sastanak sa kler

Danas su se u prostorijama organizacije ...IZ KRUGA - Beograd, Organizacija za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom, aktivistkinje beogradskih ženskih organizacija sastale sa Claire McFarlane, i imale priliku da čuju iskustva iz drugih zemlaja i razmene sopstvena iskustva vezano za  problem seksualnog nasilja.

Nakon što je pre više od dve decenije preživela silovanje u Parizu, i nakon godina borbe sa francuskim pravnim sistemom McFarlane je osnovala organizaciju "Pokret za inspiraciju: Globalni inkluzivni sportski pokret za mirno okončanje seksualnog nasilja". Srbija je bila 46-a zemlja koju je posetila, a ima nameru da poseti sve države sveta s ciljem da pokrene diskusiju o seksualnom nasilju. Osim razgovora sa aktivistkinjama, predstavnicima/-cama institucija, ženama koje su preživele nasilje i građanima/-kama, ona teži da pokrene priču o problem seksualnog nasilja i kroz sport. Tako McFarlane u okviru projekta “Footstep To Inspire” u svakoj od posećenih zemalja trči 16 kilometara i poziva medije i sve zainteresovane da joj se pridruže.

footstep to inspireFootstep To Inspire