četvrtak, april 19, 2018
Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

 Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

Deklaracija o eliminaciji nasilja prema ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993.&Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995.&Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999.kada je UN usvojio da je 25 novembar Međunarodni dan protiv nasilja prema ženama.

ŠTA JE NASILJE NAD ŽENAMA? 

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član  porodice (muž, sin, otac, brat, ujak...) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe.  Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim.  Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas.


ZAŠTO SE MUŠKO NASILJE DEŠAVA?

Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar.  Medjutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izadju iz nasilja.  Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to  rade nasilno. Deca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije.  Nakon člana 164. u Krivičnom zakonu od 2002. po prvi put država objavljuje da nasilje u prodoci nije lična stvar člana porodice nego da je to društveno i državno pitanje.  Dakle, da će država kažnjavati počinioce nasilja u porodici.  Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svetu.  Za sve zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici i seksualno nasilje zaslužne su mnogobrojne aktivistkinje i feministkinje ženskog pokreta koje su se godinama zalagale da se takvi zakoni formulišu i usvoje u njihovim zemljama.


KOME SE TO DOGAÐA? 

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost.  Medjunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u odredjenim zajednicama različiti (spaljivanje žena, ubijanje žena zbog miraza, odsecanje klitorisa, kamenovanje žena, itd)  


KO SU NASILNICI? 

Statistike pokazuju da nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.  Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni, pa se čestikaže: “U selu je med, a u kući jed”.


ZAŠTO ŽENA OSTAJE SA NASILNIKOM? 
 • zato što je niko ne podržava
 • zato što joj niko ne veruje
 • zato što drugi traže krivicu u njoj
 • zato što zakonske procedure predugo traju
 • zato što ima strah od nasilnika
 • zato što nema dovoljno prihoda
 • zato što nema gde da ode
 • zato što ima decu
 • zato što se boji da će joj on uzeti decu
 • zato što se stidi onoga šta će ljudi misliti
 • zato što je emotivno zavisna od partnera
 • zato što brine o nasilniku
 • zato što veruje da će biti bolje 
 
KAKO MUŠKARAC POSTIŽE DUGOTRAJNO NASILJE NAD ŽENAMA?
 • IZOLACIJA
  Muškarac koji je nasilan raznim metodama izoluje ženu od porodice, prijateljica, spoljnog sveta... Izolacija ima mnogo oblika: isključivanje telefona, zaključavanje žena, vređanje pred prijateljima, oduzimanje dokumenata...
 • MOMENTI “NEŽNOSTI”
  Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi u šetnju, deci kupuje poklone, da joj poljubac...  Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti.  Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi. 
 • POTPUNA KONTROLA
  Cilj nasilnika je kontrola nad ženom. Nasilnik se najčešće postavlja kao vrhovni kontrolor koji odlučuje u svim situacijama kada se radi o ženinom životu. On odlučuje šta ona treba da radi, šta da govori, šta da misli, kada da telefonira, koliko novca joj je potrebno.  Ona obično mora da mu polaže račun za sve što radi.  Ovu kontrolu plasira kao njegovu ljubav i brigu za njom.
 • ZASTRAŠIVANJE
  Zatrašivanje je jedna od uspešnih tehnika kontrole. Nasilnik postiže kontrolu neprestanim zastrašivanjem: spaliću ti kosu, baciću te sa krova, isećiću te na komade, naći ću te kud god da odeš...  Često se te pretnje odnose na decu ili na vama bliske osobe: roditelje ili sestre i braću.

