a) Rad sa žrtvama nasilja
u CSR

Seminar: Rad sa žrtvama nasilja u centru za socijalni rad

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/96/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorke programa:

Tanja Ignjatović i Ivana Slavković

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Sistematizacija znanja o mehanizmima delovanja psihološke traume i o nasilju u porodici kao prolongiranom traumatskom iskustvu;
 • Sticanje znanja o osnovnim elementima neophodnim za uspostavljanje adekvatnog konsultantskog odnosa sa žrtvama nasilja i razumevanje principa koji rukovode konsultantski rad;
 • Sticanje uvida u značaj vrednosnog sisteme žrtava nasilja i profesionalaca za postupanje u zaštiti žrtava od nasilja;
 • Upoznavanje sa tehnikama za vođenje prvog intervjua i tehnikama aktivnog slušanja.

Trajanje programa: dva radna dana (12 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 25

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 21.10.2011. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 153/2011), srednja ocena opservacije 4,78
 • 30.5.2013. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 56/2013), srednja ocena opservacije 4,90

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.

b) Rad sa nasilnicima

Seminar: Rad sa nasilnicima u centru za socijalni rad

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/30/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorke programa:

Jeca Nedeljkov i Marija Banauh-Brusin

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Sticanje veština za prepoznavanje i utvrđivanje nasilja u kontaktu sa nasilnikom, za uspostavljanje granica i pravila u odnosu između stručnog/e radnika/ca i nasilnika i za primenu standardnih socijalnih intervencija u funkciji kontrole nasilnog ponašanja;
 • Razumevanje odnosa između nasilnika i stručnog/ne radnika/ce u centru za socijalni rad;
 • Usvajanje ključnih principa, pravila i tehnika u radu sa nasilnicima;
 • Usvajanje  veština za organizovanje tretmana nasilnika u centru za socijalni rad;
 • Usvajanje pravila za uspostavljanje sigurnosti/bezbednosti stručnih radnika/ca.

Trajanje programa: dva radna dana (12 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 25

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 27.10.2010. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 78/2010), srednja ocena opservacije 4,95

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.

c) Pokretanje
sudskih postupaka

Seminar: Pokretanje sudskih postupaka od strane centara za socijalni rad (krivični i građanski postupak)

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/31/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorka programa:

Vanja Macanović

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Sistematizacija znanja i usavršavanje veštine pisanja krivične prijave;
 • Upoznavanje sa promenjenom ulogom centra za socijalni rad u postupcima pred porodičnim sudom;
 • Sticanje veština u pisanju tužbi i podnesaka sudu i postupanju pred sudom;
 • Upoznavanje sa sudskom praksom i uticajem na rad pravnika/ca u centru za socijalni rad.

Trajanje programa: jedan radni dan (6 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 15

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 27.6.2011. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 121/2011), srednja ocena opservacije 4,82

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.

d) Profesionalni stres

Seminar: Prevladavanje profesionalnog stresa

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/32/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorka programa:

Ivana Slavković

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Razumevanje pojma stresa (tipovi i izvori stresa - stresori i njihovo poreklo);
 • Sticanje znanja o sindromu sagorevanja;
 • Sticanje znanja i veština o novim strategijama za prevladavanje profesionalnog stresa i o individualnim i institucionalnim oblicima zaštite od stresa i sindroma sagorevanja.

Trajanje programa: dva radna dana (12 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 20

Kontrola kvaliteta (eksterna): Nije bilo eksterne kontrole kvaliteta.

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.