Intervju sa Sonjom Lokar

JA SAM ODLUČNA LEVIČARKA

 

 

Razgovor sa Sonjom Lokar, feministkinjom iz Slovenije, zabeležen je u Novom Sadu za vreme VI Međunarodnog skupa Žena u crnom, "Ženska solidarnost protiv rata", avgusta 1997. Intervju je vodila Lepa Mlađenović.

 

Lepa: Reci nam prvo nešto o sebi, nešto o tvom ogromnom  iskustvu u politici, to nemaju mnoge žene.

Sonja: Ja sam u politiku ušla vrlo mlada, imala sam možda 17 godina kad su me primili u partiju. Bila sam odličan đak i tada sam mislila da je politika ono što o sebi govori da jeste. U ono vreme to je bila komunistička politika koja je u programu imala zapisano da će napraviti bolji život za sve ljude i da neće biti zlostavljanja, da neće biti iskorišćavanja, da neće biti rata, da neće biti nepravde. To su sve bile velike stvari koje su se meni činile vredne za njih raditi. Ja sam želela u tome da učestvujem.

 

L: Kada i gde je to bilo?

S: To je bilo u Ljubljani '65 god. Tada nisam odmah profesionalno radila u politici, nego kao aktivistkinja u omladinskoj organizaciji i tek sam nakon 5-6 godina, zapravo, ušla aktivno u politiku. Tada sam već bila udata i pozvali su me da vodim ideološki i kulturni rad u omladinskoj organizaciji i meni se to sviđalo, pa sam pristala. I tek kada sam se odlučila da radim nešto što je tražilo od mene 24 sata posla na dan, ostala sam trudna i onda sam odlučila da se povučem, da neću raditi tako operativno nego da ću raditi nešto slično ali manje zamarajuće jer sam htela da budem sa svojim detetom barem nekoliko sati dnevno i tako sam prešla u marksistički centar CK tadašnje Slovenačke partije i tamo sam radila teorijske stvari. Imala sam sreću da kroz taj rad, zapravo, upoznam ceo misleći svet tadašnje levice u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji i da budem svedokinja svih ideoloških previranja od '71 pa nadalje. To mi je bilo jako zanimiljivo jer sam uvek volela puno čitati i teoretski raditi, više nego praktički raditi. I u toj teoretskoj debati koja se tada vodila, svi problemi koji su kasnije izbili sa tolikom žestinom tamo su se premlevali, odmeravali, tražili su se izlazi. Neki su se izlazi čak i nudili i našli, ali ih političari koji su tada bili na vlasti nisu prihvatali, nego su svakom našem teorijskom saznanju koje je upućivalo šta treba raditi, odbijali oštrice jer su to bile stvari koje su zahtevale radikalne promene u partiji i u društvu. I iz svih tih naših mudrijanja u marksističkim centrima, proizašle su različite ideje o velikim reformama, koje su, recimo, startovale kao Krajgerova reforma početkom 80-tih ili recimo kao ideje o demokratizaciji partije itd. Ja sam na tome puno radila jer mi se činilo da ne možemo društvo demokratizirati i promeniti ako to ne učinimo sa partijom.

 

L: Šta je to značilo konkretno?

