Ronit Lentin

AKO TE ZABORAVIM

Prevela Tanja Vunjak

 

 

1.

 

Tek kada autobus zastenje uz brdo, a večernje svetlo,

iza prašnjavog prozora autobusa, iza naslaga recikliranog

klimatizovanog vazduha, dodiruje ali ne dotiče moje vrele obraze,

ispunim se čežnjom za domom. Čeznem za domom kod kuće,

samo kod kuće,

u Jerusalimu moje mladosti.

 

Apsurdno? Svaki put kad odem, onog trenutka kada kročim

u tunel aviona, žudnja prestaje. Žudnja za domom

napuštenim pre dvadeset sedam godina zbog zemlje

iz koje emigriraju, u koju tako malo emigrira.

 

Ja sam bila jedna od tih. U fascikli ‘lični papiri’ stoji

kopija papira o dobijanju državljanstva nakon venčanja,

zajedno sa papirima Eve MekOngusa, još jednog upada posle

venčanja.

 

U kući mojih roditelja, knjiga nekog E. Švarcmana na hebrejskom,

u tamno-zelenim koricama, šta drugo? “Irski rat za nezavisnost”.

Crno-bele fotografije starih osnivača (i još neka Konstans

Markjevič) Irske države,

za koju nisam mislila da će jednog dana postati dom.

 

Razmislite: heym i home, značenje

je isto   naravno   isto

ali je razlika   u vokalu   bila okean

u kome sam se utopila.

 

 

(Irena Klepfiš, ‘Fradel Štok’. Klepfiš, 1990: 228).

 

 

 

2.

 

Večernje svetlo. Ničeg sličnog na svetu.

Uprkos činjenici da je Jerusalim moje mladosti odavno postao

područje ultra-ortodoksnih, oblast ekstremne desnice.

Uprkos užasnim građevinama koje pokrivaju svako brdo,

uprkos činjenici da je svaki delić prirode već isplaniran za

izgradnju.

 

Na proleće pustinjski vazduh nadire u grad, donoseći sa sobom

sećanja na planine. Ničeg sličnog na svetu.

 

Šetam ulicama koje su se promenile od kad sam ja tu živela

ali su zadržale žar mladosti 1967: posleratna revolucija u

vazduhu,

protiv okupacije, oslikani slogani po zidovima, zavere

u zadimljenim sobama, za prevrat, za (našu) jevrejsku domovinu.

Sve to sad zvuči ustajalo i banalno. Ipak ne ostaje mnogo

od naših snova o domu za Palestince, i domu za Jevreje, u

(svetovnom i

demokratskom) zajedništvu što se ukiselilo kao staro mleko.

 

 

3.

 

Na putu do Palestinskog Nacionalnog Autoriteta mnoge kuće

su uništene. Domovi roditelja čija su deca, da,

deca bili vojnici i bili ubijeni braneći ono

što se ne može odbraniti. Roditelji čija tuga nikad ne prestaje.

Domovi roditelja čija su deca, da, deca bacala kamenje

i bunila se u gaju maslina na brdima Zapadne Obale.

Domovi bukvalno razneti u osveti. Žene su ostale, vrišteći,

na ruševinama onoga što je bio dom, kamere svetskih televizija

snimaju njihova lica ophrvana tugom. A onda na drugu priču,

sledeću kritičnu tačku.

Ali odmazda ostaje. I stabla maslina su istrgnuta

i ponovo posađena u (nejevrejskom) naselju na obližnjem brdu.

Sve u ime Doma. Nacionalnog doma. Domovine.

 

Domovina na Hebrejskom Moledet - dolazi od istog korena kao i

Laladet - porođaj.

Domovina. Nasilno rođenje doma iz nacionalnih država.

 

4.

 

Jerusalim je bio kasnije. Moje detinjstvo prošlo je na Karmel

planini gde još uvek živi Lia, moja majka. Lia, moje bitno drugo ja.

Istrgnuti iz svog bogatog doma na severu Rumunije, Lia i

njeni roditelji pobegli su poslednje nedelje dok su još mogli.

Sve što poseduju u jednoj košari i neki strani novac uguran

u bakine svilene čarape.

 

Lia se rodila u Vatra Dorneju, gradiću-banji na Karpatima,

pored mirnih potoka. Drugi dom. Putovala sam tamo,

da istražujem knjigu, svoj život. Njihova kuća u ulici nazvanoj

po porodičnom imenu. Bogati Jevreji, bankari, vlasnici pilana. Odavno

su otišli iz grada u kome je samo nekolicina Jevreja ostala.

Njihova kuća, nazvana Vila Lia, da proslavi rođenje moje majke,

sada je dom za četiri ili pet rumunskih porodica.

Dok odlazim iz Vatra Dorneja, osećam se kao da odlazim od

kuće, kao da umirem.

Tamo su demoni koji su mi zaposeli dušu, kradomice, odbijajući

da budu isterani.

