Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

EDITA OSTOJIĆ

Svi imamo iskustvo žrtve

 

Za čime tragaš Edita?

Tragam za spiritualnošću. Nisam odgojena ni u jednoj konkretnoj religiji. Primjećujem da se u različitim religijama kao osnovni elementarni pojavljuju isti zahtjevi upućeni čovjeku (nisam to proučavala; pokušala sam osjetiti). Ipak, izaziva mi čuđenje zašto religije imaju potrebu da preko elementarnog nabacaju toliko nepotrebnog. Tako osnovne istine bivaju skrivene, a one čovjeku otvaraju vidik i čine ga slobodnim i to slobodnim na način da ga ne možeš upregnuti u bilo šta, oslobađaju ga straha. U ovom našem balkanskom zamešateljstvu ljudi su bili uhvaćeni prvo na strah, prepali su ih da će biti životno ugroženi. Sve počinje od toga. Na početku rata mi je stalno prolazilo kroz glavu sa koliko njih, koji sada čine zvjerstva, sam stajala u redu za kruh. Pitala sam se: kako ih nisam mogla tada prepoznati. Pa, ne prepoznaje se to. Vjerovatno u svakom od nas zločinac postoji kao mogućnost. Nije jedan predodređen za zločinca, a drugi imun na zločin. Pitanje je gdje se nalazi tačka od koje smo spremni na zločin na našem ličnom kontinuumu. Rekla bih: tamo gdje pokleknemo pred strahom za svoju dobrobit. A baš toga nas elementarni postulati svake spiritualnosti, namjerno ne kažem religije, mogu osloboditi. Zato se to i zatrpava i gura daleko od čovjeka da bi se njime moglo lakše manipulisati, upotrebiti ga za prizemne ciljeve. Ne vjerujem da ima predodređenih zločinaca. Možda neki ljudi brže upadnu u zločin. Razni socijalizirajući faktori mogu uticati na to.

 

Ti znaš, jer si se bavila i nasiljem u porodici, da je verovatnoća da će sin biti nasilan veća ako je imao nasilnog oca. Mogu se čitavi lanci nasilnih muškaraca izvući u nekim familijama.

Pa da, ali to nije stvar genetike, nego baš naopake socijalizacije. Jer, ima i ljudi koji kažu: neću ponoviti ono što je radio moj otac. Neki ljudi prave izbor u životu i vjerojatno se identificiraju sa onom stranom koja je bila žrtva. Dakle i socijalizacija u nasilnoj porodici pruža dve mogućnosti. Pitanje je koja će se realizirati.

 

Na osnovu onoga što znam o tvom životu i radu u poslednjih desetak godina rekla bih da si ti, Edita, žena koja je jedan strašan period života, vezan za rat, uspela da pretvori u izazov i transformiše.

Da. Kad danas sagledavan poslednjih deset godina mog života mogu taj period smatrati obogaćivanjem svoje ličnosti. Bio je to intenzivan period u mom razvoju. Negdje se u meni vjerojatno nalazio kapacitet pomoću koga sam na najbolji mogući način mogla da izađem iz nevolja u kojima smo se našli, kako ja lično tako i oni koje sam podržavala, sa kojima sam radila. To je činjenica.

 

Da li je postojao neki trenutak odluke ili je sve išlo samo po sebi?

Hmmm. Pa, postojao je čak trenutak u kome se mogla dogoditi anti-odluka, ono »ja neću da imam ništa sa tim«. Do priključivanja Medici se nisam bavila ni nasiljem ni »ženskim pitanjima«. Identifikovala sam se sa svojom profesijom, radila sa djecom koja su imala probleme u školi, sa odraslima. Nisam uopće imala tu orijentaciju. I onda je došla Monika Hauzer i napravila Mediku. Sjećam se, prvi put kad je Monika okupila stručnjakinje koje su joj, po zamisli Medike, bile potrebne, a bilo je tu psihologinja, psihijatrica, ginekologinja, pomislila sam »ma šta ću ja tu sa tolikim ženetinama«. (Smeje se.) Nisam tada imala uopće izgrađenu osjetljivost za probleme žene. Ali, radila sam na sebi. Shvatila sam da nisam neke stvari zapažala jer sam ja imala kapaciteta da se sa njima iznesem u svome životu. Uvidjela sam da ima puno onih kojima to ne uspijeva zbog različitih okolnosti i da je nepravedno da o tome razmišljam samo na osnovu vlastitog iskustva. Tako da svjesne odluke nije bilo. Na planu svjesnog, mogla je biti čak, u jednom momentu, i suprotna odluka.