S: To je tada značilo da članstvo bira rukovodstvo i da zato mora biti više kandidata. Da se ne smeju praviti izbori sa samo jednim kandidatom. Da mora partija ozbiljno poštivati ono što je napisano u Statutu, da u našoj zemlji postoji neki politički pluralizam koji se upražnjava kroz sindikat, omladinu, Socijalistički savez. To su sve bile organizacije koje su mogle da izraze politički pluralizam ako bi im se to stvarno dozvolilo. Tada sam shvatila da politika nije samo borba za ideje, projekte nego je za mnoge ljude koji u njoj učestvuju, zapravo, samo borba za ostajanje na vlasti. Ne za osnaživanje drugih ljudi, već za vladanje ljudima. Tada sam pomislila da treba politiku menjati sistematski, i onda sam shvatila da umesto partije treba demokratizirati društvo. Do preloma je došlo posle događaja na Kosovu 80-te i spoznaja da ovako više ne možemo sazrela je neke '86-7. Da kao društvo ne možemo, kao partija ne možemo, kao država ne možemo. Još nije bilo u pitanju rasturanje države, ni slučajno, to tada nije bilo u dnevnom redu, ali tada je već bilo aktuelno pitanje Kosova a mi u Marksističkom centru smo kritikovali naše rukovodstvo jer je dozvolilo da se tenkovima ide na Kosovo. Tada su u Marksističkom centru bili slovenački mladi marksisti kao Lev Kreft, Petar Bekeš, Ciril Ribičič, ja sam tamo bila i mnogi drugi danas poznati teoretičari koji više nisu komunisti kao što su Tomaž Masnak. Posle toga smo napravili analizu situacije u Jugoslaviji i shvatili smo da je odlazak tenkova u Kosovo kraj Federativne Jugoslavije. To je napisano kao analitički tekst u kome stoji da je političko rukovodstvo Slovenije koje je dalo pristanak da se to desi napravilo tešku grešku. Tada je to bilo još rukovodstvo Slovenije, Popit itd. Ali to je predugačka i prekomplicirna priča. Onda je Kučan došao na čelo partije i odlučio da meni poveri reformu partije. Postala sam izvršni sekretar predsedništva, znači, nisam imala izričitu funkciju odlučivanja nego izvršavanja, i ja sam onda napravila svoj vlastiti projekat i njega sprovodila.

 

Moj cilj je jednostavno bio demokratizirati društvo. Da prisilim tu rigidnu, nesretnu partiju, koja jedno priča – drugo radi, da se ponaša prema svom programu. Tako je krenula demokratizacija, ali tu su se onda stvari gomilale sa svih strana jer su neki procesi išli uporedo. Situacija se u Srbiji strašno zaoštravala. Prvo se tada dogodila ona osma sednica a kasnije su nastala ta dva bloka, uslovno rečeno srpski i slovenački blok unutar partije. Inače, moja borba za reformu partije se vodila kao borba unutar Saveza komunista za demokratizaciju celog jugoslovenskog društva. Ja sam tad putovala po celoj Jugoslaviji i gde god sam došla i rastumačila šta želimo u SK Slovenije i kao bi trabalo stvari postaviti ljudi su to prihvatali, ali rukovodstva nisu. Recimo hrvatsko rukovodstvo je ćutalo, snebivalo se, Bosanci su samo otklimavali glavom »biće belaja, neće biti dobro«. U Srbiji posle osme sednice nismo više imali prijatelje jer svi oni koji su mislili kao mi bili su sa svojih položaja drastično brzo oterani.

U stvari, nije to bio nikakav konflikt Slovenija-Srbija, to se tako prikazivalo. Srpsko rukovodstvo je htelo da se zemlja centralizuje, da se iz jednog centra ekonomski rukovodi, da se smanje autonomije i povlastice Republika i Pokrajina i da se napravi politički sistem jedan čovek – jedan glas. Slovenačko rukovodstvo se nije slagalo i to se prikazivalo kao sukob Slovenija–Srbija, ali je konflikt bio u različitim političkim ciljevima. Milošević je tada bio na vlasti i zanimljivo je kako je on zapravo dobio tu nesuđenu moć u Jugoslaviji zahvaljujući greškama rukovodstava republičkih i pokrajinskih komunističkih organizacija jer je postojao jedan momenat kada se još moglo drugačije, kada se još moglo Slobodana Muloševića zaustaviti. To je možda bilo za vreme osme sednice. Ako se danas analizira, svaki će vam iole pravno osposobljen čovek reći da je ta sednica sprovedena protivstatutarno. Statut tadašnjeg SK Jugoslavije nije dopuštao način na koji je ta sednica zbrisala jednu liniju u svojoj strukturi. I da je tada bilo pameti i hrabrosti i odlučnosti i da su sva rukovodstva SK drugih republika rekla »izvinite tako ne može, statut se mora poštovati«, trend bi se možda zaustavio, ali kako to nije učinjeno, onda se trend zapravo, samo, produbljavao. I onda je Milošević kao što je skršio Kosovo, skršio, jedno po jedno i sve druge. Recimo Vojvođani su mu pomogli da uništi autonomiju na Kosovu. Najpre je to krenulo tamo, Vojvodina nije glasala protiv toga. Onda je srušio autonomiju u Vojvodini, onda je srušio vlast u Crnoj Gori. Sve je to urađeno, a da smo se samo mi Slovenci stalno bunili i dizali glas, a niko drugi nije ni pisnuo. Tako se nije moglo ništa uraditi. I od te velike borbe za demokratiju i za promenu ekonomskog i političkog sustava zemlje koji bi doveo evropsko okruženje za naš život mi smo zapravo dobili taj nacionalistički konflikt koji se završio vrlo gadno i u kome su sve leve stranke izgubile. Sve smo izgubili. Neki su nestali. Recimo u Srbiji. Ovo što vi radite – Žene u crnom i ostale nevladine organizacije je nabliže političkoj levici što sam ja ikada videla i čula od '90-tih godina, sve drugo je nestalo. U Hrvatskoj postoje Račanovi reformisti ali njihova je snaga mala i to što imaju, nekako, na pola moraju pristajati na gnjile kompromise. U Sloveniji levica, moja partija nije ono što bi se moglo nazvati čvrstom levicom to je, zapravo, sredinska partija.

