Kišnabaj

ZA NIL, ZATO ŠTO SI TRAŽILA

Prevela Jasmina Tešanović

 

 

Stres, odavno moj neprijatelj,

često me posećuje

u dugoj, debeloj suknji

pod kojom čuče njena deca.

Išunjavaju se napolje

dok sam leđima okrenuta

i pokušavaju da me savladaju.

 

Najstarije, Strah

je jako i surovo.

Skače na moja leđa,

s rukama oko mog vrata

krešti mi užase na uvo,

i na noge lagane skačem

kroz prozor,

vrištim niz ulicu

u mračni

horizont noći,

i vraćam se mnogo kasnije

zarozana, cvileći, sama.

 

Evo kako me voli

kad sam sa Strahom:

lagano se kreći kao da prilaziš

mesečevom moljcu,

imaj nežne, mirne oči,

budi daleko od moje panike,

i, ako ikad

stignemo do tog mesta sigurnosti –

samo me zagrli.

 

(Iz: Ellen Bass & Laura Davis, The Courage to Heal A guide for women survivors of child sexual abuse, Perennial Library, New York 1988.)