Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava raspisuju poziv za feminističke ekspertkinje koje će, zajedno sa predstavnicama organizacija, razviti edukativni program o problemu seksualnog nasilja u ratu, kao i za ekspertkinju koja će razvijeni program prilagoditi za izvođenje sa mladima.

Sve detalje poziva, rokove i kontakt za prijavu možete pronaći na ovom linku.