infografika now is time

U godini u kojoj obeležavamo desetogodišnjicu usvajanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije), Evropski ženski lobi (EWL) je objavio izveštaj “Towards a Europe Free from Male Violence Against Women and Girls” o primeni Konvencije u zemljama koje su je ratifikovale.

Istanbulska konvencija je prvi obavezujući međunarodni ugovor koji na sveohuvatan način pristupa problemu nasilja prema ženama i devojčicama kroz četiri osnovna aspekta - prevenciju, zaštitu i podršku, procesuiranje i intergrisane politike/prikupljanje podataka. Ženske organizacije civilnog društva, među kojima je i Autonomni ženski centar, uložile su značajne napore i  odigrale važnu ulogu u zagovaranju za ratifikaciju, a zatim i za doslednu primenu standarda koje Konvencija propisuje.

Izveštaj EWL-a u čijoj izradi su učestvovale članice Observatorije Evropskog ženskog lobija tokom 2019. i 2020. godine, među kojima i članice Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović i Dijana Malbaša, pokazuje kakva je situacija danas, deset godina nakon što je Istanbulska konvencija usvojena, šta je postignuto, a šta nas još čeka na putu kao potpunoj primeni Konvencije i borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama.

Neki od osnovnih nalaza iz ovog izveštaja pokazuju stanje u 23 države koje su ratifikovale Konvenciju i učestvovale u istraživanju su:

  • u 96% njih je unapređen zakonodavni i strateški okvir u pogledu sprečavanja i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici;
  • u 83% njih su unapređene usluge podrške za žene žrtve nasilja i žrtve porodičnog nasilja;
  • u 65% njih su unapređeni istraga i procesuiranje za dela nasilja prema ženama;
  • 61% njih je unapređena prevencija u pogledu sprečavenje nasilja prema žena i devojčicama.

I pored značajnih unapređenja, i dalje postoje sistemske, zakonske i društvene prepreke za iskorenjivanje nasilja prema ženama i devojčicama, a konzervativni i mizogini pokreti su sve prisutniji i jači u nastojanjima da ponište značaj koji Konvencija ima i obmanu javnost o njenim odredbama i ciljevima.

Pored toga, pandemija izazvana korona virusom je na globalnom nivou dovela da intenziviranja nasilja i ugrožavanja bezbednosti i osnovnih ljudskih prava žena širom Evrope i sveta, što pokazuje da je sada važnije nego ikad ukazati na značaj koji Istanbulska konvencija ima u sprečavanju nasilja prema ženama i istrajati u borbi za puno poštovanje njenih standarda i ciljeva.

Izveštaj možete preuzeti ovde.