ponedeljak, maj 21, 2018

Većina žena se tokom života susretne sa različitim vrstama muškog nasilja – u porodici, partnerskoj vezi, u braku, posle razvoda, na javnom mestu, na poslu, u školi, u ratu...  To može biti psihološko nasilje, uhodjenje, mobing, pretnje ubistvom, fizičko nasilje, seksualno nasilje u detinjstvu ili u odraslom dobu.  Može biti da ste se ovih dana setili bolnog događaja koji je bio jako davno, ili da imate situaciju nasilja od danas.

Ova je rubrika posvećena vašim pitanjima na koje vam odgovaraju konsultantkinje i pravnice sa iskustvom rada sa ženama koje su preživele nasilje. 

Ako imate pitanje, problem, želite da pomognete sebi ili vama bliskoj osobi pišite nam!  Zajednički  ćemo potražiti odgovor.

 

Cilj grupa samopomoći je osnažiti žene da prepoznaju osećanje bespomoćnosti, niskog samopouzdanja, otuđenosti od svog tela i dr. da bi bile u stanju da otkriju svoje unutrašnje izvore snagei razviju zdrave mehanizme preživljavanja.  Iskustvo je pokazalo da je u najtežim situacijama moguće u sebi pokrenuti pozitivne potencijale kao što su kreativnost i snaga da se okrenemo ka pozitivnoj strani života.

Grupe samopomoći su namenjene ženama i devojkama koje imaju iskustvo nasilja. Posvećene su ženama koje zbog toga imaju osećanja nesigurnosti ili bespomoćnosti, neke se osećaju žrtvama, neke žive u strahu, a neke sa osećanjem obeleženosti i manje vrednosti.

Namenjene su ženama koje su spremne da poziciju bespomoćne, nezadovoljne, izolovane, obeležene zamene pozicijom iz koje preuzimaju kontrolu i odgovornost da svoj život učine boljim i kvalitetnijim.

Grupe samopomoći su način da se pomogne ženama da se osnaže i psihološki i telesno prevaziđu situaciju. Metode rada grupa samo-pomoći se razlikuju od profesionalne terapije u sledećem:

 • održavaju se u okruženju u kome su žene jednake, nema razlike u statusu i moći (kao između doktora/ke i pacijenta/kinje, terapeuta/kinje i klijenta/kinje)
 • zasnivaju se na istim ili sličnim iskustvima kako voditeljki tako i učesnica
 • presudno je prepoznavanje i potvrda istog iskustva koje daje i potvrđuje osećanja da žena nije sama, ni jedina kojoj se »to« dešava.

Šta žene mogu da nauče:

 • kako da se nose sa iskustvom
 • kako da postave svoje granice
 • kako da jasnije komuniciraju
 • kako da podstaknu svoju kreativnost
 • kako da naprave svoj izbor
 • kako da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje
 • kako da povećaju samopouzdanje

Grupu vode dve žene, jedna koja je imala isto iskustvo (ekspertkinja po iskustvu), a druga je saveznica. One rade u timu i učestvuju u procesu u istoj meri koliko i »vode« grupu.

Ekspertkinja po iskustvu poznaje tematiku iz sopstvenog iskustva, radila je na suočavanju sa posledicama, kontroliše svoje emocije, ne nameće svoje iskustvo kao model za druge, ne osuđuje i ne prosuđuje, ume aktivno da sluša i zna kako da usmeri druge ka odluci koja dolazi iznutra.

Saveznica je ona koja ume aktivno da sluša, kontroliše svoje emocije, fleksibilna je, može da se izbori sa emocijama drugih žena, ima širinu, radi na sebi, svesna je grupne dinamike, podržavajuća, zna da se distancira od svojih sopstvenih problema i veruje svojoj intuiciji.

Rezultati grupa samopomoći:

 • snaga koja traje: od žrtve do one koja je preživela
 • otkrivanje svojih unutrašnjih izvora snage
 • transformisanje modela preživljavanja u moć
 • brže do rezultata, nema dugih terapija

Grupu čini 6 do 10 žena i dve voditeljke. Grupa se odvija u 6-12 sesija, svaka u trajanju po 90min, jedanput nedeljno. Učešće u grupama samopomoći je besplatno.

Prijava na broj 011/266-222, radnim danima od 10 - 20h

011/266-2222
Radnim danima od 10h do 20h

* Ova usluga je besplatna a telefonski saobraćaj se naplaćuje po redovnim tarifama za poziv fiksnog broja.

Na SOS telefonu kao i u individualnim konsultacijama rade specijalno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja.   Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

 • sva ispričana iskustva SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva 
 • veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje 
 • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
 • nasilnik je odgovoran za nasilje
 • nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene:

 • da prave sigurnosni plan ukoliko su u opasnim situacijama
 • da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške 
 • da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja
 • da postave granice prema nasilju
 • da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive

Individualni razgovori se zakazuju na  011/266-2222 (radnim danom od 10 do 20h)
* Ova usluga je besplatna.

Na individualnim razgovorima, kao i na SOS telefonu, rade posebno edukovane konsultantkinje za rad sa ženama koje su preživele traumu muškog nasilja i imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. Podrška ženama kroz konsultacije ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz situacije nasilja. Konsultantkinje se rukovode osnovnim principima, a to je da:

 • sva ispričana iskustva na SOS telefonu i u konsultacijama su poverljiva 
 • veruje se iskustvu žena koje su preživele nasilje 
 • žena nije kriva za nasilje koje je preživela
 • nasilnik je odgovoran za nasilje
 • nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene:

 • da pokrenu sve institucionalne mehanizme zaštite i naprave  svoj lični sigurnosni plan
 • da se informišu i obrate ustanovama koje im mogu pružiti zaštitu
 • da se informišu o svim pravnim mogućnostima zaštite od nasilja
 • da izađu iz uloge žrtve i ćutanja i preuzmu odgovornost i inicijativu u procesu izlaženja iz nasilja
 • da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • da izaberu kako žele da žive

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume:

 • nasilja u partnerskim odnosima i u porodici:
  psihičko, verbalno, fizičko, seksualno, ekonomsko
 • seksualnog nasilja i uznemiravanja 
  na javnom mestu, u porodici, na poslu, u školi, fakultetu, u ratu, kroz elektronske tehnologije, u obliku prostitucije i pornografije 

Usluge koje pružamo ženama: