a) Institucionalna zaštita

Seminar: Nasilje u porodici i institucionalna zaštita

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/26/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorke programa:

Tanja Ignjatović i Ivana Slavković
Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Sticanje znanja o teorijskim konceptima, vrstama, mehanizmima, dinamici, rasprostranjenosti i posledicama nasilja u porodici;
 • Razumevanje osnovnih principa u radu sa fenomenom nasilja;
 • Usvajanje standardnih postupaka i procedura u radu;
 • Sticanje veština za identifikovanje nasilja, procenu stepena ugroženosti, planiranje intervencija, dokumentovanje nasilja i vođenje evidencija;
 • Upoznavanje sa nadležnostima u postupanju relevantnih službi;
 • Prepoznavanje i razumevanje specifičnih mehanizama moći i kontrole.

Trajanje programa:  dva radna dana (12 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 30

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 20. 1. 2010. Republički zavod za socijalnu zaštitu (br. 2685/10), srednja ocena opservacije 4,89
 • 18. 2. 2011. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br.320/2011), srednja ocena opservacije 4,95

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.

b) Organizovanje konferencije slučaja

Seminar: Organizovanje konferencije slučaja za zaštitu od nasilja u porodici

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/27/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorke programa:

Tanja Ignjatović i Ivana Slavković
Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Integrisati prethodna znanja i iskustva u oblasti zaštite od nasilja u porodici i motivisati stručne radnice/-ke CSR za organizovanje konferencija slučaja;
 • Uvećati razumevanje značaja multisektorskog planiranja i realizacije mera zaštite žrtvi nasilja;
 • Uvećati veštine za organizovanje konferencije slučaja (primenu pravila, postupaka i procedura).

Trajanje programa: jedan radni dan (6 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 30

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 7. 4. 2011. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 80/2011), srednja ocena opservacije 4,34
 • 20. 5. 2013. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 51/2013), srednja ocena opservacije 4,90

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.

c) Akcija lokalne zajednice

Seminar: Koordinirana akcija lokalne zajednice
u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Ovaj seminar je akreditovan (Rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS br. 150-00-19/28/2017 od 1.12.2017. godine)

Autorka programa:

Tanja Ignjatović
Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ciljevi programa:

 • Upoznavanje sa konceptima osnaživanja žrtve, partnerskog rada u zajednici i primerima "dobre prakse";
 • Upoznavanje sa sadržajem Opšteg i posebnih protokola za postupanje službi u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici;
 • Razumevanje osnovnih pretpostavki i elemenata modela koordinacije i uspostavljanje početnih dogovora između ključnih aktera u zajednici.

Trajanje programa: jedan radni dan (6 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 30

Kontrola kvaliteta (eksterna):

 • 9. 11. 2010. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 82/2010), srednja ocena opservacije 4,95
 • 1. 6. 2011. Pokrajinski zavod za  socijalnu zaštitu (br. 100/2011), srednja ocena opservacije 4,95

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.