Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

JELICA RAJAČIĆ ČAPAKOVIĆ

Žene su nezgodan faktor u politici

Ti imaš dugogodišnju aktivnost u opoziciji. Bila si i hapšena, ispitivana, gubila si posao… Danas je to sve prošlost. Ti si ministarka. Kako vidiš svoju ulogu sa druge strane, iz pozicije vlasti ili drugim rečima čemu danas daješ prioritet u svojim aktivnostima.

Dok sam za vreme Miloševićevog režima bila okrenuta prevashodno rušenju tog režima, danas razmišljam i radim koliko god mogu da gradim, učestvujem u uspostavljanju demokratskog društva. Sve moje aktivnosti usmerene su upravo na stvaranje pretpostavki da postane nemoguće da nas "usrećuje" neki novi samovoljnik, diktator i zao čovek. Vratila bih se na Miloševićevo vreme. Svest o pogubnosti tog režima je sporo sazrevala. Ljudi su obmanjivani preko medija, obećanjima bez pokrića, lažnim tumačenjima stvarnosti. Morala je voda da dođe pod grlo da bi se većina stanovništva, koje inače nije imalo tradiciju kritičkog sagledavanja stvarnosti, trgla i odvažila na promene. Kao žena, znala sam da žene osećaju svu težinu življenja pod tim režimom i da imaju snage da se uhvate u koštac sa akterima tako pogubne politike. Žene su zapravo dale odlučujući doprinos u poslednjem činu rušenja Miloševićeve vlasti. Dobro smo se za to pripremale i u mojoj stranci - Reformistima Vojvodine, ali smo se i udružile sa ženama iz drugih opozicionih stranaka, iz nevladinih organizacija, iz sindikata. Malo je bilo žena političarki. Kod nas je ženi teško da uđe u politiku. Poslednjih godina bio je to bastion surovih borbi, gotovo rezervisan za muškarce. Slobodno mogu da kažem da su muškarci političari koristili retrogradne društvene tokove da eliminišu žene iz politike. Mnogo toga u biću politike bilo je suprotno težnjama žena koje su tražile svoje mesto u politici. U tom muškom miljeu žene političarke su teško mogle da artikulišu svoj glas, a i to što su radile bilo je daleko od afirmacije ženskih vrednosti i stvaralačkog potencijala koji žene unose u politiku. Saradnja sa ženama iz sindikata je dala impuls političarkama. Reč je o velikom broju žena željnih promena, žena u stvaralačkom i radnom usponu koje su znale kako i šta treba raditi. Radile smo po čitavoj Srbiji edukacije žena iz opozicionih stranaka i nevladinog sektora koje su htele da uđu u političku borbu i izvedu promene. Kroz seminare "Žene to mogu" prošlo je više hiljada žena. Žene su osnažene i stimulisane da se angažuju. Za mene nije bilo iznenađenje kad se na izborima pojavilo znatno više glasača od uobičajenog broja. Značilo je to, pre svega, da su žene, koje nemaju sklonost da se bave zaludnim poslovima, shvatile da njihov glas može dovesti do promena.

Drugo pitanje je šta se događa sa tom ogromnom ženskom energijom koja je pokrenula društvo ka promenama. Na delu je zapravo vraćanje žena u uobičajene uloge, njihovo ponovno marginalizovanje i neutralisanje. Žene su nezgodan faktor u politici. Kad zapnu, one hoće da se ono što su započele i realizuje. Teško odustaju, manje su korumpirane, podmitljive, pažljivije barataju novcima. Zato ih političari izbegavaju. Nama se dogodilo ono što se ženama nakon velikih revolucionarnih promena u istoriji često događalo - iskorišćene smo. Samo, postoji jedno samo. Mi smo znale da nam se to sprema i vrlo dobro smo se organizovale. Ženama predstoji još vrlo uporna i mukotrpna borba da zadobiju mesta koja im u politici pripadaju i da uljude politiku, primere je demokratskom društvu, učine poljem saradnje, a ne borbe do istrebljenja, čemu su balkanski muškarci itekako skloni.

 

Žene su artikulisale unutar ženskog pokreta i u Ženskoj političkoj mreži zahtev za kvotama od 30% i taj zahtev je, činilo se, prihvaćen bez većih otpora.

Mora se računati sa dvoličnošću političara. Oni su potpisivali u strankama dokumenta o kvotama, prihvatali da će na listama biti 30% žena. Nije ih bilo 30%, a i ono što ih se našlo na izbornim listama bilo je na začelju tih listi. Tako se broj žena u Skupštini Republike Srbije kreće oko 11%, a u opštinskim, gradskim, saveznoj i pokrajinskoj skupštini situacija je još gora po žene. U Srbiji postoje skupštine opština bez ijedne žene ili sa tek po nekom koja deluje samo kao dekoracija, a toliko je usamljena da su joj ruke potpuno vezane. Dok god je tako malo žena u skupštinskim telima, njihov potencijal ne može doći do izražaja. Tek učešće žena iznad 30% pruža garancije da će politika, bar delimično, funkcionisati po meri žena. To nisam ja izmislila, već o tome govore iskustva zemalja razvijene demokratije, primerice skandinavkih zemalja. Dakle, sa deklarativnih obećanja stranaka o kvotama moramo preći na strogo uređene izborne liste na kojima će na svakom drugom mestu biti žena. Bez garancija u proceduri izbora kvote ne znače ništa.

