Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Vesti

22. oktobar 2020.
saznanja nastavnika sNasilje u emotivnim vezama srednjoškolaca, posebno digitalno seksualno nasilje, nije tema koja je u potpunosti bliska nastavnicima i nastavnicama u srednjim školama.Ova tema uglavnom nije deo profesionalnih razgovora među nastavnicima, a o njoj se retko razgovara i sa roditeljima učenika. Ipak, nastavnici su izuzetno zainteresovani da se bliže upoznaju sa uzrocima i posledicama digitalnog nasilja u partnerskim vezama mladih ljudi, tj svojih učenika.
19. oktobar 2020.

okrugli sto 8 10 2020 sZaštitnik građana i Autonomni ženski centar su, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, sproveli dubinsko istraživanje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda, koje je javno predstavljeno na Okruglom stolu održanom dana 8. oktobra 2020.g. u Beogradu. Istraživanje, kojim je analizirano postupanje nadležnih organa u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici, predstavlja prvo takve vrste i sprovedeno je na osnovu dostavljene evidencije organa starateljstva, kopija zapisnika sa Grupa za koordinaciju i saradnju, kao i individualnih planova zaštite i podrške žrtvama nasilja, sačinjenih na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju tokom maja 2018.g.

8. oktobar 2020.

mdn sensa sOvogodišnje priznanje CHANGE za aktivizam i doprinos zajednici magazina Sensa dodeljeno je kampanji „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje“ Autonomnog ženskog centra. Nagradu je ispred kampanje primila Jovana Markulić, vršnjačka edukatorka i SOS konsultankinja, koja je tom prilikom izjavila da smo ponosne na ovo priznanje i da se zahvaljujemo ekipi magazina Sensa na prepoznavanju našeg rada na promeni patrijarhalnih obrazaca.

Kalendar aktivnosti
pon uto sre čet pet sub ned
1
6
7
9
10
11
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Publikacije

Digitalno nasilje i mladi izvestaj za Spaniju Madjarsku Hrvatsku i SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Mađarsku, Španiju, Srbiju i Hrvatsku
Digitalno nasilje i mladi izvestaj za SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Srbiju
soc politika u sr iz rodne perspektiveSocijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja
Autorka:
Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar