov, umetnica i likovna pedagoškinja
 • Aleksandar Đukanović, književnik i istoričar
 • Marija Ratković, teoretičarka i književnica
 • Marija Jakovljević, sociološkinja
 • Danijela Stefanović, istoričarka
 • Vesna Gošović, bibliotekarka
 • Sanja Kojić, profesorka
 • Elena Kuzmanović, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Vladimir Opsenica, graf. dizajner, fotograf
 • Fabiola Gasperini, dr spec.interne medicine 
 • Nemanja Stanković, kreativni direktor
 • Radina Vučetić, istoričarka
 • Doris Rafajlovski, psihološkinja
 • Radmila Gošović, profesorka u penziji
 • Željko Tešić, filolog
 • Srđan Radović, antropolog
 • Ivan Đorđević, antropolog
 • Zoe Gudović, umetnica i aktivistkinja
 • Jelena Višnjić, sociološkinja
 • Jelena Miletić, profesorka 
 • Milena Dragićević Šešić, profesorka
 • Jovana Timotijević, teoretičarka arhitekture
 • Vera Mevorah, teoretičarka
 • Ivan Milenković, filozof
 • Marijana Matović, teoretičarka medija
 • Minja Marđonović, književnica i novinarka
 • Dunja Ilić, književna teoretičarka 
 • Jelena Đorđević, profesorka
 • Jelena Petrović, feministička teoretičrka 
 • Isidora Jarić, profesorka
 • Aleksandar Bošković, antropolog, profesor univerziteta
 • Biljana Đorđević, politikološkinja i narodna poslanica
 • Milena Vasić, pravnica
 • Nevena Petrušić profesorka 
 • Srđan Milošević, istoričar i pravnik
 • Iris Žeželj, psihološkinja
 • Vladislava Gordić Petković, profesorka
 • Danka Purić, psihološkinja
 • Nemanja Marinović, novinar
 • Sandra Ilić, psihološkinja
 • Anja Mijović, pisac
 • Dijana Kockarević, učiteljica
 • Marko Porčić, arheolog
 • Jelena Disić, aktivistkinja 
 • Martina Milutinović, psihoterapeutkinja
 • Konstantin Ilijević, docent 
 • Miloš Jovanović, sociolog
 • Predrag Cvetičanin, sociolog 
 • Dunja Dačić, muzičarka
 • Radivoje Jovović, politikolog
 • Isidora Čeleketić, građanska aktivistkinja
  Jasmina Milojević, teoretičarka kulture
 • Natalija Mićunović, filozofkinja
 • Ksenija Forca, komunikološkinja
 • Svetislav Kostić, profesor 
 • Jelena Joksimović, psihološkinja
 • Oliver Tošković, profesor, psiholog
 • Predrag Milidrag, filozof
 • Goran Marković, 
 • Tara Đorić, menadžer
  Nina Sibinović, dramaturg
 • Luka Stojanović, književnik i filoz миof
 • Miloš Đajić, magistar umetnosti i aktivista 
 • Melanija Lojpur, filozofkinja i sindikalistkinja
 • Miloš Milić, filozof i programer
 • Ivana Vukic, arheolog
  Nebojša Krivokuća, dramaturg
 • Ivana Kovačević, profesorka
 • Ljiljana Pantović, antropološkinja
 • Dragoslava Barzut, književnica i aktivistkinja
 • Ksenija Mišić, psihološkinja
 • Jelena Vasiljević, aktivistkinja
 • Irena Pejić, sociološkinja
 • Lada Stevanović, antropološkinja
 • Tamara Srijemac, novinarka 
 • Senka Jankov, sociološkinja 
 • Irena Pavlović, psihološkinja, preduzetnica
 • Jelena Diković, novinarka
 • Bojana Paser, filološkinja
 • Jovana Zafirović, sociološkinja
 • Aleksandar R. Miletić, istoričar
 • Aleksandra Gavrilović, andragoškinja
 • Marina Simić, antropološkinja 
 • Dušica Urošević, profesorka srpskog jezika 
 • Violeta Bogdanović Šutković, nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja
 • Snježana Milivojević, profesorka
 • Milan Tešić, profesor srpskog jezika i književnosti
 • Dubravka Stojanović, istoričarka, profesorka
 • Meho Šutković, dipl. defektolog – somatoped
