Uvod    5

PRVO POGLAVLJE

-Dragana Milojević i Tanja Ignjatović, O PROJEKTU OD DOBRIH NAMERA DO DOBRE PRAKSE

-UČESNICE I UČESNICI PROJEKTA

-Tanja Ignjatović, IZ EVIDENCIJE O NASILJU U PORODICI

-Jeca Nedeljkov i Marija Banuh Brusin, KAKO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MOŽE POSTATI INICIJATOR I KOORDINATOR KONKRETNIH AKCIJA LOKALNE ZAJEDNICE U ZAUSTAVLJANJU NASILJA U PORODICI

-Tanja Ignjatović, KOLIKO SMO DALEKO OD RAZUMEVANJA NASILJA U PORODICI

-Ivana Slavković, ZAŠTO JE VAŽNO NASTAVITI USAVRŠAVANJE STRUČNIH RADNICA/KA CSR-a

-Jeca Nedeljkov i Marija Banauh Brusin, REAKCIJE DRUGOSTEPENIH ORGANA

-Tanja Ignjatović, OD DOBRIH NAMERA KA EFIKSANOM REŠAVANJU PROBLEMA

-Jasmina Ivanović, UVOĐENJE DOBRE PRAKSE – MERLJIVI ISHODI

DRUGO POGLAVLJE

-Moć i kontrola u partnerskom odnosu / Ravnopravnost u partnerskom odnosu

-Moć i kontrola od strane institucija / Podrška i zastupanje od strane institucija

-Dokumentacija nasilja u porodici - upitnik za unos podataka

-Protokol za postupanje u situacijama nasilja u porodici (shematski prikaz)

-Smernice za organizovanje proširenog timskog sastanka za zaštitu od nasilja u porodici – konferencija slučaja

-Izveštaj sa konferencije slučaja - formular

-Izjava na zapisnik od nasilnika da je upoznat sa članom 118a KZ RS i da se obavezuje da neće biti nasilan - primer

-Pismeno upozorenje nasilniku u skladu sa Zakonom o braku i porodičnim odnosima - primer

-Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava nasilnika - primer

-Obaveštenje za policiju o postojanju nasilja u porodici, uz molbu za prioritetno reagovanje na poziv - primer

-Izveštaji stručnih radnica/ka (bez obzira na stručni profil) koji dovodi u vezu nasilje u porodici sa pravima deteta i vršenjem roditeljskog prava nasilnika