zajedno 01

U okviru nedavno započetog regionalnog projekta prevencije kojim koordinira Autonomni ženski centar, održani su prvi sastanak partnerskih organizacija sa ciljem planiranja zajedničkih aktivnosti koje će se realizovati do jula 2021. godine, kao i trening za podizanje kapaciteta na temu digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, u periodu od 7. do 11.10.2019. godine.

Projekat „Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima”, pored AŽC-a realizuju organizacije „Fundacion Privada INDERA“ iz Španije, „CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske i „Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) iz Mađarske.

Predstavnice partnerskih organizacija posebno su razmatrale aktivnosti koje se odnose na prikupljanje podataka o stavovima mladih i nastavnica/-ka, kao i reakcijama na digitalno rodno zasnovano i seksualno nasilje u partnerskim vezama; edukaciju mladih i njihovo podsticanje da se suprotstave rodno zasnovanom i seksualnom nasilju; unapređivanje informisanosti nastavnica/-ka srednih škola o digitalnom rodno zasnovanom i seksualnom nasilju; kao i aktivnosti povećanja svesti sa fokusom na osnaživanje devojaka da se suprotstave ovom vidu nasilja.

zajedno 02

Zaključeno je da su društveni konteksti država u kojima partnerske organizacije deluju različiti, ali da je trend visokog stepena tolerancije prema nasilju zajednički kod svih. U okviru diskusije posebno je istaknuto da posebnu pažnju u okviru projekta treba posvetiti suprotstavljanju stavovima koji opravdavaju i doprinose održavanju rodno zasnovanog nasilja, jačati svest o mogućim posledicama digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja kod mladih, ali i kod roditelja i nastavnica/ka, i mladima, posebno devojčicama, ponuditi različita rešenja koja ih osnažuju da ne trpe nasilje u partnerskim vezama.

U okviru treninga za podizanje kapaciteta partnerki na projektu, koji su vodili Valida Hromadžić iz organizacije One World Platform iz BIH i Geret Sansom iz Ministarstva pravde Kanade, učesnice su imale priliku da nauče više o digitalnom nasilju, različitim formama nasilja i načinima prevencije i zaštite.

zajedno 03

Navedeni projekat se realizuje uz podršku Programa Evropske unije „Prava, jednakost i državljanstvo“ (2014-2020).