Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

VESNA PEŠIĆ

Sve ide dobro ali ništa nije dobro

Kako vidiš  našu aktuelnu političku situaciju?

Najbolje da to iskažem preko jedne kontradiktornosti: sve ide dobro ali ništa nije dobro. Kao kada pacijent krene na lečenje, pa tek onda izbiju svi simptomi. A pri tom je velika razlika da li se bolesnik leči ili ne. Od pada Miloševića mi smo lečenje započeli ali ishod je još uvek neizvestan.

 

Zašto ta  neizvestnost?

Svi naši vodeći političari i relevantne stranke, mislim na DOS i DSS, slažu se da je naš strateški cilj da uđemo u Evropu. Ali, kojim putem ćemo do tog cilja stići, pa i da li ćemo uopšte stići, nije sasvim izvesno. Stiče se utisak da će u najmanju ruku biti kašnjenja. Naši političari su u prvi plan stavili sopstveno pozicioniranje, pa se najviše na sceni vide njihovi taktiči potezi dok se opšti ciljevi i strateška opredeljenja gube u šumi političkih afera i taktikčkih nadgornjavanja. Politika se vodi u skladu sa odredjenim principima i  uverenjima ali se oni zabašuruju pa se javni život svodi na saplitanja i afere, pa građani opet na vlast gledaju sa nevericom. Političari suviše lako zaboravljaju svoja obećanja i svoje »vjeruju«.  Ja znam da partijska slika obećanja  pre izbora i slika njihove realizacije posle izbora nije baš ista, ali  raskorak izmedju te dve slike ne treba da bude toliko velki da i ne liče jedna da drugu.  Sada je, i posle promene bivšeg režima, taj raskorak i dalje suviše veliki. No, sem baš naših patentiranih namćora, ljudi ipak smatraju da je danas bolje nego što je bilo.

Čini mi se da bi naši građani voleli da ih politika malo ostavi na miru,  da ona funkcioniše po institucionalnim pravilima, efikasno, transparentno i bešumno. Za sada - nista od toga, a ne zna se ni  kada će to biti. A to drugim rečima znači da se ne zna ni približno kojim tempom ćemo da se  uključujemo u Evropu,  mada je to naš nesporno strateški cilj oko koga se, bar na rečima,  svi slažu. 

 

Šta doprinosi da se napravi jasan institucionalni okvir u kome bi se rešavala pitanja umesto što se sve pokušava rešavati u izvršnim odborima stranaka? Vidimo da i institucije kao sto su vojska, ili parlament, sve više služe partijama a manje javnom interesu. Kao da se nismo dogovorili o tim osnovnim pitanjima?

Pa tačno je to da tog osnovnog dogovora nema,  nema temeljnih vrednosti koje niko (sem ekstremista) ne bi dovodio u pitanje. Nakon pada Miloševića nije dogovoren i ponudjen jednan novi pogled na svet, novi ugao vidjenja stvari, dovoljno širok da se oko njega društvo složi, kao što to imamo u razvijenim demokratskim društvima. Baš kao i tamo gde sam ja ambasador, u Meksiku, situacija je slična a tamošnji analitičari je nazivaju partokratijom – vladavinom stranaka umesto naroda. Koliko god smo mi političari ponavljali da se borimo za promene sistema a ne za puku promenu vlasti, dakle, za jednu radikalnu promenu svih institucija i načina života, to se nije moglo izvesti ako se i vrednosti, filozofija društva i ugao procenjivanja stvari ne promene i ne postanu osnova okupljanja ljudi i ono što sve stranke spaja. Taj nam kamen temeljac nedostaje. Naravno, još nije kasno da se izborimo za jednu novu interpretaciju naše prošlosti i budućnosti. Ja sam za to da se jedna takva propaganda pokrene, medijski i edukativno. Ako je mogao Milošević onako uporna da nas preparira, zašto bi jedna kontra propaganda nove vlasti sada smetala ako ona ne bi ugrožavala različite poglede na svet u okviru prva na slobodu mišljenja. Šta je loše u tome da se objašnjava jasno i glasno u čemu je bila greška Miloševićeve politike i ratova, jer sada ispada kao da je njegova najveća greška bila to što je njegova klika pljačkala narod. A sve drugo se ne spominje i ostavlja se na miru svest ljudi koju je Milošević svesno dizajnirao prema svojim političkim ciljevima. Na tim starim predstvama o sebi i drugima teško se grade demokratske institucije. To je prosto Sizofov posao. A nekako je i šizofreno. Ja smatram da bi sada bilo poželjno da na svim televizijama nastupaju  naučnici, pisci, javni ljudi, umetnici, akademici, pa i crkveni ljudi, koji bi otvorili javni dijalog o putvima promene ali  i objašnjavali greške naše bliske prošlosti i projekciju naše evropske budućnosti. Medjutim, tu su nastale te osnovne podele, baš na tom vidjenju naše prošlosti, a od toga je naviše zavisilo koliko ćemo radikalno da se menjamo.

 

Kakve tačno podele?

Pokazalo se da nije jedina i glavna politička podela bila izmedju vlasti i opozicije, odnosno da je opozicija bila proevropska a vlast populistička i autoritarna, nego da se slična podela, u nešto drugačijem vidu, javila i unutar pobedničke opozicije, sadašnje vlasti. Naravno da se to moglo pretpostaviti i  sada mi živimo tu podelu čiji akteri su na vlasti.  DSS je bio za promene, ali ne radikalne jer je prethodno odobravao odredjeni deo Miloševićeve politike i često joj se suprodstavljao kada je htela da sklapa mirovne ugovore u Hrvatskoj i Bosni smatrajući je izdajničkom. Neke druge stranke koje su govorile da su za sistemske promene hoće da ih utemelje na monarhiji, veronauci i crkvi što je potpuno kontradiktorno u odnosu na ciljeve modernizacije i evropejstva (to su oni koji Miloševića vide samo kao komunistu i ništa više). Treća grupa okuplja one koji su zaista radikalno bili protiv onog režima – idejno, nacionalno i politički. No, oni su se uplašili da se kao takvi predstave narodu i započnu kampanju za nove vrednosti, nove interpretacije i nove institucije. Oni su zapali, da upotrebim jedan starinski izraz, u oprtunizam, a često ih novinari nazivaju i »pragmatičarima«. Ako im se može zameriti nedostatak borbe za politička uverenja, ovi poslednji bar nešto rade, često i veoma dobro,  dok naši konzervativci niti nešto rade niti su se pokazali da drže da uverenja, reda i zakona.  Tako smo se sada ušančili na račun obećanja gradjanima, pa mi se sve čini da su nam potrebni novi proboji, pa i nove pobede. 

 

Neki to opisuju kao da se ništa nije promenilo?

E s tim se ne slažem i to stalno ponavljam. Ova politička sukobljavanja, ova podela o kojoj govorim i koja  je sada na vlasti nije ista kao što je bio Milošević, to prosto nije tačno. Ja ne podnosim to »crno« pakovanje. Sve nedaće kroz koje prolazimo se povežu sa izabranom tradicijom koja tom crnilu odgovara, pa se onda olako zaključuje da smo mi uvek bili takvi i da nam nema spasa. Jedini spas nam je da nas neko okupira, stavi pod svoje ili da se tako snažno prenemo iz sopstvenog brloga, da iznenada i nadahnuto uvidimo sve svoje bliže i dalje grehe i krenemo da se kajemo. To prosto neće ići tako i zato ja više nas vidim u jednoj evolutivnoj perspektivi, a ona znači da svake godine napravimo jasan korak napred, da svaki izbori donesu novo sredjivanje i učvršćivanje demokratije, reformi, boljeg života i evropskog puta, kroz stalno podizanje ugleda naše zemlje. To se zove zalaganje za »održivi razvoj« da dužu stazu, a ne samo jedan skok, pa onda skok u nazad jer nema resursa da se odžava pravac razvoja. Recimo, Argentina krene u pravcu demokratije i razvoja, svi je hvale da je čudo nevidjeno, a onda se preko noći stropošta u bedu i bezizlaz. Mi smo napravili jedan veliki korak napred, jedan skok u odnosu na Miloševićev režim, ali smo upali u nove zaplete koji nas opasno vuku u borbe za golu vlast, koje prete da zaboramo i ispustimo iz vidika glavni prvac i težnje prekreta koji je izveden 5. oktobra. No, te su podele bile predvidljive i zato treba da se u narednom koraku institucionalizuju i tako napravi novo sredjivanje prilika u kojima bi mirno tekla borba oko osnovnih političkih opcija. Dakle, ne više u kontekstu »srpskih raskola« tj. svadja koje ne znače ništa drugo nego borbu za vlast. Treba što pre partijske funkcije razdvojiti od državnih jer bi to, pored drugih dobrih efekata doprinelo otvaranju fundamentalnih razlika oko političkih načela, interpretacije prošlosti i budućnosti. To treba da rade državnici a ne partijski trudbenici. Tu mogu da pomognu intelektualne snage koje imamo, ali  ih izgleda niko nije angažovao i okupio.

 

Često pominješ ulogu intelektualaca, mada se smatra da oni u demokratijama izlaze iz mode?

Pa možda u demokratijama izlaze iz mode, mada to nije tačno, bar nije tačno za Evropu. Mi smo još daleko od te mode. Poznato je da su se neki intelektualci blamirali kada su služili Miloševiću i njegovim ratnim ciljevima, ali ja verujem i znam da ima i drugih ljudi sa drugačijim uverenjima koji bi sada mogli da dobiju šansu i pomognu reforme, razvitak demokratskih institucija, njihovo približavanje životu običnog čoveka, ali i da preuzmu ulogu u našoj moralnoj obnovi.  Ono što se najsporije menja je upravo taj ugao gledanja na stvari, na pitanje odgovornosti za protekle ratove i počinjene zločine. Kolektivna krivice nema i ne može je biti, ali o odgovornosti se može raspravljati. Problem je očigledno u tome što se brane individualni krivci optuženi za ratne zločine kao deo kolektivnog identiteta. Možda treba vremena da se to razdvoji. Ja sam sklona da verujem da ljudima treba i vremena i malo uspeha da bi mogli da se približe tim pitanjima i samima sebi. Tako su mi i pali na pamet intelektulaci, pisci, istoričari i drugi, oni su nadležni za te teme koje su u oblasti emocija, psihologije, odgovornosti, morala i ljudskosti. Ne može sve da urade političari, pa smo do farse doveli priču u tome šta sve treba da urade Djindjic i Koštunica ali, eto, oni se svadjaju! Političari u toj priči stižu na kraju. Medjutm od toga jasno treba razlikovati primenu zakona za šta su oni, naravno, sasvim nadležni, i obavezni prema Haškom tribunalu da se optuženi za zločine predaju. Jedno je moralna priča o pomirenju i izvinjenju, a sasasvim druga onaj realizam u koji ubrajam priču, ako je tačna, da se u Srbiji krije Mladić i da ga krije VJ. To je drastično izigravanje zakona koje SR Jugoslavija sebi ne sme da dopusti. Dokumentacija više nego izvesno demonstrira da je u Srebrenici pobijeno oko 7,500 ljudi i da je to izvršeno pod vodjstvom Mladića. Ja sada ne govorim o patnji, ovih ili onih konkretnih ljudi, nego o primeni zakona a Haški tribunal je ta primena, bar za sada. Tu se sada mešaju neki intelektualci koji su nekakvi »polutani« i koji pokušavaju da zamrse stvar sa zakonom, pa stalno pričaju priče u šreh, u korist ili protiv, pomirenja, izvinjenja, Vili Branta i klečanja,  a nije reč o tome. Pa onda se ide još više u šreh s pričama tipa  »svi su patili«, »svi su činili zličine« što je čista banalnost jer je to opšste mesto. Ma ne zanima me to (zanima me, naravno, ali je to druga priča), interesuje me zakon i pravna pravda za Srebrenicu i druge zločine a ne istorijska i moralna naklpanja.  Kada su takve stvari u pitanju uopšte ne smatram da treba da čekamo narod da se osvešćuje i deca skinu sa svojih majica likove tatinih i maminih heroja - Mladića i Karadzića. Reč je o tome da državni organi rade punom parom svoj posao, a ako ga ne rade da za to odgovaraju ljudi na odgovarajućim državnim funkcijama.

 

Hajde da se vratimo ponovo na politički teren. Raspisani su predsednički izbopri, kako ti izgleda situacija?

Mislim da je dobro što ćemo imati predsedničke izbore i što će raspisani ranije, jer nam je važna, pa hitna provera dokle smo stali sa promenama. Iako su povodom predsedničkih izbora već vidljive taktike u koje su se bacile dve glavne političke partije (pozicije), pomovo ćemo se vratiti i političkim uverenjima koja su sada zabašurena. Što se taktike tiče, čini mi se da su jedni rešili da idu sa dva kandidata – jedan pravi a drugi lažni pri čemu bi ovaj drugi  bio zadužen da odvlači glasove od glavnog protikandidata. Došla sam do takvog zaključka jer ne mogu da verujem da jedna politička grupacija, mislim na DOS (bez DSS, naravno), može da podrži politički, kulturno i ideološki tako oprečne kandidate kao što bi to bili Velimir Ilic i Miroljub Labus. Ako bi se tako nešto desilo, mislim da bi politički principi i uverenja o čemu sam govorila potpuno bili poraženi pred providim taktiziranjem. Na drugoj strani se sprema druga taktika, opet neprincipijelna. Njihov kandidat će da razmišlja dugo i teško, sve do 8. septembra, tj. poslednjeg dana, jer ima pametnija posla nego da se bavi kandidaturom za predsednika Srbije, ali će ta pametnija posla u jednom trenutku ostaviti  na cedilu, preći u Srbiju, i pobediti na izborima. A sigurno će preći u Srbiju u slučaju da propadne pisanje Povelje se ono rastegne u nedogled.  Od jednog predsednika pretvoriće se u drugog predsednika. Prva taktička pozicija pripada DOS a druga DSS.

No, makar koliko se trudila da kritički gledam na našu situaciju, ja uvek biram onu stranu koja nosi potencijal evolucije, napretka, tj. onu za koju mi se čini da nas brže vodi ka zajedničkom strateškom cilju - Evropi, demokratiji, boljem životu. A  ni ta pozicija ne mora biti idealna, jer u politici takve najčešće i nema. Zato je kandidatura Miroljuba Labusa najozibljnija. Primećujem da će Labus kao predsednički kandidat pokušati da ponovo izoštri liniju izmedju reformskog i antireformskog kursa koja se u razmiricama sve više gubi, što je veoma dobro. On će se verovatno kloniti da je izroštri i na onim opasnim temama o kojima sam već govorila. On pominje referendumsku situaciju ako se kandiduje Koštunica, tj.da to neće biti izbori za ličnost već za tempo i kurs reformskih promena. Ja podržavam brže reforme,  ali mislim da pošto on neće otvoriti »ugao gledanja na stvari« niti će se baviti interpretacijom prošlost i budućnosti, (on reforme definiše na nižem nivou od toga),  smatram da ćemo u sledećem turnusu i, ako pobedi Labus, iznova dobiti sličnu podelu, mada mnogo razblaženiju i tada već bliskiju klasičnoj podeli na levicu i desnicu. Možda tek u sledećem turnusu stižemo do naših fundamentalnih teškoća. Ali, ja ne podcenjujem ovaj ključni medjukorak koji će odrediti našu sudbinu. Dovoljno da se javnost već jednom centrira oko ekonomska pitanja, razvoja, posla i budućnosti da bude mnogo učinjeno.  Ako pobedi Koštunica ili kandidat njegove orijentacije, onda se ta evolutivna perspktiva gubi i mislim da bismo išli u zastoj.

Dakle, sa mene nema simetrije izmedju dve političke opcije, pa niti kritiku niti komplimente delim na jednake časti. Ja vrednujem  više onu koja će da vuče napred.

 

Šta zameraš Koštunicinoj kandidaturi i zašto njegovu pobedu smatraš zastojem?

Ne zameram ništa ničijoj kandidaturi,  već mogućem zastoju, iako su kroz njega prolazile neke naše susedne zemlje, na primer, Rumunija, Bugarska, Albanija - da pomenem samo neke susede. Normalno je  da je bolje da tog zastoja nema a mislim da bi ga sa DSS- om na vlasti bilo, koliko zbog njene inertnosti (pokazali su se kao posmatrači koji su protiv »brzih promena«) toliko i zbog negativnog aktivizma, tj. kada je DSS aktivna, ona više gleda da sapliće nego da pomaže. Ako nešto zameram nameri da se Koštunica kandiduje za predsednika Srbije to je njegovo gotovo ekskluzivno i nedvosmisleno angažovanje na očuvanju zajednice Srbije i Crne Gore. Ako je to njegov najvažniji zadatak, ne može onda da tu novu tvorevinu, koja se tek stvara i to pod njegovim rukovodstvom, prvi napusti i pređe na funkciju u Srbiju. Pa ko će bolje da brine o toj državi nego on, ako je iskreno mislio da je ona dragocena za naš nacionalni interes. Ali ako je ta država koja se stvara nekakva trula daska, šta će nam onda ta trula daska. Onda bi on morao biti odgovoran za takvu tvorevinu - ako nije uspela. Ako je pak »dobra daska«, i stvar uspe, pa onda bi trebalo i da sedi na njoj.

 

Mnogi viču da se nacionalizam opet povampirio i ustoličio?

