Elen Bas

PROMENA

Prevela Jasmina Tešanović

 

 

Ovde čupam staro korenje

iz mojih grudi, kao paradajze

koje gajimo do decembra, da dobije dršku

debelu kao stabljiku.

 

Ovo je trenutak kad stari strahovi

jure kao čistokrvni ždrebci, tražeći sve veće

i veće zauzdavanje. A ja, kočijaš,

iz nekog razloga koji oni ne poznaju

napinjem se da ih zaustavim.

 

Užas me hvata kao virus

i ja se znojim, grozničavo,

pokušavajući da ga sagorim iz sebe.

 

Ovaj strah je nevidljiv. Sve što možeš da vidiš

Je žena koja radi svoj dnevni posao,

Pijući čaj, odlazeći u bioskop,

čitajući u krevetu, ako pobedim

izgledaću potpuno isto.

 

Pa ipak izvalčim kola iz blatnjavog koloseka

dubokog pola veka, krčim čistinu kroz palu posekotinu

moga srca. Bez preciznosti lasera,

samo sa primtivnim nožem potrebe, sečem

i narezujem kružni tok mog mozga.

Menjam se.

 

(Iz: Ellen Bass & Laura Davis, The Courage to Heal A guide for women survivors of child sexual abuse, Perennial Library, New York 1988.)