AZC logo saopstenja Danas su mediji izvestili o ubistvu dve žene, od kojih se jedna prethodno obraćala nadležnim institucijama za pomoć. U Srbiji je od početka godine ubijeno trinaest žena, od čega osam u porodično-partnerskom kontekstu. Ne smemo dozvoliti da se svest o ovom problemu svede na brojku i jednu više koju ćemo dodati u niz. Ubijene žene su nečije majke, sestre, bake, tetke. Ključno pitanje koje treba postaviti je da li u Srbiji postoje mehanizmi i mere koje mogu da zaustave ovaj niz?

Podsećamo da se bliži Dan sećanja na žene žrtve nasilja (18. maj) koji je ustanovljen na inicijativu ženskih organizacija u Srbiji[1] upravo zbog toga što je bilo primetno da je neophodna mnogo snažnija institucionalna i društvena reakcija u cilju sprečavanja femicida. Porazno je i alarmantno da danas, sedam godina nakon toga, imamo saznanja da se svaka druga žena ubijena u porodično-partnerskom kontekstu obraćala nadležnim institucijama za pomoć. Izneverena su obećanja data žrtvama nasilja, institucije su zakazale u zaštiti života žena, dok smo kao društvo poklekli u tome da stvorimo nultu toleranciju na nasilje i atmosferu podrške za žrtve.

Imajući u vidu intenzitet i učestalost nasilja prema ženama i smrtne ishode koji ga prate, u Srbiji bi se svakog dana moralo delovati kao da je dan borbe protiv femicida. Ovo očekivanje je proisteklo iz brojnih zakona, strategija i mera koje su ustanovljene s ciljem suzbijanja nasilja prema ženama, i od njega ne smemo odustati. To dugujemo ženama koje ne možemo da vratimo, kao i svim budućim generacijama žena. Ni jedna žena manje!

Za Autonomni ženski centar
Vedrana Lacmanović
vedrana@azc.org.rs


[1]  Ovaj datum vezuje se za 18. maj 2015. godine kada je za samo tri dana sedam žena ubijeno od strane partnera ili člana porodice  Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više! 25.5.2015. Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/490-ni-jedna-zena-manje-ni-jedna-mrtva-vise-21-maj-2015  (pristupljeno 13.5.2022.)