Ja mislim da posle promene bivšeg režima ne treba više da pričamo neodređeno o nacionalizmu. I on treba da se operacionalizuje kako bi se videli njegovi rezultati i odgovornosti. Problem je u tome što se oni koji se izdaju za nacionaliste uopšte ne trude oko naših nacionalnih interesa. Kakvi su to nacionalisti koji su loši pregovarači, na primer, sada kada je bilo u pitanju pregovaranje izmedju Srbije i Crne Gore. Ja mislim da je dogovorena tvorevina veoma slaba, od imena pa do institucija, a i vremenski je ograničena jer se dozvoljava referendum za tri godine. Može da se desi da za tri godine opet menjamo državu. Pa to nije ozbiljno, a još manje dobro. Srbija kao uža domovina je lošije prošla od Crne Gore zato što su naši predstavnici navijali za tu prelaznu zajednucu kakva god da je. A tu problematiku oko države koja baš i nije za potcenjivanje stalno okupiraju nacionalisti, tobože oni znaju šta su »državni i nacionalni interesi«. Ako sebe neko zove nacionalistom – taj ima da donese i dobar nacionalni rezultat, isto kako se to traži od Đelića u finansijama, ili od Gordane Matković u socijali. Jer oni su nadležni bili za dogovor Srbije i Crne Gore. Nacionalisti misle da se ljubav prema narodu pokazuje tako što će Romu da razbiju (nepostojeći) prozor i prebiju mu dete, izbace antisemitsku parolu, psuje majku hrvatsku; oni malo žešći vade ljude iz vozova da bi ih likvidirali samo zato što su druge vere; oni još žešći pate od sumanutih ideja da obnavljaju Dušanovo carstvo, zbog kojih kreču u rat da ga vrati posle šest vekova, a kada rat izgube, brane ratne zločince kao nacionalne heroje. Oni su imali neviđeni popust da nas oteraju u najstrašnije katastrofe, i da nas ponovo maltretiraju svojim patriotskim pričama, stvarno su »našli pa zašli«. Sa odlaskom Miloševića nacionalisti više ne mogu da budu neki metafizičari, neki koji vole ili mrze, svoj ili tuđ narod, nego kao i svi drugi političari i oni moraju da pokažu rezultate svoje politike. Oni su smislili jedan neobičan prostakluk da kada im propadne sve čega se late, a i to čega su se latili pogrešno su uradili, onda proglase da nas ceo svet mrzi. I konačno, naši su nacionalisti veoma nesposobni jer su nacionalisti nekih drugih naroda bivše Jugoslavije napravili nekakve države sa imenom i prezimenom, samo naši nisu uspeli nikakav trajan državni okvir da naprave. I zato im ne treba više davati šansu da nas uništavaju. Reč je o vrlo određenim ljudima, pa možemo da budemo sasvim precizni. To su činjenice pa neka se prema njima ravnaju. I to što mi živimo u državnom provizorijumu, posledica je politike naših nacionalista koji su od drugih pravili provizorijume, ali smo mi završili u njemu.

 

Kako je danas biti ambasadorka Jugoslavije?

Ma šta pričali, sve je danas mnogo lakše i ja to ne zaboravim da naglasim i pored brojnih problema sa kojima se suočavamo. SR Jugoslavija danas je član gotovo svih međunarodnih organizacija, što je radikalno drugačija pozicija od one kada smo bili pas lutalica kome niko neće da otvori vrata. Svet shvata da imamo teškoće koje moramo da rešavamo ali i da smo izabrali put regionalnih i evropskih integracija, dakle, u osnovi, dobar pravac. Pred nama je strateški cilj: ulazak u zajednicu evropskih naroda. Cilj je dobar samo da ubrzamo njegovo ostvarenje, a tu diplomatija može mnogo da pomogne. Čini mi se da je na svima obaveza, i na građanima a ne samo političarima, da što više afirmišemo rad, obrazovanje, energiju, napore i izvesno strpljenje. Mi još živimo suviše raskomoćeno, ne mislim finansijski koliko mentalno. Ne radi se dovoljno. U svetu se mnogo više radi, ali to pismo još nije stiglo do nas. Stoga moramo sami sebe da opominjemo svakodnevno kako bismo vlastite kapacitete podigli do maksimuma. Problem je što nam novac nije stigao, nema još uvek očekivanih investicija, a nada nekih naših ministara da će se razvoj obezbediti iz naših slamarica, nije realna. Slažem se da novac iz slamarica treba staviti u banke, ali moraće i to da se sačeka jer je najteže povratiti izgubljeno poverenje. Ako sami sebi ne verujemo, kako da nam poveruju drugi. Zato nam se žuri, da sve ide mnogo brže i bez zastoja. Nažalost, ja mislim da iako nam je pravac kretanja u osnovi dobar, niti će se on drastično menjati, čini mi se da nećemo biti ni prvaci u trci sa preponama. No, iz moje perspektive iz koje sada posmatram stvari, vidim da bar 90 posto zemalja živi teško, nesređeno, siromašno. Ako nismo prvaci, mi ipak imamo šansu da od sebe napravimo sređenu zemlju.

 

 Danas, 21. VII 2002.