 

L: Šta bi ti rekla, ko je zapravo odgovoran za raspad sistema?

S: Ja mislim da je vrlo jednostavno reći »Slobodan Milošević je odgovoran za sve«. To je previše jednostavan odgovor. Sigurno je da je Milošević imao plan koji je uspeo sprovesti i da smo svi znali da taj plan postoji i da niko od nas nije uspeo sklopiti antimiloševićevski savez kojim bi mogli Miloševića skinuti. Ali sad ko je šta u tom procesu krivo učinio, to je stvar temeljite analize, ali sigurno smo greške pravili svi. Ja bih rekla da su postojali različiti projekti da se reši problem Jugoslavije, da su ti projekti došli u sukob i da se Milošević pokazao daleko najpromućurniji, najbespoštedniji i najbeskrupulozniji u sprovođenju svog plana. A svi drugi, zapravo su, samo, iza njega tapkali i pokušavali da mu se na neki način odupru, osim Slovenaca koji su sve vreme imali kontra projekat i zato su se sretno izvukli. Svi drugi su nastradali. Nisu imali razrađen projekat niti su imali društvo organizovano na način da mu se mogu odupreti, a mi smo to imali. Jer mi smo imali otvoren dijalog sa opozicijom koja je postojala kao politički faktor. Mi smo zapravo za orkuglim stolom rešili problem pre nego što smo bili napadnuti pa smo onda mogli kad je došao armijski napad da jednoglasno kažemo »a izvin'te to nećemo dozvoliti«.

 

L: Kako je uopšte došlo do te odluke da se Slovenija odvoji?

S: To je bilo jako komplikovano, jer zapravo za vreme plebiscita kad smo mi odlučivali da li da Slovenija bude nezavisna država ili ne, ja sam bila sigurna da je više od polovine ljudi bilo ubeđeno da glasa za asimetričnu ili malo omekšanu federaciju. Nismo mi tada glasali za otcepljenje. To je bilo '90-te. Mi smo glasali za samostalnu Republuku Sloveniju, to znači za svoju potpunu državnu samostalnost, ali unutar jedne velike, labavo povezane, ali ipak povezane celine koja bi bila Jugoslavija. To je velika većina ljudi želela. Recimo na izborima 90-tih nije bilo u Sloveniji nijedne stranke sa separatističkim programom. Nijedna stranka nije išla sa programom otcepljenja od Jugoslavije. Sve su išle sa programom konfederacije, samo su modusi konfederacije bili različiti i tek kad su tenkovi stigli na ulice tada je stvar pukla. Tada su Slovenci u sebi prelomili.

 

L: A odakle njima hrabrost da pošalju tenkove?