 • Milica Nikolić, filološkinja
 • Tamara Džamonja Ignjatović, profesorka psihologije i psihoterapeutkinja
 • Dušica Filipović Đurđević, psihološkinja
 • Jelena Ćeriman, naučna saradnica
 • Irena Fiket, naucna saradnica 
 • Đorđe Pavićević, profesor i narodni poslanik 
 • Milena Pečenković Popović, magistar farmacije
 • Mira Marjanovic, konsultantkinja
 • Filip Trnavac, nastavnik likovne kulture
 • Selma Lazović, diplomirana inženjerka 
 • arhitekture
 • Jelena Vasiljević, antropološkinja
 • Sladjana Isailović, sociološkinja
 • Stefan Stamenković, antropolog
 • Mario Reljanović, doktor pravnih nauka
 • Bojana Radovanović, naučna saradnica
 • Anđela Čeh, komunikološkinja
 • Milan Marković, prevodilac 
 • Milica Resanović, sociološkinja
 • Blanka Bogunović, profesorka
 • Natalija Lina Vušković, diplomirana biološkinja, penzionerka
 • Marija Branković, psihološkinja
 • Ana Perović, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Branislava Opranović, novinarka
 • Ivana Maksimović, pravnica
 • Andrej Cvetić, politikolog
 • Vesna Bulić, profesor srpskog jezika i književnosti
 • Danka Spasovski, psihologinja
 • Brankica Drašković, novinarka
 • Slobodan G. Marković, profesor
 • Jelena Košanin, sociološkinja
 • Svenka Savić, profesorka
 • Aleksandra Galonja, komunikološkinja
 • Marijana Matović, komunikološkinja i psihoterapeutkinja u edukaciji
 • Marija Jovanović, aktivistkinja 
 • Ivana Pedović, psihološkinja
 • Milena Banic, docentkinja
 • Svetlana Tomić, profesorka
 • Sonja Viličić, aktivistkinja i edukatorka
 • Olga Manojlović Pintar, istoričarka
 • Ksenija Perišić, psihološkinja
 • Milica Manojlović-Stojanoski, biološkinja
 • Dunja Poleti, sociološkinja
 • Vera Novković, psihološkinja
 • Zorana Antonijević, istraživačica
 • Ana Đorđević, psihološkinja i istraživačica
 • Mladena Prelić, etnološkinja
 • Tanja Šljivar, dramska spisateljica
 • Bojana Vujin, profesorka
 • Jovana Karaulic, producentkinja
 • Jelena Djordjevic magistar farmacije
 • Aurelija Đan, psihološkinja i psihoterapeutkinja
 • Matea Stefanović, sociolog
 • Aleksa Milanović, teoretičar umetnosti i medija
 • Neda Stojković, astrofizičarka
 • Sanja Batić Očovaj, psihološkinja
 • Marija Labudović Pantelić, profesorka
 • Marija Lukić, pravnica
 • Jovanka Pavlović, dipl.spec. pedagoškinja
 • Maša Davidović, arhivistkinja i aktivistkinja
 • Jelena Bodor, dipl.defektolog
 • Nataša Milićević, lingvistkinja
 • Branislava Ilić, dramatuškinja 
 • Aleksander Zain, umetnik
 • Gordana Danilović, profesorka
 • Marija Aleksić, nastavnica istorije
 • Ana Simić, politikološkinja
 • Sanja Dimoski, psihološkinja i psihoanalitičarka
 • Jana Dimoski, psihološkinja
 • Ognjen Bogdanović, kompozitor
 • Marina Lučić, sociološkinja i PR menadžerka
 • Margareta Bašaragin,  istraživačica 
 • Radoslav Petković, pisac
 • Bojan Babić, pisac
 • Lilijana Čičkarić, naučna savetnica
 • Tamara Plećaš, filozofkinja i istraživačica
 • Neda Ljepojević Cvetković, advokat
 • Uroš Đurković, književni kritičar
 • Svetlana Rvović, pravnik
 • Velibor Popov, ekonomista
 • Galina Maksimović, programska koordinatorka
 • Ana Imširović Đorđević, prevoditeljka
 • Sadija Gicić, socijalna radnica
 • Vesna Šijački, prof. književnosti u penziji
 • Jelena Jovičić-Petrović, profesor
 • Sonja Veselinović, filološkinja
 • Dušan Jović, Student FASPERA