n1 zakon u praksi s„Ako novi Zakon propisuje grupu za koordinaciju koja se sastaje na 15 dana i tu grupu čine tužilaštvo, Centar za socijalni rad i policija - onda je jasno ko je odgovoran - tužilaštvo, Centar za socijalni rad i policija. Policija je morala da dođe sa informacijom da postoji slučaj koji je ozbiljnog bezbednosnog rizika“, izjavila je Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra za televizuju N1 povodom nedavnog femicida koji se desio u centru za socijalni rad na Novom Beogradu.

Ceo prilog dostupan je ovde.