azc adaada azc


Autonomni ženski centar u okviru projekta Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje, koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje, raspisuje

K O N K U R S

za dodelu jednokratnih grantova u iznosu od 3000, 00 evra, za najviše 9 organizacija, članica Mreže Žene protiv nasilja, za sprovođenje aktivnosti u oblasti praćenja rada institucija i zagovaranja unapređenja sekundarne legislative, koja se odnosi na usluge za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje, u trajanju od 1. septembra 2021. godine do 1. juna 2022. godine.

Opšte informacije o konkursu:

Cilj konkursa: Izrada i upućivanje 9 predloga, za institucionalizaciju opštih i specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje, donosiocima odluka na lokalnom niovu.  

Datum otvaranja konkursa: 30.6.2021.
Datum zatvaranja konkursa: 12.7.2021.
Rok za podnošenje prijava: 12.7.2021. u ponoć
Prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.
Adresa za podnošenje prijava: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
U predmetu (subject) poruke naznačiti: PRIJAVA ZA KONKURS

Kriterijumi za prijavu:

Pravo učešća na konkursu imaju sve organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja, koje

  • imaju uspešno iskustvo u zagovaračkim akcijama usmerenim na donosioce odluka na lokalnom nivou u oblasti suzbijanja i sprečavanja muškog nasilja prema ženama,
  • imaju iskustvo duže od tri godine u pružaju usluge za direktnu podršku ženama koje su preživele nasilje.

Prednost imaju organizacije koje pružaju podršku pripadnicama višestruko marginalizovanih grupa (ženama sa invaliditetom, Romkinjama, seoskim i starijim ženama, …).

Aktivnosti koje organizacije dobitnice konkursa treba da sprovedu u periodu od 1. septembra 2021. godine do 1. juna 2022. godine.

  • Učešće u trodnevnom sastanku u organizaciji Autonomnog ženskog centra koji će biti održan u septembru 2021. godine povodom planiranja aktivnosti.
  • Prikupljanje podataka o opštim (pravna i psiho-socijalna podrška, finansijska podrška, stanovanje, obuka i podrška prilikom zapošljavanja) i specijalizovanim uslugama koje pružaju ženske nevladine organizacije (SOS telefoni, Skloništa/Sigurne kuće, Centri za podršku žrtvama seksualnog nasilja) na lokalnom nivou.
  • Prikupljanje podataka od korisnica o potrebi za uspostavljanjem usluge.
  • Izrada predloga za institucionalizaciju usluge i upućivanje predloga donosiocima odluka na lokalnom nivou.
  • Učešće u onlajn kampanji za promociju predloga za uspostavljanje i finansiranje opštih i specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje.
  • Pisanje kratkog narativnog i finansijskog izveštaja usmerenog na rezultate realizovanih aktivnosti i potrošnju sredstava i predaja do 1. juna 2022. godine.

Podržavamo organizacije iz svih regiona da se prijave na konkurs.

Izbor organizacija biće obavljen do 31. jula, a biće kontaktirane samo organizacije koje su izabrane na osnovu zadatih kriterijuma. Distribucija sredstava za dobitnice konkursa planirana je u septembru kao i početak sprovođenja aktivnosti.

Za pitanja u vezi sa konkursom možete se obratiti Aleksandri Nestorov ili Vedrani Lacmanović na telefon 011 26 87 190 ili imejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 KONKURS
  PRIJAVA ZA KONKURS
 REŠENJE

Solidarni pozdravi