Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

MARINA BLAGOJEVIĆ

Tragičan spoj patrijarhalne i postindustrijske mizoginije

 

Šta enlargement (proširivanje Evropske zajednice) donosi ženama? Koliko će i da li će njihova prava priključivanjem zajednici evropskih naroda biti unapređena i sa kakvim problemima se žene iz zemalja u tranziciji suočavaju? Ovo su samo neka od pitanja o kojima su raspravljale ekspertkinje proteklih dana u Briselu. Evropski parlament je iz Jugoslavije angažovao dr Marinu Blagojević, sociološkinju.

Posebno sam naglasila ulogu faktora kulture. Važno je uzeti u obzir specifične kulturne faktore, kulturni kontekst unutar koga se pokušava institucionalno kontrolisati problem diskriminacije. Tvrdim da u mizoginom kulturnom kontekstu institucije, najčešće, i same proizvode mizoginiju. U okružju u kome je diskriminacija žena prihvatljiva, institucije, takođe, proizvode diskriminaciju. Vrlo čvrsto stojim na stanovištu da nije dovoljno samo boriti se za poboljšanje položaja žena afirmacijom institucionalnih mehanizama, iako su institucionalni mehanizmi neophodan uslov. Oni nisu i dovoljan uslov, pogotovu u postindustrijskom vremenu sa globalnom masovnom mizoginom kulturom koja se spaja sa lokalnim patrijarhatima, takođe, mizoginim. Stoga naglasak stavljam na razvijanje novih strategija koje će iz polja kulture pokušati da se bave problemom položaja žena. U tom smislu se zalažem za promišljanje kulturnih, kontra-kulturnih i diskurzivnih strategija koje će otvoriti novi prostor za žene. Mi imamo u ovom trenutku iskustvo, iako ne spadamo u prvu grupu zemalja u tranziciji koja će biti do 2004. primljena u Evropsku zajednicu, da se troši naboj koji su feminističke grupe na našim prostorima dosta dugo držale na vrlo visokom nivou. Nama će sve veći problem biti kako i na koji način da obrazlažemo potrebu afirmacije ženskih prava u javnom prostoru. Način na koji mediji prate javnu sferu zahteva izvestan ekstremizam i skandaloznost, tako da smo stalno u prostoru ekstremnosti, skandala i neke vrste erotizacije i pornografije ženske patnje. Zaista nam se postavlja pitanje na koji način da formiramo diskurzivni prostor unutar koga se možemo založiti za sopstvena htenja.

Jedan deo odgovora pružila je i grupa Evropske komisije Enwise (enlargement women in science - žene u nauci). Inače, akronim grupe je moje delo i ponosna sam na to. Ta ekspertska grupa ima za glavni cilj formiranje Evrope kao prostora znanja i istraživanja. Evropa je veoma mnogo usmerena, i to je jedan od njenih prioriteta, da se u globalnoj utakmici, pre svega sa SAD, afirmiše kao prostor znanja. To je zapravo jedini prostor koji Evropi ostaje da u globalnoj utakmici ne bude gubitnica.

Odliv mozgova iz Evrope u SAD je ipak danas vrlo veliki.

Apsolutno. Između ostalog, to i jeste jedan od razloga evropskih briga.

U okviru razgranate mreže različitih projekata koji se odnose na razvoj nauke, za nas je vrlo značajan program koji se odnosi na odnos nauke i društva. U okviru njega postoji podprogram "Žene i nauka". Jedan od najznačajnijih materijala ovog programa je mainstreaming rodne jednakosti u nauci. Vrlo precizno, uz pomoć pouzdanih indikatora analiziraju se mehanizmi isključivanja žena u nauci.

Pre više od deset godina bavila sam se naučnicama kod nas.

Tvoja doktorska teza se odnosila na položaj naučnica?

U doktorskoj tezi sam se bavila profesionalno uspešnim ženama, pa i ženama u nauci. Ali, na tu temu sam se i u kasnijim istraživanjima vraćala. Zato je za mene rad u ovoj ekspertskoj grupi povratak u budućnost, jer se sada bavim temama kojima bih se normalno bavila pre deset godina da nam se nije sve ovo događalo što smo u poslednjoj deceniji preživeli. Smatram da je i Evropa zakasnila sa postavljanjem ovih tema na dnevni red. Nalaze svojih istraživanja iz 1990. i 1991. koristiću i sada u radu ove grupe. Zanimljivo je da Evropa kasno, posebno ako se imaju u vidu SAD, počinje da se bavi ženama u nauci. Sva sreća je da Evropa to radi temeljito. Zemlje u tranziciji, među koje spadamo i mi, treba da urade studije, poput ove koja je urađena na situaciji zapadnoevropskih društava, u kojima će se najdirektnije razotkriti mehanizmi diskriminacije ili, kako volim da kažem sistemske inhibicije kojoj su žene izložene u nauci.

