Intervju s bel huks

ČVOR NADMOĆI BELACA

Prevela Jasmina Tešanović

 

 

(Iz intervjua sa Marijom Nadoti, Njujork 1997, La Tartaruga edizioni)

 

U tvojim knjigama često se pojavljuje vrlo sažeta politička formula "beli nadmoćni kapitalistički patrijarhat" (white supremacist capitalist patriarchy). Jasno je da je to jedna od jakih tačaka tvoje analize, zašto nisi pokušala da je izvučeš iz tako kolokvijalne sintagme na granicije implozije?

Zato što sam htela svim snagama da se otrgnem ideji da su s jedne strane muškarci a s druge žene. Htela sam da kažem na nedvosmsilen način da stvar feminizma nije antagonizam žena spram muškaraca, da je reč o dva povezana i isprepletena sistema. Kada smo stavili u prvi plan pitanje rase za belkinje je bilo veoma teško da shvate da rod nije jedini element koji određuje našu stvarnost. Činilo mi se da korišćenjem te tako sažete fraze koja sadrži sve elemente u igri, svaka može da smisli koji je svoj položaj u odnosu na njihovu celokupnost. Na primer: ako sam ja bogata belkinja, moj život je drugačiji od života velike većine žena, ali i ako sam žena crnkinja i bogata, moj život je drugačiji od većine. Očajnički sam tražila način da pokažem svima nešto što je meni izgledalo očigledno, da su naši životi određeni presecanjem ovih sistema, i ako mislimo u kategorijama isključivo rasizma ili seksizma ispašće iz slike neki aspekti.

 

Vratimo se dakle na pitanje agregacije, kako da se žene konstituišu u jedinstveni politički subjekat koji je pluralan, sposoban da ne negira ili poravnjava razlike.

Ubeđena sam da su se žene pokrenule odlučnije svaki put kad su uspele da budu realistične u odnosu na svoje prave potrebe. Ne treba zaboraviti kada se razmišlja o polu, klasi i rasi, da ne postoji jedna ženska situacija, da u različitim zemljama sveta ili unutar iste zemlje različite grupe žena mogu da imaju vrlo različite prioritete i probleme. U Holandiji, na primer, feministički pokret se rađa među ženama iz industrijskog proletarijata koje se bore sa ozbiljnim pitanjima vezanim za njihovu platu i prema tome ima jak međuklasni uticaj. U Sjedinjenim državama, međutim, rađa se unutar jednog privilegovanog društvenog sloja, kod žena koje kažu: mi nismo deo radne snage a želimo da budemo. I tu je već kontradiktornost, jer čineći to negiraju stvarnost masovnosti žena. Bilo bi korisnije da smo pokušale da shvatimo šta nas vezuje sa ženama koje imaju posao i koje verovatno donose kući takvu bednu platu da opet ne uspevaju da se izdržavaju. Uzmimo na primer moju sestru Antoniju, koju si jutros ovde kod mene srela: iako ima neki poslić i možemo da kažemo da se sama izdržava, svakako ne poseduje nikakvu slobodu. Na primer, nije slobodna da se preseli u neki drugi grad jer u tom slučaju ne bi mogla da računa na pomoć naših roditelja koji joj sada čuvaju devojčicu omogućavajući joj da uštedi troškove zabavišta. Mora sama kćerku da probudi ujutru, da je obuče, odvede kući mojih i da ode po nju na kraju dana. Sve besplatno. Ali kakvu je ulogu odigrao feminizam u životu kao što je njen? Da li smo to uspeli da se upitamo do kraja?

 

Pokušaj ti da odgovoriš.

Plašim se da se američki feminizam sve više pretvara u reformistički pokret. Revolucionarna feministička misao kao da se svela na podkulturu grupe, elite, čiji su deo mnoge lezbejke separatistkinje, koje su često izmislile mnoge načine da žive zajednički i koje su pokrenule nove ekonomske projekte podele prostora i kućnih poslova. Problem je što su ti eksperimenti potpuno odvojeni od stvarnosti i života velike većine žena, heteroseksualki koje žive sa muškarcem ili su same u borbi sa patrijarhalnom kulturom. Danas se feminizam ne obraća sa dovoljno snage potrebama žena iz raznih društvenih klasa. Rezultat je da jedina "feministička" pitanja koja dopiru do široke publike jesu o abortusu, protiv pornografije, nasilja u porodici, zlostavljanja dece. Ali da li zaista ima mnogo žena čiji je osnovni problem jedan od ovih? Ako se setim svog života kao feministkinje, mogu pouzdano da tvrdim da me ova pitanja nisu dovela da stvorim svoju feminističku perspektivu. Zato nisam ubeđena da su danas ona dovoljna da održe u životu pozitivan feministički pokret. Koliko je žena koje o problemu nasilja u porodici mogu da odmahnu glavom i kažu "ne tiče me se"? Ako bih htela da postavim feminsitički pokret prikladan sadašnjosti, mislim da bih na prvo mesto stavila problem osnovnog obrazovanja, čitanja i pisanja, imati pristup knjigama. Ako želimo da se muškarci i žene približe feminizmu, moramo im prokrčiti put za to.

U jednoj od mojih poslednjih knjiga "Teaching to Transgress" (Učenje prestupljivanju), postoji jedan esej celokupno posvećen vrlo problematičnom odnosu teorije i prakse. Nazivam ga problematičnim zato što, iako ga nije stvorio feministički pokret, podlegli smo mu: drugde izmišljen, na neki način je iskorišćen protiv feminizma.

                 

Molim te da što više razradiš ovu tačku jer – u komunikaciji između žena različitih kultura, klasa i rasa – to je i dalje najriskantnija zona nesporazuma i nerazumevanja.

Zapravo, već pristupajući problemu nailazimo na problem jezika koji se rađa iz lingvističke binarnosti tipične za kulturu zasnovanu na dominaciji. Uzmimo reč "praksa", reč koja u Sjedinjenim Državama nije u upotrebi: pozajmili smo je iz drugih kultura, iz pokreta obrazovanja u Brazilu i Novoj Gvineji, jer omogućava da drži zajedno teoriju i praksu. Za mnoge od nas teorija je jedan oblik prakse a reč praksa pridaje važnost toj neraskidivoj vezi. Veliki je problem što ih mnogi još uvek vide kao odvojene i suprotstavljene. Ubeđena sam zapravo da su zamišljanje, izmišljanje i teoretisanje oblici aktivizma: nepodnošljivo je da nas uvek podvode pod polarizaciju akcija/misao. Kako je moguće ne shvatiti da izvesni oblici misli jesu oblik aktivizma koji nas motivišu na konkretnu akciju, da između to dvoje postoji savršen spoj.

 

Po tvojim rečima se vidi da je jedna od teorijsko-praktičnih novina feminizma tvrdnja da misao ne može da se rodi osim iz uskustva i razmene iskustava, iz realnog života, iz stvari kakvih jesu.

