rodna ravnopravnostAutonomni ženski centra se obratio Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost u Narodnoj skupštini, apelom da prilikom razmatranja predloženog Zakona o rodnoj ravnopravnosti obrate pažnju na odredbe čl. 58 i čl. 77 kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga u slučaju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Odredbama navedenih članova predviđeno je privilegovano finansiranje specijalizovane usluge za učinioce nasilja (čl. 56) u odnosu na specijalizovane usluge za žrtve nasilja (čl. 55). AŽC smatra da je reč o diskriminišućoj odredbi, koja je suprotna Ustavu Republike Srbije i potvrđenoj Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Na sedmoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost ne samo da nije bilo ni pomena AŽC apela, već ni relevantne diskusije, a posebno je upadljivo to da u njoj nije učestvovala nijedna članica Odbora.

Apel AŽC možete videti OVDE.

Snimak sednice Odbora možete pogledati OVDE.