Sa kojim zadacima je formirana ekspertska grupa?

Zadatak ekspertske grupe je da preko istraživanja i studija dođe do konkretnih predloga mera koje treba preduzeti da bi se položaj žena u nauci bitnije promenio. Mere idu od predloga kako devojčice vaspitavati, pa do toga kako deliti novac za projekte u evropskim fondovima. Postoje analize koje upozoravaju da su žene isključene iz projekata evropskih fondova. Reč je o diskriminaciji žena u postupku odobravanja projekata. Vrlo je ilustrativna karikatura iz jedne od studija: četiri muškarca i žena koja obrazlaže predlog na koji joj predsedavajući kaže: "Ovo je odlična sugestija, gospođo, možda neko od ovde prisutnih muškaraca može to da realizuje."

Kakve preporuke ova studija daje za obrazovanje naučnica/naučnika?

Preporuke se odnose na proces obrazovanja ali i na destereotipizaciju nauke. Između ostalog, u preporukama se predlaže borba protiv prakse ohrabrivanja isključivo dečaka za izučavanje prirodnih, tehničkih nauka i kompjutera. Potrebno je razvijati kompjuterske igrice koje su naklonjene devojčicama (girls frendly). Profesori treba da dobiju dodatne edukacije za razumevanje rodne jednakosti. Pedagogija mora uključivati praktične aplikacije nauke i tehnologije. Devojčicama treba davati dovoljno uputstava o karijeri koja bi ih ohrabrivala da uđu u nauku. Itd.

Svedokinje smo zanimljivog fenomena u Evropi - dečaci su slabiji đaci od devojčica. Devojčice pokazuju veću spremnost da uče, češće se upisuju na fakultet, tako da je Evropa zainteresovana i za to kako da dečake ohrabri da budu bolji đaci. Pokazuje se da je obrazovanje rodno vrlo osetljiv problem, što znači da škole treba menjati tako da i dečaci i devojčice imaju bolje uslove za individualni razvoj.

Koje tehnike dominacije se najčešće koriste u onemogućavanju žena da razviju svoje mogućnosti u nauci i istraživanjima prema ovoj  studiji Evropske komisije?

Osnovni mehanizmi isključivanja žena iz nauke su vezani za muške neformalne grupe koje isključuju žene od vršnjačkih, kolegijalnih, klupskih i inih druženja, međusobne promocije…

Jedan od mehanizama isključivanja žena iz sveta nauke je nedostatak modela uloga. Ženama nedostaju modeli uspešnih žena u nauci. To ne znači da žena nije bilo u nauci. To znači samo da su ostale nevidljive. Navešću primer koji se ne odnosi na našu zemlju nego na Nemačku. Prošle godine sam bila gostujuća profesorka za Gender Studies na programu "Marija Gepert Majer". Kada sam pitala studente: Ko je Marija Gepert Majer? niko nije mogao da mi odgovori. Reč je o Nemici iz Poljske, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Ona je pomagala u Drgom svetskom ratu Jevrejima da emigriraju i, osim toga, usprotivila se razvijanju nuklearnog oružja. Dakle, o jednoj zaista briljantnoj osobi, na univerzitetu čiji jedan program nosi njeno ime, studenti gotovo ništa ne znaju. To je poziv svim ženama, kojima je stalo do ravnopravnosti žena, da rade na otkrivanju ženske tradicije, pretkinja čiji radovi i rezultati su zataškani i zatrpani. Te žene treba da budu vidljive na hodnicima škola, u laboratorijama, bibliotekama, u javnim prostorima.

Ako si skoro bila u nekoj našoj osnovnoj ili srednjoj školi mogla si videti da te sa zidova posmatraju samo Dositej, Vuk, Njegoš, Karađorđevići i crkveni velikodostojnici. Kao da na ovom prostoru žene nikada nisu ni živele.

Ne čudi me to, jer veliki je posao promeniti kulturni kontekst za koji smo na početku razgovora konstatovale da je mizogin. Mi smo sada u fazi kada moramo ozbiljno prikupljati podatke i indikatore koji govore o kontekstu unutar koga mi funkcionišemo. To treba da rade naučnice/naučnici i relevantne naučne institucije. To ne mogu raditi nevladine organizacije. I promena obrazovnih programa, koja bi morala da usledi da bi se kroz obrazovne programe afirmisala rodna jednakost, mora da proizađe iz ozbiljnog naučnog rada. Nažalost, kod nas se ne shvata da su rodne studije naučno utemeljena područja znanja. Nije reč o ad hoc seminarima. To radi ženski pokret. Ali, ako hoćemo da pravimo sistemsku promenu koja bi se odnosila, recimo na obrazovni sistem, onda mora da se pođe sa pozicija znanja. Za to znanje potrebno je sakupiti podatke. I to ne može da se radi na takozvanim trening programima. Tu smo, u ovom trenutku, uvezani u jedan potpuno pogrešan čvor. Jasno je da treba napisati nove udžbenike, ali to moraju uraditi stručni ljudi. Takvi ljudi mogu da se izbroje na prste jedne ruke u ovoj zemlji.

Da li se na univerzitetu izučavaju rodne studije?

Na Fakultetu političkih nauka se radi po programu koji sam napravila pre tri godine. Rekla bih da je potrebno rodnu perspektivu provući kroz čitav vaspitno obrazovni sistem, a u okviru posle diplomskih studija organizovati posebne rodne studije.

Da li su u materijalu Evropske komisije pobrojane prednosti istraživanja koja rade žene?

Ta vrsta posebnosti je naročito vidljiva u društvenim naukama. Vidljivo je i da se sistem vrednosti koji unose žene i muškarci razlikuje. O tome ima dosta istraživanja. Recimo, timski rad mnogo lakše prihvataju žene.

Za nas je posebno zanimljiv plan Evropske komisije o tome kako da poboljša komunikaciju između nauke i društva. Bez promena odnosa prema znanju i ljudima koji se bave znanjem promene se ne mogu izvršiti.. Naša grupa, koju čine žene iz istočne Evrope, posebno insistira na problemu urušavanja znanja i nauke u zemljama u tranziciji. Do tog urušavanja je došlo još za vreme komunizma u mnogim zemljama, a u postkomunističkom periodu do njega dolazi i zbog siromaštva, ali i zbog veoma velikog odliva mozgova. Naučne institucije postaju sve nevidljivije, a i male zavisne državice ne pokazuju političku volju da investiraju u nauku. U jugoistočnoj Evropi, gde i mi spadamo, dostigli smo tačku na kojoj prosto moramo spoznati da nije moguće izvesti društvenu promenu ukoliko ne postoje ljudi koji tu promenu mogu izneti. Celokupna jugoistočna Evropa je trenutno zaglavljena, između ostalog, jer nema dovoljno ljudskih resursa u svim oblastima koji mogu da iznesu promene neophodne za priključivanje Evropi. Važno je shvatiti da arogancija koja se neguje u Srbiji prema znanju, prema naučnicima je u stvari samoubilačka. Isključivanje nauke i naučnika je samoubistvo. Mi nemamo mnogo opcija. Ili ćemo propadati bez znanja ili će se znanje shvatiti ozbiljno.