Sada nam se događa da u pripremanju tako važnih zakona kao što je zakon o radu, krivični zakon, zakon o zapošljavanju, o braku i u odlučivanju o njima žene gotovo da i ne učestvuju. Jednostavno, stavljaju nas pred svršen čin, zakoni se usvajaju, a da naš interes nije dobio odgovarajuću artikulaciju.

 

Šta možemo da uradimo da te po žene negativne tokove preokrenemo u korist žena?

Pošto sam sada, kako si sama rekla "na drugoj strani", to jest delujem iz vlasti, sa pozicije koja ima određenu moć - tek kada sam došla na ovo mesto ministarke za rad, zapošljavanje i rodnu jednakost postala sam svesna koliko moći donosi pozicija u vlasti - dakle tek sada u meni se javlja čuđenje zašto žene koje su bile u sličnim situacijama nisu ništa činile da stvaraju pretpostavke za učešće žena u politici. Žene koje svoju moć nisu iskoristile da uvećaju moć žena u celini su napravile kobne greške. Kada nas bude više od 30% u organima koji odlučuju, bićemo respektabilna politička snaga.

 

Kako ti koristiš poziciju ministarke da uvećaš moć žena?

Važno je da postoji ministarstvo koje se bavi rodnom jednakošću, odnosno položajem žena u društvu. Jedino Izvršno veće Vojvodine ima ovaj resor, zapravo u čitavoj istočnoj Evropi vlast nije dala resor u najvišim organima vlasti koji bi brinuo o potrebama najveće marginalizovane grupe unutar populacije. Pošto sam u stalnom kontaktu za aktiviskinjama ženskog pokreta, konačno i sebe samu smatram pripadnicom pokreta za jednake rodne mogućnosti, trudim se da institucije vlasti, posebno one najbitnije za poboljšanje ukupnog položaja žena, učinim osetljivijim za pitanja rodne jednakosti. Eto, i sama učestvuješ u projektu edukacije policajaca za reagovanje u situacijama nasilja u porodici. Edukacija policajaca je krenula baš iz Vojvodine zahvaljujući mom insistiranju da obavezan deo znanja kojima policajci raspolažu budu saznanja ženskog pokreta. U ženskom pokretu proteklih godina akumulirana su znanja kako uvidom u rad i tretman ovih problema u razvijenim zemljama, tako i suočavanjem sa muškim nasiljem u našoj sredini. Tu žensku energiju moramo pretočiti u institucije. Osetljivost do koje su došle aktiviskinje ženskih grupa, razumevanje fenomena muškog nasilja protiv žena treba podeliti sa ljudima iz institucija - iz policije, centara za socijalni rad, tužilaštava, sudova, zdravstvenih i obrazovnih institucija. To je put ka istinskoj demokratizaciji institucija. Tokom edukacije policajaca shvatila sam koliku važnost ima susret nevladinih i vladinih organizacija. Bez komunikacije, konfrontiranja, razjašnjavanja promene u društvu su samo mrtvo slovo na papiru. Sve što se godinama akumulira u ljudima, jer bez svoje volje posreduju u dramama drugih, mora dobiti priliku da bude iskazano. Manjkavost zakonskih rešenja najbolje se vidi kad o vlastitoj nemoći govore oni koje je društvo zadužilo da razrešavaju te probleme. Tokom edukacije policije svedokinje smo pobrkanosti uloga različitih institucija. Policajci deluju kao socijalni radnici, socijalni radnici očekuju da policija reši njihov problem… a krajnji korisnik njihovih usluga ostaje zapravo nezaštićen. U manjim mestima policajci znaju tačno kuće u kojima je nasilje u porodici svakodnevica ukućana. To znaju i socijalne službe, domovi zdravlja, znaju u školi. Pa zašto ne bismo napravili timove koji bi došli do modela razrešenja svake od tih dramatično zapuštenih porodičnih zajednica. Moguće je, samo treba institucije da rade poslove koje im je društvo poverilo. Podršku jednoj nevladinoj organizaciji za ovu edukaciju je dao bečki Caritas. Danas se za nastavak, proširivanje i produbljivanje edukacije policije interesuju i tako velike organizacije kao što je OEBS.

Naročito značajnim smatram što su policajci i sami akteri vlastite edukacije i što sa tih edukacija izlaze kao neko ko je dobio, ali i predao drugima znanje i iskustvo kojim raspolaže.

 

Na šta ti se žene žale?

U svakodnevnim kontaktima sa ženama čujem i kako žene reaguju na zakonska rešenja na koja nisu bile u poziciji da utiču. Žene se masovno žale da je u zanimanjima u tekstilnoj industriji, trgovini granica od 58 godina za penzionisanje neprimerena. One su radile u kući, podizale decu. Suviše su fizički iscrpljene da nakon pedesete budu konkurentne i postižu normu. To nije slučaj sa svim zanimanjima, ali tamo gde se od žene zahteva veliki fizički napor, ne ide. Ta zakonska rešenja moramo modifikovati, elastičnije formulisati.