 

Kako si postala feminiskinja u svojoj profesiji?

Pa ne znam da li bih to rekla za sebe. U toku svoga života nisam se nikada priklonila niti jednoj radikalnoj struji, niti sam uz bilo koju ideju pristala bez ostatka. Zaista, ne definiram se po idejama, nekako nastojim izvući ono iza čega mogu stati i od toga kombiniram svoj pristup.

Eto, u ratu smo puno radile sa traumatiziranim ženama, ali i sa vojnicima koji su dolazili sa bojišta sa ratnim traumama. Radila sam paralelno u zdravstvenoj ustanovi koja je i njih zbrinjavala. I sada u Medici radimo sa ženama koje su žrtve nasilja, ali isto tako ako postoji trun kapaciteta da nešto uradimo sa nasilnikom, mi i to iskoristimo. Kolegica Nurka fantastično radi sa nasilnicima. Nakon nekoliko sesija čovjek stane i kaže: »To je krasno, ali ja to nikada nisam imao prilike da naučim«. To su uspjesi koji nas stvarno raduju. Jeste prva potreba da se žena izvuče iz uloge žrtve. Ali, isto tako ako postoji ikakva mogućnost da nasilnik transformiše svoje ponašanje, tu mogućnost treba iskoristiti. Mislim da je to strašno vrijedno.

 

To znači da taj neće proizvesti sledeću žrtvu.

Da. A onda i djeca koja vide njegov zaokret i imaju ga kao model mogu zaključiti da je promjena moguća i da promijeniti se nije grijeh. Potrebna je snaga da se čovjek promijeni. I poruka da je promjena moguća je velika stvar.

Jedan od meni najdražih feeback-ova sa naših obuka policajaca, ljudi iz tužilaštva, sudija, socijalnih radnika..., je kad nam muškarci koji su učestvovali kažu: na osnovu ovoga što sam slušao razmislio sam gdje sam ja u svojoj porodici bio nasilan i dobio sam ideju kako može i drugačije. Gdje postoji zrno mogućnosti za utjecaj, treba ga iskoristiti. Jeste naš cilj da izbavimo žrtvu od nasilnika, ali krajnji cilj je da svijet postane bolje mjesto za življenje. A to ne možemo proizvesti opredjeljujući se za jednu ili za drugu stranu. Krajnji cilj je ipak opće djelovanje prema društvu.

 

Reci mi nešto o glavnim aktivnostima Medike Zenica.

Pored osnovne aktivnosti – pružanja medicinske i psihološke pomoći ženama žrtvama ratnog nasilja, Medika mnogo radi na planu educiranja zajednice. Na osnovu onoga što smo stekle kroz praksu i stalno paralelno učenje, radimo različite treninge o nenasilnom rješavanju konflikata, o zalaganju za rješavanje različitih problema zajednice, posebno problema mladih. Imamo programe za različite specifične grupe, kao što je na primjer grupa žena u menopauzi. Infoteka Medike je razvila publicistički i prevodilački rad, izdala je niz djela iz svjetske ženske literature relevantnih za ovo čime se bavimo. Izdale smo i knjige sa rezultatima naših istraživanja o nasilju u našoj zajednici, u bosanskohercegovačkom društvu. Imamo i jednu knjigu posvećenu Romkinjama, nasilju protiv žena u romskoj populaciji. Drago mi je da je ta knjiga izašla na tri jezika na romskom, engleskom i našem jeziku. Na neki način ta knjiga utiče i na njegovanje romskog jezika. Izdale smo i priručnike koje koristimo u našim treninzima. Od početka smo imale i dva smještajna prostora sa po dvadesetak kreveta, jer smo i u toku rata željele da pružimo ženama koje su preživjele teške traume, naročito traumu silovanja, jedno mjesto gdje će se moći posvetiti sebi. To su uglavnom bile žene iz izbjegličke populacije. Živjele su u lošim uvjetima. Najgore mi je bilo gledati ih iza izloga bivših prodavnica namještaja oblepljenih papirom u kojima je bilo smješteno i po dvjesta trista ljudi. O održavanju elementarne higijene tu nije bilo govora. Ponudile smo smještajni prostor ženama sa dovoljno higijenskih sredstava, što je u to vrijeme bila prava atrakcija. Sve je to, naravno, vezano za suštinu trauma koje su preživjele. Mi taj prostor nismo zvali sigurna kuća, prosto jer je svima u gradu poznato gdje se nalazi. Ali, imamo dobre veze sa policijom koja reaguje odmah na svaki naš poziv. Sada smještamo u te kuće i žene koje imaju probleme u partnerskim odnosima, ali i djevojke koje su zbog rata prekinule školovanje pa ga sada nastavljaju kako bi sutra bile što samostalnije i imale veće mogućnosti izbora.

