odgovorno delovanje 1

U okviru ciklusa radionica „Biraj i degustiraj“ Centra za razvoj karijere i savetovanja studenata Univerziteta u Beogradu, predstavnice Autonomnog ženskog centra, Dijana Malbaša i Sanja Pavlović, održale su radionicu za studentkinje na temu „Odgovorno profesionalno delovanje u slučajevima nasilja u porodici“.

Učesnice su tokom radionice imale priliku da saznaju više o problemu nasilja prema ženama u porodično-partnerskim odnosima, ključnim karakteristikama, ali i predrasudama u vezi sa ovim problemom, kao i mogućnostima prepoznavanja žrtava nasilja u okviru svog budućeg rada. Takođe je bilo reči o prepoznavanju dece kao direknih i indireknih žrtava nasilja u porodici i postupanju u tim slučajevima. Kroz studije slučaja i konkretne primere iz prakse, učesnice su stekle znanja o tome šta su nadležnosti i zadaci institucija, profesionalki i profesionalaca koji postupaju u slučajevima nasilja prema ženama.

Radionici su prisustvovale studentkinje društveno-humanističkih nauka koje će u svom budućem profesionalnom delovanju biti u kontaktu i sa ženama sa iskustvom nasilja, te je ova radionica doprinela boljem razumevanju ovog problema i uloge institucija. Učesnice su bile vrlo motivisane za diskusiju i razmenu znanja i iskustva.

odgovorno delovanje 2