S: E to ja ne znam, nikad neću biti dovoljno pametna da razumem šta je bilo. Možda neko zna. Ja nisam bila dovoljno na izvoru informacija, ali ono što ja pretpostavljam i koliko ja mogu da ocenim radilo se o pogrešnoj proceni. Ja mislim da je bilo procena vojske i Markovića i svih onih koji su dali to bedasto naređenje, da će se Slovenci, kad se tenkovi nađu na ulicama, onesvestiti od straha, da će se pokoriti sili, da će se posle sve smiriti, granica će se zatvoriti i ... gotovo. A niko nije znao kakav je slovenački karakter i niko nije znao da mi imamo tamo kaplara koji hoće postati general. Taj se pripremio za to. I ja mislim da je to bilo pravilno. Ja nikad neću žaliti što smo se branili jer ja mislim da nijedan narod ni u jednoj situaciji ne sme dozvoliti da mu neko sedne na glavu. Ne sme, pa košta šta košta. Ne smeš biti napadač, ali ne smeš se pustiti okupirati, a da ne napraviš ni jedan potez i ne kažeš »s tim se ja duboko ne slažem«. To je bio zločin, i najgore je bilo što je za većinu ljudi to bilo nepojmivo. Armija koju si hranio, koju si plaćao, iz svog džepa subvencirao, sad ti stoji na glavi. To ljudi nisu mogli da shvate. Bilo je dobro što je tadašnja armija još bila Jugo-armija a ne srpska pa je unutar sebe bila dovoljno nehomogena da stvarno nije izašlo na najgore. To je bila velika sreća, jer kad se taj proces u Sloveniji odvio onda se armija srbizirala. Makedonci su povukli svoje vojnike, Bosanci svoje, Hrvati su tada već bili pod najezdom i oni koji su mogli bežali su.

 

L: Poveži nam sada proces demokratizacije Slovenije sa istorijom prava lezbijki i homoseksualaca?

S: E vidiš, to je interesantno. U procesu demokratizacije Slovenija je bila u pogledu seksualnih prava ljudi malo ispred svih u Jugoslaviji. Na primer i borbu za abortus iznele su slovenačke žene, Vida Tomšič i druge pa su recimo već u Ustavu '74 godine izdejstvovale član u kome je pravo na rađanje slobodno. To je bilo jedno od najboljih ustavnih rešenja reproduktivnih prava žena u svetu, ali hoću da kažem da je u Sloveniji taj liberalizam u pogledu na polna pitanja u samom komunističkom pokretu bio rasprostranjeniji nego drugde. Ja ne znam zbog čega je tako bilo, jer mi imamo staru katoličku tradiciju koja je vrlo zadrta, i u tom našem komunizmu bilo je puno značajki rigidnog klerikalnog načina mišljenja samo crveno obojenog. U Sloveniji recimo imali smo propisanu smrtnu kaznu, ali se nije sprovodila. U drugim delovima zemlje jeste, a u Sloveniji nije. Kažnjavanje homoseksualaca bilo je zapisano u zakonu, ali praktično se nije sprovodilo. Sprovodilo se u toliko što je policija nekog ucenjivala jer je znala za njegovu slabost pa je to koristila, ali ljudi nisu na to gledali kao na problem koji mora biti kažnjen, kao na moralnu pošast. Ali tek je '80-tih pokrenuta diskusija o tome da treba promeniti kazneni zakon.

 

L: Gde je ta diskusija prvi put započeta?

