wave

22-24. 10. 2018. Valeta, Malta

wawe vanja mWAVE mreža je organizovala svoju 20. godišnju konferenciju pod nazivom „Važnost ženskih specijalizovanih usluga u borbi protiv nasilja protiv žena“ na univerziteu Malta u Valeti. Prvog dana konferencije plenarna izlaganja su obuhvatila teme kao što su: ženska prava su ljudska prava, zaštita ženskih specijalizovanih usluga od „rodno neutralne“ politike i prakse, izazovi u vezi sa različitim formama seksualnog nasilja protiv žena i devojaka, kao i podrška ženama u migraciji i ženama koje traže azil, a koje su izložene rodno zasnovanom nasilju.  

Drugog dana konferencije organizovan je rad u tri sesije u 12 tematskih grupa. U okviru teme intersekcionalne forme nasilja protiv žena i devojaka – kako specijalizovane usluge mogu holistički podržati sve žene, Vanja Macanović i Tanja Ignjatović govorile su o multiploj diskriminaciji žena žrtava nasilja u porodici. Takođe, u okviru sesije o efektivnom ukazivanju na seksualno nasilje u konfliktima, govorila je Sanja Pavlović, zajedno sa Goricom Ivić iz organizacije Udružene žene Banja Luke iz BIH Adrianom Bego iz Centra za žene žrtve rata ROSA iz Hrvatske.

Program konferencije možete videti ovde.