sreda, april 08, 2020

U Srbiji pola miliona ljudi ne može da zadovolji elementarne životne potrebe. Osobe sa invaliditetom, oboleli od retkih bolesti, izbeglice, Romi, žrtve porodičnog nasilja… opsedaju centre za socijalni rad. Socijalni radnici dobijaju panik-tastere. Koje dugme da pritisnu oni čiji ministar za socijalna pitanja tvrdi da je Srbija „najlepša zemlja na svetu, da imamo društveni život koji nigde ne postoji“?

Snimak razgovora možete poslušati ovde.

svetski dan socijalne pravde