S: Novi ženski pokret, gej-lezbejski pokret, to se sve ustanovilo '87-88 godine. Oni su zapravo pokrenuli javnu debatu i u Sloveniji odjeci su bili pozitivni. Pokazalo se da je narod jako liberalno raspoložen, da ljudi ne osećaju nikakvu odbojnost, da se zalažu da se zakon promeni itd. Tada je sazvan kongres homoseksualaca u Ljubljani. E tad je već bila velika kavga između Miloševića i Kučanove linije, i mediji u Beogradu, 'Politika' i 'Ekspres politika' pisali su posprdne članke i napade na rukovodstvo Slovenije koliko je degenerisano kad dozvoljava takav kongres u Ljubljani. Nevladine organizacije su radile svoj posao, mi u SK Slovenije se u to nismo mešali, čak imamo stav u jednom od naših papira da ćemo sve učiniti za slobodu seksualne orijentacije. To je društvu davalo jedan veliki demokratski zamah, tako da zapravo ni nacionalizam  u Sloveniji uopšte nije bio problem dok nisu tenkovi došli na ulice. Nacionalizam je tek tad počeo i bio izazvan agresijom. U konzervativnim partijama je postojao i pre ali nije bio main-stream u politici to se tek kasnije dogodilo.

Pitanje da li dozvoliti kongres homoseksualaca došlo je na dnevni red užeg rukovodstva gde su se mišljenja podelila, ali je prevladala većina koja je smatrala da ga traba dozvoliti. To pitanje se vezalo na borbu za demilitarizaciju društva i depolitizaciju vojske. Jedan deo tog procesa bilo je pravo na prigovor savesti i prestanak proganjanja homoseksualaca u vojsci. To je tada hvaćeno kao napad na Jugoslovensku armiju jer umesto da branimo njeno pravo na obevezno služenje vojske i moralnu čistotu vojnika mi podržavamo dezertere i homoseksualce. I tako je jedno marginalno pitanje postalo sastavni deo tog velikog konflikta između liberalne i dogmatske struje u Jugoslaviji.

 

L: Da li je pitanje o gej-lezbejskim pravima formalno došlo na dveni red rukovodstva SK u Sloveniji?

S: Nisam sugurna da se u zapisnicima to može naći. To je verovatno bila diskusija od 5 minuta. Naše rukovodstvo je bilo relativno mlado, ali je u njemu bilo nekoliko starijih drugova i drugarica koji su se bojali potresa na sceni Slovenija-Srbija. Svako pitanje koje je moglo da se odloži da se o njemu ne priča da ne postane problem, trebalo je izbeći. Stav nas mlađih je bio da je svako pitanje koje pogađa marginalne grupe jako važno jer ono proširuje ili smanjuje demokratiju za sve. To je kasnije postao oficijelni stav i na sva ta pitanja smo imali formirane partijske stavove. Jedan od njih je bio da ćemo se boriti za dekriminalizaciju homoseksualnosti i za nova gej-lezbejska prava i to je bio vrh liberalnog osećaja Slovenaca i slovenačkog javnog mnjenja o tom pitanju. Nikada kasnije nije postignut tako visok stepen tolerancije i razumevanja jer je kasnije na izborima pobedila desno-sredinjska koalicija DEMOS, a nama, LDS i socijalistima je falilo 5% da dobijemo vlast. Ta nova desničarska vlast je jednostavno blokirala nove inicijative.

 

L: Da li je izričita zabrana diskriminacije na osnovu polne orijentacije diskutovana na Ustavnoj komisiji?

S: Da, i tada je prihvaćen taj član B.'91 i tamo piše da je zabranjena svaka diskriminacija na osnovu rase, vere, političkog ubeđenja i bilo koje druge osobne karakteristike. Onda je došlo do zahteva nevladinih organizacija Ustavnom sudu da prosledi tumačenje, da li to znači da je zabranjena i diskriminacija po polnoj orijentaciji i došao je pozitivan odgovor.

 

L: Koja je sad tvoja funkcija u partiji?

S: Ja sam predsednica Ženskog foruma i po toj funkciji članica najužeg rukovodstva predsedništva stranke Združene liste socijaldemokrata. To je stranka koja se do '94 zvala Savez komunista Slovenije. Pre toga sam imala dva mandata u parlamentu, ali kad sam ponovo izašla na izbore stavili su me u okrug gde nisam imala nikakve šanse pa nisam bila izabrana. Ja sam jako odlučna levičarka i to je jaka linija u članstvu, ali ne i u vodstvu. Nisam dobila dovoljno podrške da radim ono što najbolje znam pa sam morala da odem prisilno u penziju.

