sastanak usluge online

Stručni sastanak “Pružanje usluga podrške ženama koje su preživele nasilje tokom pandemije i razvoj standarda za pružanje online usluga podrške” organizovan je od strane Autonomnog ženskog centra u okviru projekta decentralizacije Mreže Žene protiv nasilja podržanog od strane Trag fondacije. Cilj ovog stručnog sastanka bio je da se ojačaju profesionalni kapaciteti individualnih aktivistkinja i organizacija članica Mreže Žene protiv nasilja za brzu adaptaciju i pružanje usluga online u budućim kriznim situacijama kao što je ova izazvana pandemijom.

U okviru prve sesije razgovaralo se o  izazovima na koje se naišlo pri adaptaciji usluga podrške za žene koje su preživele nasilje tokom i nakon vanrednog stanja izazvanog pandemijom, kao i načinima za njihovo prevazilaženje. Ključni zaključak do koga se došlo je potreba da se unapredi tehnička opremljenost pružalateljki usluga, kao i uveća znanje o primeni tehnologije za pružanje usluga online.

U toku druge sesije razgovaralo se o razvoju standarda, značaju ditigalne bezbednosti korisnica i pružateljki usluga, načinu pružanja usluga online, i date su preporuke u pogledu platformi i aplikacija koje se upotrebljavaju u ovu svrhu. Zaključeno je da rad online u velikoj meri uvećava dostupnost usluga (jer je pristup brz i ne zahteva transport žene i logističku organizaciju), ali da treba imati u vidu da usluge budu obezbeđene i za žene koje nemaju tehničke uređaje i znanja, kao i da je pružanje usluga online privremeno rešenje za prevazilaženje krizne situacije.

Učesnice su bile predstavnice ženskih organizacija iz Mreže “Žene protiv nasilja”, kao i zaposleni u sistemu socijalne zaštite u Gradu Beogradu.