ŠTA MOŽETE DA URADITE?
 • RAZGOVARAJTE SA NEKIM – IZADJITE IZ ĆUTANJA
  Recite prijateljici ili nekoj osobi u koju imate poverenja šta vam se dogodilo. Pričajte joj onoliko koliko možete i koliko god puta imate potrebu da joj to ispričate. Prepričavanje bolnog osećanja koje bismo radije zaboravile pomaže nam da povežemo izolovane dogaðaje u celovito iskustvo.  Iskustva nasilja se ne zaboravljaju, ali njihova bolna dimenzija može da se umanji.  Važno je da izadjemo iz ćutanja.  Ćutanje nas neće spasiti, a nasilnik profitira na našem ćutanju, jer mu to daje slobodu da nastavi sa nasiljem
 • VERUJTE SEBI, VREDNUJTE SEBE – STAVITE SEBE U CENTAR SVETA
  Važno je da odlučite da verujete sebi i da vrednujete ogroman rad koji ste uložile u decu i porodicu.  Do sada ste ulagale u druge, vreme je da počnete da ulažete u sebe.  Vi ste sebi najvažnija.  Nakon dugo godina života u nasilju obično nam je nisko samopouzdanje, iscrpljene smo i nemamo mnogo poverenja u sebe.  Sve je to moguće izgraditi ponovo.  Imamo puno puno primera žena koje su izašle iz nasilja.  Verujte sebi.
 • VOLITE SEBE – BUDITE NEŽNI PREMA SEBI
  Ako trpite dugotrajno zlostavljanje i verujete da se on neće promeniti, verujte sebi. Vaše iskustvo o nasilju koje trpite je merodavnije nego bilo čiji saveti. Vi ste u pravu. Vrednujte svoje iskustvo.  Ako ste shvatili da je trebalo iz nasilja izaći ranije, setite se da ste tada radili najbolje što ste mogli.  Važno je da sada ne krenete da se kažnjavate zbog toga. Budite nežni prema sebi. Volite sebe.
 • DAJTE SEBI PROSTOR I VREME – NADJITE MREŽU PODRŠKE
  Nasilnik najčešće sistematski radi na izolaciji žena.  Zato je važno da krenete da polako uspostalvjate odnose sa starim ili novim prjateljicama ili prijateljima.  Dajte sebi prostor, odlučite da uradite nešto za sebe što volite, a što ne zavisi od drugih.  Uzmite sebe sebi.
 • DONESITE ODLUKU
  Izlaženje iz situacije nasilje je dug proces sa radosnim krajem. On započinje odlukom i upornošću. Svaki mali korak koji ste uradili za sebe važan je za vaše samopouzdanje.
 • DOKUMENTUJTE SVOJE POVREDE  - SKUPLJAJTE DOKAZE
  Idite kod lekara i uzmite potvrdu o povredama. Fotografišite povrede.
  Ako sa time ne uradite ništa konkretno odmah, imate dokaze za slučaj da nasilje prijavite kasnije.
 • PRIJAVITE POLICIJI
  Prijavite nasilje policiji. Vi ili vaša komšinica, drugarica, rodjaka ili SOS telefon. Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti - kada vi prijavite nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu. Tu prijavu, SUP dostavlja nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da imate dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o dogadjaju, fotografije. Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja.

  To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.


ZA NASILJE NEMA OPRAVDANJA
NASILJE NAD ŽENAMA JE ZLOČIN!

OBLICI SEKSUALNOG NASILJA

 • Silovanje od nepoznatog muškarca
 • Silovanje na ljubavnom sastanku
 • Silovanje od strane poznanika, prijatelja, komšije…
 • Silovanje u braku
 • Silovanje u ratu
 • Pokušaj silovanja
 • Seksualno uznemiravanje ili ucenjivanje na poslu, u školi, na fakultetu, na ulici, u prevozu…
 • Incest nad detetom od strane odrasle osobe od poverenja i autoriteta
 • Seksualna zloupotreba dece za snimanje pornografskih slika i filmova, prodaja i podvođenje dece
 • Seksualna trgovina ženama
 • Seksualno iskorišćavanje žena kroz prostituciju, pornografiju i seksualno ropstvo 


REAKCIJE POSLE PRETRPLJENOG SILOVANJA:

U krizi svaka različito reaguje. Važno je da znate da su emocije posle preživljenog seksualnog nasilja normalna reakcija na nenormalni događaj – seksualno nasilje. 