Da, feministička misao zasniva se na iskušenoj stvarnosti. Rekli smo još na početku da naše iskustvo realnog jeste način upoznavanja sveta, da u tome ima epistemologije. Imam utisak da upravo to danas gubimo. Vratimo se na tren na moju sestru Anđelu, ženu od trideset pet godina, samohranu majku, siromašnu. Ubeđena sam da kad bi imala grupu za samoosvešćivanje čak samo jednom ili dvaput mesečno, da bi imala više nade za svoj život: znala bi šta znači individualna sloboda, osećanje sebe, zadovoljstvo što nikome ne moraš da polažeš ražune o svojim malim delanjima. Međutim, izolovana i zavisna od materijalne pomoći od strane naših roditelja, ni ne zna kako se može zamišljati budućnost. Ovih dana je Anđela bila u Njujorku kod mene. Osećala je potrebu da sumira svoju situaciju i to joj je dalo hrabrosti da smogne snage i da se odupre uobičajnoj uceni naše majke da sedne u avion. Šta smo radile zajedno? Pokušale smo da zamislimo njenu budućnost i da je stavimo na papir, i upravo je to ono što su grupe samoosvešćivanje oduvek radile. Da se nešto promeni, da se izađe iz situacije koja deluje bezizlazna, ne treba se plašiti prolaza kroz sopstveni bol. Jutros, dok sam sa Anđelom razmatrala naše živote, telefonirala mi je jedna draga prijateljica iz vremena koledža i saopštila mi je da se razvodi. Moja reakcija bila je: "O, konačno si se odlučila da ga ostaviš". A ona: "Ne, on je zatražio razvod, ne trpi više ni da me pipne, neće više da vodi ljubav sa mnom". A ja: "Pa nije rečeno da je kraj sveta, za tebe može da bude početak novog života". U jednom trenutku sam je pitala da li se nečega plaši, a ona je odgovorila da se plaši samoće. Nastavile smo da razgovaramo i rekle smo jedna drugoj da moramo da naučimo da puštamo osobe da odu, da svako mora da se razvija kako najbolje ume i može, i onda kad to znači razdvajanje od onoga koga voliš. Moja sestra je bila tu pored mene i slušala je. Bilo je važno da čuje da u svetu ima drugih žena u krizi, da nije jedina koja ima probleme.

Na televiziji danas svi ti kontakt programi samo raspravljaju o tim temama, ali pravi efekat je da sve postaje nestvarno, kao da se priče koje slušamo nisu dogodile osobama od krvi i mesa. Kada me pitaju da li mislim da televizija povisuje stepen svesti kod sveta, odgovaram sa jednim odlučnim ne: televizija ništa ne povisuje, jer ne proizvodi nikakav preobražaj. Često osoba koja gleda televizijske programe ne prerađuje to što čuje i vidi u funkciji sopstvene stvarnosti, jer pošto se dešava na televiziji nema razrade, dijaloga, sve je pasivno. Međutim, ako sedimo ovako mi zajedno, u istoj sobi, i moja sestra mi kaže da se oseća promašenom jer sa tridesetpet godina njen život nije kao što ga je zamišljala, i ja mogu da joj kažem da ni moj život nije kako sam ga zamišljala, da ću za nekoliko meseci napunti četredeset pet godina i da su se stvari razvile drugačije nego što sam maštala. Ali se ne osećam zbog toga neuspela. OK, moj život je drugačiji nego što sam ga zamišljala, ali sada, kakav želim da bude? To je važno pitanje i to je pitam: kakav hoćeš da je danas tvoj život? To je samosvest. Idealno govoreći, da se feministička revolucija kojoj smo težili – i koja ne može da se svede na neku kliniku za abortus – odigrala, ova žena, moja sestra bi imala mesto gde bi mogla da sretne, makar jednom nedeljno, druge žene kao što je ona, bez sredstava, koje traže posao, koje ne znaju gde da nađu partnera/partnerku, ljubav, brak. I možda bi zajedno mogle da smisle druge načine da žive na svetu. Ove " feminističke klinike" – tako ih ja zovem – morale bi da postoje, morale bi da imaju precizno mesto u ovoj zemlji, bogatoj i imperijalističkoj. Međutim imamo klinike za abortus, pobedu jednog kratkovidog i reformističkog feminizma. Kad bi se to ostvarilo, verovatno mnoge žene ne bi morale da priđu takozvanom feminizmu putem klinika za abortus ili skloništa za zlostavljane žene.

 

Koje možda više ne bi bile potrebne. Međutim, tako nije bilo. Čemu to pripisujete s obzirom da moć žena bez daljnjeg raste?

