azc sAutonomni ženski centar podržava zahtev Beogradskog centra za ljudska prava i Komiteta pravnika za ljudska prava da se ova udruženja priključe radu radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika, formirane od strane Ministarstva pravde, a povodom razmatranja inicijative uvođenja kazne doživotnog zatvora i pooštravanja propisanih kazni za određena krivična dela.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo i ekspertizu u promociji i zaštiti ljudskih prava u Srbiji ova dva udruženja, smatramo da bi njihove predstavnice kvalitetno doprinele radu radne grupe.

Istovremeno, podsećamo javnost da je Autonomni ženski centar prethodno prihvatio poziv Ministarstva pravde da bude članica radne grupe, uprkos tome što se ne slažemo sa inicijativom za uvođenje kazne doživotnog zatvora, jer ne smatramo da bi takvo zakonsko rešenje doprinelo prevenciji teških krivičnih dela o kojime je reč.

U okviru radne grupe, doprinos Autonomnog ženskog centra pre svega je usmeren na usaglašavanje krivičnih dela protiv polne slobode sa ratifikovanom Konvencijom Saveta Evrope za borbu i sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i izmenama u kaznenoj politici u odnosu na ova dela.