Ženski forum je prva ženska stranačka grupa u Sloveniji. Ja sam je inicirala jer posle prvih izbora '90-te žene su strahovito izgubile. Sa 26% u parlamentu, spale smo na 11%. Ženske grupe koje su dale veliku energiju demokratskoj obnovi Slovenije, posle izbora su se našle na marginama. One su pretežno bile vezane za Liberalno-demokratsku stranku koja je u vreme pre izbora bila sastavni deo vlasti jer je to bivša omladinska organizacija, a posle izbora to je bila stranka u opoziciji koja je počela da se bavi svojim stranačkim poslovima i nisu je zanimale nevladine organizacije. Tada smo u Združenoj listi mi žene ocenile da moramo napraviti posebnu žensku organizaciju u vlastitoj stranci jer će nas u protivnom muškarci sasvim potisnuti kao što su to učinili na izborima. Jedini cilj nam je bio da napravimo organizacionu strukturu za postizanje polne ravnopravnosti u našoj stranci kao i da našu stranku otvorimo prema nevladinim, ženskim i drugim humanitarnim organizacijama kako bi smo bile veza između civilnog društva i države. Sve naše projekte radile smo javno. Borile smo se da se ne ukinu dečiji vrtići, da crkva ne preuzme dečiju zaštitu, da se ne ugrozi pravo na abortus, imale smo i veliku kampanju za demilitarizaciju Slovenije. Nismo prihvatile ogroman budžet za vojsku i uspele smo da se taj novac uloži u nova radna mesta. Uglavnom smo se borile za socijalne projekte. Posle drugih izbora dobili smo 14% žena u parlamentu, ali ja nisam ušla, pa sam kao žena u svojoj stranci započela borbu za kvote u stranci. Četiri godine smo vodile tu borbu i na kongresu stranke '95 smo je dobile sa malom većinom od 20 glasova. Izglasano je posle velike borbe sa mačo strukturama, naročito u rukovodstvu, da na svakoj našoj listi mora biti 40% žena za republičke izbore. Tada smo postigli i to da je naša stranačka grupa u parlamentu započela borbu za ozakonjenje kvota. Taj je pokušaj propao, jer ga nijedna druga stranka nije podržala, a protiv njega su nastupile i skoro sve žene-parlamentarke. Da nesreća bude veća, Združena lista, koja je sprovela kvotu i imala 40% žena na svojim listama, izgubila je izbore. Sa 13% pala je na 9% i nijedna od naših žena nije ušla u parlament. Razlozi su jasni, partija nas je tako postavila da bi žene ušle u parlament jedino ako bi stranka dobila 20%. U celom Slovenačkom parlamentu postotak žena je sa 14% pao na 7,8%. Zbog toga što smo se tako bespoštedno borile za kvote i strahovito se zamerile muškom rukovodstvu, kad smo izgubili izbore, to rukovodstvo je nas proglasilo za krivce, pa su na sledećem kongresu januara ove godine kvote ukinute. Nije bilo političke mudrosti da se duplom energijom krene raditi za žene umesto toga naši rukovodeći muškarci su nas javno optuživali. Cela ta borba za kvote u kojoj smo dobile čak 70% podrške  javnog mnenja da se to napravi kao zakon za sve stranke pretvorilo se u veliki poraz. U 70-tim parlament je imao 26% žena a sada samo 7,8. Pored toga zamisli političku scenu u kojoj zbog stranačkog rivalstva žene jedna drugu satiru na tački koja je presudna za politički udeo žena u javnom životu. To je bio jedini način da one opstanu u muškoj politici. Žene su tako bile taoci muške politike, ali na kraju iz svoje »izdaje« ženskih prava ništa nisu dobile – sve žene osim dve izgubile su na izborima. Da je u Sloveniji postojao masovni nestranački ženski pokret i da smo zajednički nastupile sa sindikatima koji su već počeli, to nam se ne bi desilo.

 

Sada je najbitnije osnažiti nevladine organizacije i napraviti mrežu koja će biti dovoljno jaka da izdrži pojačani pritisak muškokratije i da krene u nove konkretne projekte.