Mislim da je delimično problem upravo u tome: žene su imale više moći unutar postojećih struktura. Što su nas više integrisali to su nas bolje plaćali, i manje smo bile motivisane da se bunimo, da razmišljamo o oblicima alternativnog života. I sada se opet vraćamo na govor o klasama; mnogo žena dovoljno zarađuje da izbegne strukture tlačenja roda sa moći koja dolazi od klase, i one su izgubile svako interesovanje da ih dovedu u pitanje. Mogu to isto da kažem i za rasizam, koji još bolje poznajem. Uzmimo moj slučaj: na koji način mogu da se služim svojom klasnom moći? Evo me ovde u Njujorku, u jednom gradu u kome su stambene politike krajnje nabijene rasizmom. Ja međutim, imam dovoljno klasne moći da sebi mogu da dozvolim da živim u kvartu u kome se crni broje na prste jedne ruke. Da nisam itekako politički spremna, mogla bih da pomislim da život i nije tako loš, da rasizam i nije tako težak, ja sam uspela, imala sam dovoljno klasne moći da uspem. I pošto se u Sjedinjenim Državama ne govori o klasi, lako je pomisliti da "si uspela", i umesto da sopstveni uspeh prepoznaš u onome što jeste, to jest dostignuće moći klase, da ga shvatiš kao lični čin pobede i volje. U pomanjkanju govora klase, javnog diskursa o moći i klasnom usponu, u ovoj zemlji nemamo ni feminstkinje koje pišu o tome kako privilegija klase, povećavajući moć žena, smanjuje njihovo intresovanje za feminizam.

Ali vratimo se na trenutak na poreklo pokreta i pratimo analizu jedne Beti Fridan (Betty Friedan), koja se očigledno odnosila na jednu skučenu i privlegovanu grupu belih žena i obrazovanih koje su četrdesetih i pedesetih godina pohađale ekskluzivne univerzitete kao što su Sera Lorens i Vasar Koledž. Za Fridanovu pravi problem za ženu je – šteta što nikad ne priznaje da govori o vrlo specifičnoj društvenoj grupi – pomanjkanje klasne moći. Potrebno je dakle da izađu iz kuće, da nađu posao, da dobro zarađuju i da tako steknu izvesnu kontrolu nad sopstevnim životima. Ništa tu nemam da dodam, ali je jasno da se ta analiza ne odnosi na žene iz proletarijata. Ženska sloboda onako kako je Fridanova opsuje, podudara se na sumnjiv i slabo ubedljiv način sa klasnom moći. I zapravo, koje postoje garancije da te žene, pošto osvoje te vrste "sloboda", i dalje razmišljaju o patnjama ženskog proletarijata? Mislim da je mračna zona, senka koja je oslabila savremeni feministički pokret upravo ta. Da smo nastavili da razmišljamo i u klasnim kategorijama, feminizam ne bi stavio na vrh svojih prioriteta pitanja abortusa, pornografije, nasilja u porodici.

Vratimo se na trenutak mojoj sestri, koja je poluzaposlena, nema ni dinara i živi od socijalne pomići, s obzirom da joj država daje stan i bonove za hranu. Jutros sam joj rekla da bez obzira na sve ne bi trebalo da prihvati posao koji mrzi. Ubeđena sam, zapravo da se njen život ne bi popravio: novac bi bio manje više isti, a njena psihološka dperesija bi porasla. Umesto da joj kažem: "Rad će te osloboditi. Potraži neki posao, neka ti plaćaju samo tri dolara na sat", rekla sam joj da za njeno psihičko dobrostanje smatram da bi trebalo da traži posao koji joj se zaista dopada. U trideset petoj godini, ako si siromašna u nevolji, posao koji te ne izvlači iz siromaštva koje mrziš ne može doneti preobražaj.

 

Problem je međutim koje su šanse da ga nađe?

Pa, da postoje "feminističke klinike" o kojima smo ranije govorile, ne bi bilo tako teško. Da moja sestra koja ume dobro da koristi kompjuter živi u mom gradu, mogla bi da mi bude asistentkinja. Njen pravi problem je taj što je izolovana, što nema nikakvu mrežu. Kako si ti Marija uspela da dođeš do mene? Obratila si se zajedničkim prijateljima koji su ti pomogli da me nađeš. Vratili smo se na početnu tačku: u jednoj patrijarhalnoj kulturi jedna siromašna, i-zolovana žena sa proleterskom pozadinom nema pristup ničemu.

 

I nema ni maštu da zamisli mrežu odnosa i kontakata...

Možda zato što je njena mašta potpuno dominirana propagandom narodne kulture i televizijom.