opens edukacija 01

Autonomni ženski centar, u saradnji sa OPENS – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019, održao je dva akreditovana  seminara o nasilju u porodici – odgovornostima obrazovno-vaspitnih ustanova, 28-29. septembra i 5-6. oktobra 2019. godine. Više od 40 nastavnica/nastavnika i stručnih saradnica/saradnika iz Novog Sada imalo je priliku da se upozna sa osnovnim karakteristikama nasilja u porodici, posebno nasilja prema ženama i deci, da dobije informacije o procedurama, od prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, do intersektorskog planiranja i sprovođenja individualnog plana mera zaštite i prevencije žrtve nasilja. Posebna pažnja je usmerena na uloge i obaveze obrazovno-vaspitnih ustanova, na analize konkretnih slučajeva, kao i na odgovore na sve dileme koje prosvetni radnici/radnice mogu imati u susretu sa ovim kompleksnim problemom.

opens edukacija 02

Rezultati evaluacija pokazuju da su učesnice/učesnici izrazito zadovoljne/zadovoljni ukupnim kvalitetom seminara i svim njegovim sadržajima. AŽC i OPENS planiraju realizaciju dodatne radionice za sve zaintereovne učesnice/učesnike obuka, na kojima bi se radilo na kreiranju konkretnih preventivnih aktivnosti i planova za rad sa svim školskim akterima.

opens edukacija 03