 

Majka ne razume šta me to privlači. Kada je otišla, ostavila je taj

svet iza sebe. Ona nema drugog doma, nikad ne čezne za

domom,

jer nikad ne napušta dom, nikad ga nije napustila

od tada, usred tog rata.

 

Ja, najstarija ćerka, ponovo sam ozakonila odseljenje

voljno napuštajući svoju nasilnu domovinu, moj nasilni

nacionalni dom.

 

Odlazak od kuće. Naslage i naslage odlazaka od kuće.

 

 

5.

 

Odseljenje.

 

Bila sam član “(izraelske) prve generacije posle oslobođenja”

podučavana da prezirem one Jevreje koji su se odselili, koji su

navodno

pasivno otišli u smrt za vreme Šoe ‘kao ovce

na klanje’. Izrael je bio mesto gde će Jevreji opet biti ponosni,

gde će uzeti oružje u ruke da se bore protiv ‘neprijatelja’, i nikad

više neće morati ići u smrt kao ‘ovce na klanje’.

 

Takođe sam bila član porodice onih koji su preživeli Šou.

Tek kada sam istraživala odnose između Izraela i Šoe

na osnovu roda, za svoj doktorat, mogla sam se upustiti

u sam čin imenovanja.

 

Sve do tad ‘znala sam i nisam znala’ u isto vreme. Svakako

nisam bila svesna da sam imala udela u tom velikom pokolju.

Liina porodica, oni koji nisu pobegli te sudbonosne nedelje,

bili su deportovani u logor na severu Rumunije. Njen deda,

njen omiljeni stric, drugi stric, rođaka - tek devojčica - svi su umrli,

izgubljeni u snegu, poslati na rad, izgladnjivani do smrti.

Ostali su stigli slomljeni, bolesni u nerazumljiv Izrael

1950-tih godina.

Njihov novi dom. Tamo gde smo ja i moja generacija odbijali

da slušamo njihove priče, smišljajući umesto toga

naše sopstvene priče o oružanoj borbi za nezavisnost.

 

Sada znam. Ne samo da se Izrael, stvarajući sebe kao ‘novi

jevrejski entitet’

definisao kao muški, feminizirajući time

odseljene Jevreje i Šou.

Takođe ti heroji i ne-heroji, Izraelci i Jevreji, svi smo mi

isti. Svi muškarci i žene zajedno.

 

Zato što sam ozakonila iskustvo odseljenja, u ponovnom

izgnanstvu

iz svoje domovine, ponovo sam Jevrejka. Iskustvo

tuđinke, beskućnik u svom usvojenom irskom domu.

 

 

6.

 

Večernje svetlo Jerusalima. Ničeg sličnog na svetu.

Čak ni narandžasto nebo iznad Konemare. Niti karamelisani

vodeni odsjaj iznad Hejpni mosta.

 

Ničeg sličnog na svetu. Kući, u intimnostima kasno noću,

koje mogu imati samo na svom maternjem jeziku. I četvrtkom

uveče, na Nahalat Shiv‘a, stari prijatelji se još uvek okupljaju.

Svake nedelje.

Sada više naborani, slike unučića kako se

ponosno rukuju, ali intimnost je ista, kao da se vreme

nikad ne menja.

 

Jerusalim - jedino mesto na svetu na kome mogu disati

slobodno.

 

Čak i pod upravom prezrene desnice Benjamina

Netanjahua koji planira da uguši akademsku i informativnu

slobodu,

koji planira da vrati teritorije a da zadrži kontrolu. Čak i sa

rastućim konzervativizmom jedne već teokratične države, koja

nepriznaje jednakost među polovima.

 

 

   Noć. Jerusalim. Yerushalayim.

   Jerusalim. Ako te zaboravim

   O Jerusalim Jerusalim Hebron

   Ramallah Nablus  Qattana  ako

   te zaboravim O Jerusalime

   O Hebron  smem li zaboraviti

   sopstvenu prošlost   svoj bol

   dubinu svojih tuga.

 

(Irena Klepfiš, ‘Istočni Jerusalim, 1987.’ Klepfiš, 1990: 240).

 

 

 

Ne zaboravljam.

 

Ne samo zato što, kako Klepfiš tuguje, zaboravljajući nepravde

sadašnjosti brišem dubinu prošlih tuga.

 

Niti zato što, dodajući jevrejsku prošlost svojoj ‘novoj hebrejskoj’ izraelskoj

prošlosti, nisam još našla dom u odseljenju

sopstvenog stvaranja. Ili zato što u Irskoj, mom razumnom izboru odseljenja

uvek ću biti ‘drugačija’, čija će sećanja

uvek svirati drugačiju melodiju.

 

Ali, možda, zato što samo kod kuće mogu osetiti čežnju za domom. U tom

tragičnom, magičnom jerusalimskom večernjem svetlu. 

 

 

Klepfiš, Irena.1990. Nekoliko reči na maternjem jeziku: Pesme odabrane i nove 1971-1990. Portland, Oregon: The Eighth Mountain Press.

 

 

(Iz: časopisa "Feminist magazin" issue: Home '97)