za evropu bez prostitucije

U periodu od 14.10. do 17.10.2019. godine u Briselu je održana nedelja akcije protiv seksualne eksploatacije (WomenObject! Week of Action to End Sexual Exploatation)  u organizaciji Evropskog ženskog lobija. U okviru ove nedelje održani su interni sastanci radnih grupa EŽL – Opservatorije protiv nasilja prema ženama i radne grupe o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima (SRHR) i seksualnoj eksploataciji, kao i javni događaj u evropskom parlamentu na kome je data reč ženama koje su izašle iz prostitucije, kao i aktivistima/kinjama koalicije Brussels’ Call i zastupnicima/cama u evropskom parlamentu koji se bore protiv prostitucije.

 „Prostitucija ostaje centralna forma institucionalizovanog nasilja prema ženama. (...) Prepoznajemo da je prostitucija seksistički, rasistički i klasistički sistem koji predstavlja uzrok, a ne rešenje za krugove siromaštva i nasilja. Dodatno, takođe prepoznajemo da su pornografija, trgovina ljudima u svrhe seksualne eksploatacije i prostitucija delovi koji čine celinu sistema opresije, nasilja i objektifikacije, koji sprečava ostvarivanje istinske ravnopravnosti. Zato se zalažemo za model ravnopravnosti, takođe poznat i kao nordijski, švedski ili abolicionistički model. Ovaj model osigurava da oni/one koje su pogođene prostitucijom budu dekriminalizovane i da im države obezbede podršku za izlazak iz prostitucije, uključujući i finansijsku i pravnu podršku, kao i podršku za obrazovanje i zaposlenje, dok će korisnici i makroi biti kriminalizovani“, navodi se na vebsajtu Evropskog ženskog lobija.

Učesnice javnog događaja u parlamentu pozdravile su donošenje abolicionističkog modela u mnogim državama (Švedska, Norveška , Island, Kanada, Irska, Severna Irska, Izrael) i podsetile da je evropski parlament pre 5 godina doneo tzv. Honeyball rezoluciju kojom poziva na uvođenje ovog modela. Zaključak događaja je da je naredni korak donošenje direktive istog sadržaja, uz kontinuirano pružanje podrške ženama u prostituciji i zagovaranje za aboliciju u okviru nacionalnih država.


FIONA BROADFOOT, preživela prostituciju, aktivistkinja udruženja SPACE international

 • pre nego što bilo šta kažem, želim da prizovem u ovu prostoriju hiljade i hiljade žena koje su ubijene, koje su izgubile mentalno zdravlje i svoje porodice, koje su oštećene zbog sistema prostitucije
 • bila sam uvučena u prostituciju kao maloletna
 • 10 muškaraca dnevno je imalo seksualni pristup mom telu. Nijedan od tih odnosa nisam želela
 • prozvana sam "seks-radnicom". Ovaj termin je lažan, njega nisu skovale žene u prostituciju jer one znaju da ovde nije reč niti o seksu, niti o radu. Nikada nećemo prihvatiti taj termin. Vraćam ga nazad onima sa privilegijama koji su ga smislili!
 • bila sam kriminalizovana za činove zlostavljanja koji su mi se dešavali - ništa nisam mogla da uradim povodom toga, niti sam imala kome da se obratim
 • bila sam na ulici, u bordelima, u agencijama za pratnju, u licenciranim bordelima... Da, nekada sam uzimala više para nego na drugim mestima, ali kada sam izlazila iz prostitucije - izlazila sam bez ijednog dinara!
 • ja nisam na prodaju! JA NISAM NA PRODAJU!


MAITE LONNE, preživela prostituciju, aktivistkinja udruženja SPACE international

 • bila sam uvučena u prostituciju kao dete
 • prosečne godine kada žene završe u prostitucije je 14
 • ne govorite da je mit da u Evropi postoje organizovane mreže trgovine ljudima i prostitucije. Mi nismo mit. Žene i deca u prostituciji su stvarnost.
 • prostitucija je čin nasilja, a ne seksa
 • silovatelji i makroi razvijaju stokholmski sindrom među žrtvama, pogotovo decom
 • makroi i kriminalci koji seksualno zlostavljaju decu svoje žrtve pronalaze na internetu, među 45 miliona slika zlostavljanja online predstavljenih kao "portfolio" za "korisnike"
 • normalizovati seksualnu eksploataciju dece i kriviti ih za ono što preživljavaju je jednostavno pogrešno - nijedno dete ne bira da bude eksploatisano i eksploatacija se ne završava na dan kada napune 18 godina, kada prema rečima nekih, postaje "posao"
 • 16 puta je veća verovatnoća da će osoba koja je doživela seksualno nasilje u detinjstvu (posebno incest) kasnije u životu biti ponovo izložena seksualnom nasilju


ANJA JESINGER, preživela prostituciju, aktivistkinja udruženja SPACE international

 • u prostituciju sam ušla sa 40 godina, ja sam jedna od tih za koje se može reći da su u tome bile "dobrovoljno"
 • ništa nije dobrovoljno i ništa nije izbor kada ne možeš da pronađeš posao i ne možeš da preživiš
 • živim u nemačkoj gde je prostitucija normalizovana, bilo mi je normalno da se oprobam u tome
 • iako sam bila samo nekoliko godina, moje telo i ja osećamo posledice
 • to nije seks, svaki od tih odnosa je nasilje
 • tokom tih par godina videla sam mnoge mlade devojke iz Istočne Evrope, Bugarke, Rumunke, Romkinje, Ukrajinke... pamtim ih onako mlade, obučene u "seksi" odeću, ali ličile su na piliće koji samo traže podršku i toplinu jedne od drugih
 • moramo da imenujemo rasizam u Evropi koji dovodi do ovoga i moramo govoriti o ekonomskoj nejednakosti