sreda, avgust 05, 2020

eu info centar

U EU info centru u Beogradu organizovana je tribina “Glasovi protiv nasilja nad ženama i devojčicama”, a povodom Međunarodnog dana žena. Na tribini je bilo reči o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, pre svega u obrazovnim ustanovama. Razgovaralo se o aktivnostima koje sprovode civilne organizacije sa mladima i sa nastavnicima, o aktivnostima Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i o odgovornosti medija za izveštavanje o nasilju. Ispred Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović, koja je govorila o važnosti rada sa nastavnicima.

Tribina koju je moderirala Maša Mileusnić, članica neformalne grupe “Novinarke protiv nasilja nad ženama” započela je projekcijom kratkog filma, koji su izradili učenici-učesnici aktivnosti koje je sprovodila organizacija “Centar modernih veština”. Film preispituje rodno ponašanje mladih muškaraca koje eskalira u nasilje, a Miloš Đajić je govorio o procesu njegove izrade i važnost rada sa mladim muškarcima. AŽC, koji je takođe sprovodio preventivne programe u školama, ovaj put je naglasak stavio na važnost rada sa nastavnicima, podršku da oni unesu teme rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u redovne školske programe, ali i da unaprede znanja za pružanje podrške učenicama/učenicima u slučaju iskustva nasilja u porodici, nasilja u emotivnim vezama mladih, seksualnog uznemiravanja ili digitalnog nasilja.

Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica javnog tužilaštva koja u Ministarstvu pravde radi na poslovima podrške primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, govorila je o važnosti da se prepozna nasilje, o predrasudama profesionalaca koje sprečavaju efektivno planiranje i postupanje, kao i o važnosti uključivanja škola u rad Grupa za koordinaciju i saradnju. Još jedna članica grupe “Novinarke protiv nasilja nad ženama”, Olivera Miloš Todorović istakla je važnost medijskog izveštavanja o ovoj temi, govorila je o svom isksutvu rada sa mladima i o važnosti razumevanja njihovih potreba i interesovanja.

Najvažniji deo tribine bila je diskusija sa prisutnom publikom, među kojom je bilo učenica koje su iznele svoje isksutvo u vezi sa temama i podrškom koju dobijaju u školi, nastavnice koje su opisivale svoje napore da ove relevantne teme uključe u redovnu i izbornu nastavu, stručne saradnice – psihologinje, koje su komentarisale rad sa učenicima i podršku u konkretnim slučajevima nasilja.

Tribina je završena prikazivanjem pesme učenica i učenika muzičke škole “Stanković” - Mogu da neći - ljubav nije nasilje, koju možete poslušati OVDE