Niš 18 - 19. 10. 2018.

oktobarski susreti tanjaOvogodišnja tema Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti bila je Roditeljstvo – dar, teškoća, šansa. Tanja Ignjatović je govorila o Roditeljstvu i odnosu dete–roditelj u kontekstu nasilja u partnerskoj relaciji, pred više od 100 predstavnica/-ka socijalne zaštite iz Srbije.

Ona je istakla da, iako se separacija i razvod partnera često vide kao način za izlazak iz nasilja, to ne mora da se desi. Naprotiv, nasilje može da se pojavi ili eskalira u tom periodu. Govorila je o karakteristikama majčinstva i očinstva u kontekstu nasilja, uticaju i štetnim posledicama ponašanja nasilnog oca na decu, čak i kada ona ne trpe direktno nasilje. Prikazala je probleme koji se javljaju u stručnim procenama i odlukama u tim situacijama, posebno u odnosu na određivanje modela održavanja ličnih odnosa dece sa ocem koji zlostavlja njihovu majku.

Prikazala je i najvažnije rezultate istraživanja sprovedenog u našem kontekstu, koje je obuhvatilo analizu sudske dokumentacije u postupcima za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici koji su okončani prvostepenom odlukom, a koji su vođeni između partnera koji imaju zajedničku maloletnu decu. Istraživanje je uključilo i fokus grupnu diskusiju sa 119 stručnjakinja/stručnjaka iz suda i centara za socijalni rad u Srbiji.

Tanja Ignjatović je istakla da je najefikasniji način da se pomogne deci da se shvati šta se dešava njihovoj majci, tako da se dela u pravcu efikasnog zaustavljanja nasilja i zloupotrebe i žene i dece.   Podsetila je da stručnjaci/stručnjakinje imaju odgovarajuće zakonske mehanizme, uključujući i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (zabrana obaveznog alternativno rešavanja sporova – čl. 48; ograničavanje kontakta nasilnog roditelja i deteta – čl. 31; specijalizovana psihološka podrška za decu – čl. 26).