seeld konferencija

Učestvovale smo na regionalnoj konferenciji Southeast Europe Legal Days – SEELD koju je organizovao Civil Rights Defenders 27-28 maja u Beogradu, koja je okupila pravnike i pravnice iz različitih sektora i aktiviste i aktivistkinje za ljudska prava, koji su diskutovali i razmenlili iskustva o različitim pravnim pitanjima.

Pravnica Automnog ženskog centra Dijana Malbaša je zajedno sa pravnicama iz Turske, Albanije, Makedonije i predstavnicom Ministarstva pravde R. Srbije učesvovala na panelu koji je bio posvećen zaštiti od nasilja u porodici, na kom je bilo reči o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama I nasilja u porodici, dostignutim standardima i preprekama ostavarivanju zaštite žena žrtava nasilja.