Patriša MekKena

KUĆA

Prevela Tanja Vunjak

 

 

Uvod:

 

"Siva kuća" je bio umetnički projekat postavljen u jednoj zapuštenoj kući u blizini granice oblasti Kavan. Od lokalnog farmera iznajmila sam kuću u kojoj je, pre nego što sam ja tamo počela raditi, on držao ovce. U početku je zamisao bila da projekat bude izložen tri meseca, ali zbog velikog interesovanja, kako lokalnog tako i nacionalnog, bio je izložen više od godinu dana.

Kuća je bila u pristojnom stanju – imala je krov i prozore. Ali bilo je puno vlage i zidovi su se krunili u komadićima. Nije bilo toaleta i bašta je bila obrasla u korov. Pokušavala sam već par meseci da nađem odgovarajući prostor i bila sam nestrpljiva da počnem sa radom, međutim to nije bilo tako lako kao što sam zamišljala. Bilo je teško useliti se u prostor koji je nekada bio nečiji dom. Pitala sam se šta sam tamo pokušavala da uradim i da li sam imala ikakvog prava da budem tamo.

U početku sam bila paralisana snagom i energijom kuće. Htela sam da pobegnem i ostavim je takvu kakva je. Izgledala je potpuna, sama po sebi i zadivljujuća. Bila sam izgubljena. Morala sam se suočiti sa sopstvenim strahovima u vezi sa tim zašto sam tamo bila, u vezi sa mojim radom i sa veoma ozbiljnim pitanjima o umetnosti. Osećala sam veliku odgovornost prema toj kući i prethodnim vlasnicima. Htela sam da prikažem kako su ljudi koji su otišli iz ovog prostora još uvek prisutni kroz stvari u kući. Ono što sam odlučila da izbacim iz kuće postalo je na kraju isto tako važno kao i ono što sam zadržala.

Što sam više razmišljala o razlici između kuće i doma, sve više sam osećala da je 'dom' kao takav u stvari nešto unutar svakog od nas. Sve ono što smo upili u sebe, sve ono što nas je oblikovalo nalazi se u nama samima. Kada odemo, nosimo to sa sobom.

 

 

Patriša MekKena je umetnica koja živi i radi u Dablinu i poslednjih osam godina bavila se serijom projekata koja se zove "Obeležavanje zemlje", od kojih je "Siva kuća" najskoriji. Završni u seriji ("Zemljište") treba da se otvori na Belihejskom Poljoprivrednom Koledžu u Kavanu od 01. do 14. jula.