nedelja, maj 31, 2020

seminar 23 24 mart 1Beograd, 23-24. mart 2018. - U realizaciji Autonomnog ženskog centra, ženske organizacije iz Mreže „Žene protiv nasilja“ učestvovale su na dvodnevnom seminaru posvećenom razmatranju primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Razmatrani su specifični pokazatelji primene Zakona na teritoriji cele države i u nadležnostima pojedinih Osnovnih javnih tužilaštava. Posebna pažnja je posvećena pitanju učešća žrtve na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju na kojima se izrađuju individualni planovi zaštite i podrške žrtvi, kao i iskustvima specijalizovanih ženskih organizacija u tom procesu.

Prikazane su pritužbe na rad državnih organa u slučajevima nasilja u porodici. Izlaganja na navedene teme su imale Tanja Ignjatović, Vanja Macanović i Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra. Predstavnice ženskih organizacija su u praktičnom delu seminara izrađivale dopise za pristup informacijama od javnog značaja institucijama na lokalnom nivou.

Drugi dan seminara bio je posvećen razmatranju iskustava i podataka romskih i organizacija žena sa invaliditetom u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, specifičnih izazova, teškoća i mogućih alternativnih rešenja. Izloženi su podaci istraživanja o nasilju prema ženama sa invaliditetom u ustanovama socijalne zaštite. Takođe, razmatrana je situacija nasilja prema ženama migrantkinjama/azilantkinjama. Izlaganja o ovim temama imale su Suzana Salijević iz organizacije „Osvit“ iz Niša, Ivana Zelić Iz kruga – Vojvodina i Snežana Mađarčić Iz kruga Beograd, Kosana Beker za organizaciju MRDI-S i Sanja Kandić iz Atine.

Predstavnice ženskih organizacija su zaključile da i pored početnih pozitivnih pokazatelja o primeni hitnih mera, postoji niz problema u ispunjavanju svrhe Zakona o sprečavanju nasilja prema ženama, posebno za žene iz marginalizovanih društvenih grupa. Bolje informisanje žena i insistiranje na praćenju primene Zakona nužne su pretpostavke kako bi se ženama iz svih društvenih grupa i na teritoriji cele države pružila odgovarajuća zaštita i podrška.

Seminar je realizovan uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna.

seminar 23 24 mart 2seminar 23 24 mart 3