Evropa pokazuje prilično interesovanje za podsticanje mlađih ljudi za povratak u zemlje porekla. Ali, ko god je realističan zna da je to veoma teško. Teškoće povratka treba shvatiti razumevajući razloge odlaska. Ljudi su odlazili ne samo zato da bi bili dobro plaćeni (to prema istraživanjima nije prvi razlog odlaska). Na prvom mestu su uslovi rada. Ljudi hoće da se njihov rad uvažava, da rade ono što najbolje mogu i to unutar dobre organizacije posla. Jedan vikokvalifikovan naučnik ne treba sve sam da radi. U nauci nema samoupravljanja. U nauci kao i u umetnosti ne postoji demokratija. Talenat nije demokratski raspoređen. Ljudska prava su jedan aspekt stvari, a kreativnost drugi. U našoj primitivnoj egalitarnoj kulturi jako teško je spojiti objektivni interes društva da treba da afirmiše znanje sa očiglednim otporom prema ljudima koji bi trebalo da predstavljaju elitu znanja. U Evropi, ali i u zemljama koje su joj se približile mnogo više od naše, postoje vrlo zanimljive ideje sa "centrima izuzetnosti". Imala sam čast da prva iz Srbije iz oblasti društvenih nauka budem u jednom takvom centru, u kolegiju Budapest. Ti centri su zamišljeni tako da okupljaju izuzetne naučnike i omogućavaju njihovu komunikaciju i interdisciplinarni rad na vrlo neobičnim projektima. Sve više preovlađuje svest da je klasično akademsko znanje presporo. Univerziteti su prespori u primanju i artikulaciji novog znanja. Centri mimo univerziteta treba da omoguće artikulaciju novog znanja koje se između ostalog stvara i interakcijom izuzetnih ljudi sakupljenih na jednom prostoru u dužem vremenskom periodu, recimo godinu dana. Trebali bismo da razmišljamo o takvim projektima i u Beogradu. To ne bi bilo nemoguće kada bismo pokazali spremnost i volju. Iz kontakata sa Evropskom komisijom u Briselu uviđam da ima više spremnosti za saradnju no što mi pokazujemo želju da tu spremnost prihvatimo. Sekcija "Žene i nauka" je iskazala spremnost da podrži balkansku konferenciju o ženama u nauci na Balkanu. Isto tako, postoji i spremnost da se jedna od naših zajedničkih sesija odigra ovde, u Beogradu, kao i da podrže projekat balkanskog ženskog instituta.

 

Uključena si u stvaranje vladinog tela za rodnu jednakost u Srbiji. Kakva iskustva imaš? Koliko politika Evropske komisija i Evropskog parlamenta imaju uticaja na stvaranje mehanizama rodne jednakosti ovde?

Ovo što govorim su i odjeci mojih razmišljanja nakon iskustava sa pravljenjem vladinog tela za rodnu jednakost. Bila sam uključena u neke faze nastanka tog tela. Nisam uključena u poslednju fazu i neću biti članica tog tela. Naravno, želim mu uspeh, ali moja perspektiva se unekoliko razlikuje, pre svega stoga što smatram da za postizanje ciljeva ženskog pokreta mora da se vodi ženska politika, da ona mora da bude transparentna, sa međusobno usklađenim ciljevima i sredstvima. Ne može se "muškom" (zapravo makijavelističkom) politikom doći do rezultata u korist žena. Sve žene koje su ulagale svoju energiju u ženski pokret u poslednjih deset, a neke i dvadeset godina zalagale su se za drugačiju politiku. Na delu je političko lukavstvo koje energiju ženskog pokreta blokira pretvarajući je u mehanizme. Ženska politika se mora praviti na svakom koraku.

 

Da li hoćeš da kažeš da si se samoisključila iz procesa stvaranja vladinog tela za rodnu jednakost iz protesta?

Ne znam da li je protest adekvatna reč, ali jesam se samoisključila, jer to nije moja politika.

 

Kako vidiš žensku nevladinu scenu?

Zemlje istočne Evrope su imale specifičan razvoj nevladine scene, posebno ženskog dela te scene. U ovom trenutku taj proces je završen i nastaje prelaz ženskog pokreta u NGO ili endžioizacija ženskog pokreta. Treba da nam bude jasno da endžioizacija ženskog pokreta nije isto što i ženski pokret. Otišla bih korak dalje, jer endžioizacija koja se dogodila u istočnoj Nemačkoj, na primer, je bila mnogo više vezana za profesionalizaciju. Bojim se da kod nas endžioizacija i profesionalizacija nisu povezane. Kada bi se endžioizacija odvijala tako da predstavlja profesionalizaciju u sferi borbe za ljudska prava dobili bismo serije rodno senzibilisanih profesionalki. To bi bilo u redu. Bojim se da je brzo proizvođenje NGO-a i akcija u njihovom okviru dovelo do urušavanja kvaliteta i da se sada nalazimo na tački od koje može krenuti "backlash" (bekleš, unazađivanje). Strategije će nužno morati da se promene. Srećna sam što imam priliku da razmišljam o tim strategijama, jer pravim za Evropski parlament studiju o ženama na Balkanu.

Ti radiš i za Evropski parlament evaluaciju GTF (Gender Task Force) Pakta za stabilnost?

DA.

Danas, 30. XI – 1. XII 2002, str. VI-VII