dubrovnik seminar

U periodu od 24. do 26. oktobra 2017. godine predstavnica Autonomnog ženskog centra, Dijana Malbaša, učestvovala je na seminaru „Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u centralnoj i istočnoj Evropi“ u Dubrovniku, organizovanom od strane Regionalne kancelarije Ministarstva pravde SAD.

Autonomni ženski centar je imao prilike da predstavi rezultate u dosadašnjoj primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Srbiji, čiju primenu AŽC prati na mesečnom nivou. Takođe su predstavljene dobre prakse koje se sprovode u regionu, a tiču se zaštite i podrške žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja. Između ostalog, predstavljen je rad Fonda za naknadu štete žrtvama krivičnih dela koji je ustanovljen na Kosovu, kao sistem institucionalne podrške žrtvama krivičnih dela kroz rad koordinatora, odnosno zastupnika žrtava koji je do sada ustanovljen u Gruziji i na Kosovu.