Kampanjom Traži se PRISTANAK nastavili smo aktivnosti zagovaranja da se krivično delo silovanje – član 178 Krivičnog zakonika Republike Srbije usaglasi sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici – čl. 36 – Seksualno nasilje, uključujući silovanje.

Ako je još nekome ostalo nejasno zašto je važno dobiti pristanak za seksualnu aktivnost, predlažemo da pogledate kratak video prilog o tome šta znači pristanak kada nekome nudite čaj.