Prva faza: NEPOSREDNO REAGOVANJE

 • reakcija na preživljeni strah od smrti
 • šok i neverica-osećanje straha, krivice, bespomoćnosti, poniženja, stida, ljutnje na sopstveno ponašanje
 • gubitak: samopouzdanja, poverenja u ljude oko sebe, osećanja kontrole nad životom, osećanja sigurnosti
 • nagle promene raspoloženja, plač, ćutanje, razdražljivost
 • telesne reakcije: promena apetita, sna, koncentracije, seksualne želje, odnosa prema svom telu
 • dve vrste emotivnih reakcija: ekspresivno (potreba za pričanjem ili plakanjem) i kontrolisano (potreba za ćutanjem ili uzdržanošću)

 Druga faza: REORGANIZACIJA / ADAPTACIJA

 • pokušaj izbegavanja misli i osećanja povezana za traumatski događaj, pokušaj oslobađanja od strepnje i nespokojstva
 • izbegavanje mesta i ljudi koji podsećaju na događaj
 • racionalizacija, “nije to tako bitno”, tvrđenje da je ceo događaj zaboravljen, privid isceljenja
 • međutim u ovoj fazi najčešće i dalje postoje: osećanja depresije, povlačenje, strahovi, noćne more, flašbekovi, nedostatak poverenja u druge 

Treća faza: OPORAVAK

 • mogućnost da se priča o posledicama traume na naš život
 • povezivanje strahova sa traumatskim događajem
 • postepeno preuzimanje kontrole i osećanja bezbednosti
 • povratak osećanja normalnost
 • smeštanje krivice u počinioca/nasilnika
 • ispoljavanje ljutnje i besa

Svaka faza je korak ka razrešavanju posledica seksualnog nasilja


ŠTA MOŽETE UČINITI ZA SEBE:

 U prvom trenutku: Važno je da budete na mestu i sa ljudima gde se osećate sigurno. Dok razmišljate da li ćete podneti prijavu protiv počionica, važno je da odete na lekarski pregled, zbog vidljivih ili nevidljivih povreda.

Dugotrajno: Važan je svaki pokušaj uspostavljanja kontrole nad sopstvenim životom. Donošenje vlastitih odluka kod god je to moguće podstiče jačanje i ponovno uspostavljanje bezbednosti, samopoštovanja i integriteta. Odlučite kada ćete i kome ispričati šta vam se dogodilo. Važno je da u te osobe imate poverenja. Čak i donošenje malih, svakodnevnih odluka pomažu vam u procesu oporavka. Vodite brigu o svom zdravlju.

VAŽNO JE DA VERUJETE SEBI da ste uradile sve što je u vašoj moći da preživite i da niste krive.


NEKOLIKO ISTINA O SILOVANJU

 • žena nije kriva 
 • žene ne žele silovanje i ne izazivaju silovanje
 • sramota silovanja je nasilnikova sramota
 • činjenica da to niste hteli je suprotstavljanje silovanju
 • silovanje nije posledica impulsa niti nekontrolisanih nagona, nego je unapred isplanirani čin nasilja
 • žene najčešće poznaju nasilnike (u 80% slučajeva)
 • silovatelji su obični muškarci svih društvenih slojeva, obrazovanja, nacionalnosti, rase, invaliditeta
 • istraživanja su pokazala da silovanje nije proizvod mentalnog poremećaja
 • društvo svojim predrasudama održava seksualno nasilje
 • žene još uvek nemaju adekvatnu podršku u većini institucija
 • silovanje je zločin


Prijavite seksualno nasilje:

Odsek za seksualne delikte SUP Beograda, ulica 29. Novembra 107
011/3292-622 - lokal 3541 – dežurni telefon za seksualno nasilje (24h)

011/2682-522 - Institut za sudsku medicinu - pregled, potvrda o telesnim povredama