Dosta žena me zove da iznese svoju situaciju - radnu diskriminaciju, nasilje u porodici, probleme oko gubljenja posla ili degradiranja na radnom mestu. Baš su pozivi žena puni dramatičnih tonova. Ono što je važno, nijedna nije pozvala da bi svoj problem svalila na mene. Žene traže podršku. Iz perspektive svog slučaja sagledavaju društveni problem. Ti pozivi su mi stimulans. O njima često razmišljam i trudim se u okviru svojih mogućnosti i individualno da ih podržim. Ponekad je dovoljan i jedan ohrabrujući razgovor. Kroz to sam shvatila koliko su SOS službe ženske podrške važne i potrebne.

Žene pred penzijom su trenutno jedna od najugroženijih grupacija. Hoću da ih podržim da prihvataju male dokvalifikacije. Sa svojim iskustvom i znanjem uz mali dodatni napor one mogu još dosta toga da urade za sebe i da svoj radni vek završe bez stresa i osećanja odbačenosti. Ključ je u sticanju novih znanja, u ovladavanju novim tehnologijama. Mi žene imamo otvorenost i inače smo spremnije od muškaraca da učimo. To je naša prednost i treba je iskoristiti.

Najugroženija grupa su mlade žene. One u startu imaju bolji uspeh u školi, ali kod zapošljavanja njihovi vršnjaci prođu bolje. Ovoj grupaciji namenili smo posebne programe podrške.

 

Koja pitanja su po prvi put otvorena?

Po prvi put javno smo progovorili o trgovini ljudskim bićima. Imamo saznanja o tome da je Vojvodina zemlja tranzita trgovine ženama. Otvorile smo vrata na zidu koja su bila zabravljena, a za mnoge mlade žene to znači da će otvoriti oči i da neće uleteti u mreže trgovaca belim robljem. Imaćemo i brojke koje policija do sada nije beležila, pa se o rasprostranjenosti fenomena trgovine ženama nije ni moglo dokumentovano govoriti.

Isto tako, policajci će dobiti mogućnost da se upoznaju sa adekvatnim načinima vođenja razgovora sa ženama izloženim trgovini. Važno nam je da žrtva dobije podršku, da policajac na žrtvu ne gleda sa podozrenjem, da zna odgovore na pitanja koja u njemu ostaju kao mora posle kontakta sa žrtvom. Postoje minimalni i maksimalni ciljevi. Dakle, znamo šta više ne želimo da posle edukacija uradi nijedan policajac, ali i one ciljeve do kojih ćemo stizati sistematskim dugogodišnjim zajedničkim radom.

 

Novina su žene policajke. Grupe policajki prolaze edukaciju u školi u Sremskoj Kamenici. Znači li to da se približavamo standardima razvijenih društava.

Naravno da znači. Žene koje ulaze u policijsku službu proći će, takođe, edukacije. Žene će u tu službu uneti nov kvalitet u delovanju. Tu sledimo iskustva razvijenih zemalja.

Žene retko javno kandiduju same sebe. Ti si i po tome izuzetak. Znaš šta voliš i želiš da radiš i nedavno si rekla da bi želela da budeš gradonačelnica Novog Sada, da imaš ideje koje bi poboljšale život u tvom gradu?

Meni to nije prvi put. U Reformistima Vojvodine sam se samokandidovala i za mesto ministarke za prava žena. Predsednik stranke gospodin Mile Isakov mi je rekao da sam od jedne do tada male i zanemarivane teme napravila ozbiljnu političku priču. Meni lično je to priznanje jako važno. Uverena sam da su prava žena izazov za političarku i da ću svojom upornošću i otvorenošću učiniti da se položaj žena poboljša, a to je plus i mojoj stranci.

Funkcija u izvršnoj vlasti mi je poboljšala i položaj u stranci. Moje delovanje u medijima, spremnost da se uhvatim u koštac sa problemima su mi otvorili i put da postanem predsednica Gradskog odbora Reformista Vojvodine u Novom Sadu, inače našeg najvećeg odbora. Lep je to osećaj. Najteže je dobiti poziciju u vlastitoj stranci. Zato sam na tu funkciju jako ponosna. U stranci radim na unapređenju delovanja Foruma žena., iako nisam zadovoljna sa brojem žena koje su ušle u organe stranke.

Svoju ambiciju da postanem prva gradonačelnica Novog Sada izrekla sam na jednom susretu političarki. Razgovarale smo o tome šta bismo želele da uradimo još u našim političkim karijerama. Malo žena je spremno da jasno i glasno kaže šta želi. Verujem da bi moj grad bio u svetu još više uvažavan kada bi mu na čelu bila žena koja je spremna da radi za njegovu dobrobit i koja ima viziju kako da se u tom gradu lepše i bolje živi.

Danas, 17-18.VIII 2002, str.VI