O PROJEKTU

Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima
u zaštiti  žena od rodno zasnovanog nasilја

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Partnerske organizacije na projektu su Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija), a saradnik Evropski Ženski Lobi (EWL).

Lokalne partnerske organizacije u Srbiji na projektu su SOS telefon VranjeOsvit (Niš)Centar za podršku ženama (Kikinda)Iz kruga Vojvodina (Novi Sad)Ženski centar (Užice) i Peščanik (Kruševac).

Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat finansira:
 Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements
Podršku projektu u Srbiji pružaju: Institut za održive zajednice (ISC) i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

  Više o projektu...