APEL BEOGRADSKOG LOBIJA
PROTIV NASILJA I RATA
30. JUNI 1991.

 

 

Na teritoriji Slovenije vodi se pravi krvavi rat. Žalimo za svakim izgubljenim životom. Vojnika i civila. Saosećamo sa svim ranjenima, sa svim zarobljenicima, strepeći za njihove živote. Razumemo strah i zebnju građanki i građana Slovenije, majki i očeva mladih vojnika JNA.

Zahtevamo da se jedinice JNA bez ikakvih uslovljavanja povuku u kasarne. Mladići nisu odlazili u vojsku da bi sprečavali otcepljenje bilo kog naroda,  jednostrano ili ne, od Jugoslavije. Jugoslavija odžavana silom nije potrebna nijednom narodu, nijednoj nacionalnoj manjini, nijednom građaninu. Zahtevamo od Vlade, Teritorijalne odbrane i SUP-a Slovenije da omoguće miran povratak jedinica JNA u garnizone. Prekid svih ratnih operacija je nužan uslov za otpočinjanje razgovora o oblicima zajedništva ili otcepljenja. Apelujemo na građanke i građane svih federalnih jedinica Jugoslavije da se izbore za slobodne izbore svojih predstavnika za pregovore, pred licem javnosti, o formama budućeg mirnog življenja na jugoslovenskim prostorima.

Pozivamo sve građanke i građane od Triglava do Đevđelije da otkažu građansku poslušnost svim odlukama i postupcima svih vlasti koji vode zaoštravanju konflikata i ratu. Svaki ljudski život manje, svaki dan rata više je korak bliže paklu ratnog bezizlaza.

Izražavamo svoje odlučno NE umiranju i crnini u ime suverenosti bilo Jugoslavije, bilo Slovenije.

Gospodo, političari i generali, odložite oružje! Ljudski životi i pravo na život u miru i bez straha ispred su svih vaših »državnih« razloga.

 

Upućeno: JAVNOSTI

Skupštini i Vladi Srbije

Skupštini i Vladi Slovenije

Skupštini i Vladi Jugoslavije