preugovor logoNovi izveštaj Evropske komisije ocenjuje napredak Srbije u poglavljima 23 i 24 kao ograničen. Čak i u oblastima gde su u 2021. godini ubrzane reformske aktivnosti, rezultati se tek očekuju. Upozorava se na političku polarizaciju, netoleranciju vlasti na kritiku, politički uticaj na pravosuđe i medije, dok su finalni rezultati u borbi protiv korupcije na visokom nivou i borbi protiv organizovanog kriminala slabiji u odnosu na prethodne godine.

U oblasti osnovnih prava Izveštaj u dobroj meri odražava stanje – postignut je ograničeni napredak. Zakonski okvir u oblasti antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, zaštite žena od nasilja i prava deteta, i kada postoji, treba dalje usaglašavati sa tekovinama i standardima EU, a njegova primena je nedosledna. Usvajanje niza strateških dokumenata se odlaže, a nužno je obezbediti i odgovarajuća finansijska sredstva za njihovo sprovođenje i poboljšati prikupljanje podataka, posebno o višestruko diskriminisanim grupama. Kada je reč o ženama, ističe se nepovoljni uticaj ukrštenih diskriminacija, pogoršano krizom COVID-19, za Romkinje, starije, siromašne i žene sa invaliditetom, izbegle i interno raseljene žene. Kada je reč o deci, u najtežem položaju su romska i deca sa smetnjama u razvoju, posebno ona smeštena u ustanove. Govor mržnje, pretnje i nasilje još uvek su usmereni na branitelje ljudskih prava, LGBTQ i migrante. 

Ceo komentar prEUgovor koalicije na EC Izveštaj 2021. pročitajte OVDE.

Izveštaj Evropske komisije za Srbiju 2021. preuzmite OVDE.