 

U Pekingu 1995. na NGO Forumu – to je bilo pre potpisivanja sporazuma u Dejtonu – »ekserice« (tako smo nazivale same sebe mi iz bivše Jugoslavije) su se nalazile svaki dan na platou ispod suncobrana i pričale. Pred kraj NGO foruma ti se rasplakala. Sećaš li se tih svojih suza?

Ne sjećam se jer su to vjerojatno jedne od mojih brojnih suza.

 

Imala sam tada osećanje da naše prijateljevanje i druženje proizvodi u svakoj pored velikog zadovoljstva, jer družile smo se i volele uprkos ratova i zla u kome smo živele, i neku tegobu...

Uvijek je moja identifikacija sa lokalitetom iz koga dolazim bila tanka. Bilo mi je važnije šta žena sa kojom komuniciram misli no iz koje zemlje dolazi. Razdvajala sam pitanja odakle dolazi, čemu pripada, kako se zove od onoga šta radi i šta pokazuje, kakve poruke emituje. Ali, znaš u meni se isto tako uvijek probudi duboka tuga kad vidim da može dobro, a nije dobro, kad spoznam da je neka šansa propuštena. Toliko je kvalitetnih žena bilo oko mene sa svih strana bivše Jugoslavije, a izdešavale su se jezive stvari koje pri ulasku u kontakt sa svakim sa »druge strane« bude sumnju da ću možda biti odbijena, krivo shvaćena... Zašto nam je bio potreban taj teret kad je moglo lakše, izravnije, ljudskije? Tu mi se uvijek javlja strašna tuga.

 

Šta te ponukalo da dođeš sada u Beograd?

Odazvala sam se pozivu žena iz autonomnih ženskih grupa, kao što bih se odazvala bilo kom pozivu koji dolazi sa mjesta na kome imam šta reći. Lično sam se pozivu zapravo jako obradovala, jer u Beogradu nisam bila jedanaest godina. Dobar dio žena koje su me pozvale i koje rade u autonomnim ženskim grupama poznajem, drago mi je bilo da ih vidim. Ako njima znači nešto ovo što mogu ispričati, eto zadovoljstva i za mene.

 

Reci nam nešto o svom aktuelnom angažmanu, posebno o tome što se spremaš da radiš sa Avganistankama.

Prvog maja Medika Mondijale iz Kelna počinje edukaciju Avganistanki za rad sa žrtvama rata. Još u toku rata u Avganistanu žene iz Medike Mondijale su odlučile podržati ženske grupe koje u Avganistanu već postoje. Za razliku od zeničkog i kosovskog projekta žene iz Medike Mondijale su odlučile da podrže nešto što već postoji u Avganistanu. Kod nas i na Kosovu Medika je gradila ženske projekte od početka. U Medici Mondijale znaju da u Medici Zenica imaju trenerke koje svoja iskustva mogu podijeliti sa ženama širom svijeta, pre svega sa onim ženama koje treba da povedu svoje zajednice putem preporoda. Tako su me zamolili da napravim projekat edukacije i uobličim neke treninge za profesionalke ili poluprofesionalke koje će se baviti traumama žena u Avganistanu. U Njemačkoj je riječ o prvoj fazi rada. Pozvane su Avganistanke, ljekarke koje žive u Njemačkoj na trening. One bi trebalo da budu prva grupa trenerki za buduće trenerice u Avganistanu. One bi mogle pružiti i prvu izravnu pomoć klijentima i kolegicama koje se tamo suočavaju i pokušavaju da saniraju ratne traume. To je prijelazni korak. Sada ću u Kelnu sa njima razgovarati o elementima traume, podijeliti naša iskustva iz Bosne i vidjeti šta bi od naših saznanja bilo upotrebljivo njima u Avganistanu.

Drugi dio projekta je direktna podrška nekim grupama u Avganistanu i stručnjakinjama koje tamo rade. Predviđeno je da polovinom jula odemo u prvu posjetu Avganistanu. Napravila sam prijedlog treninga u šest koraka unutar koga sam isplanirala šta bi bio minimum stručne opreme (znanja) za stručnjakinju/stručnjaka ili volonterku/volontera koji su spremni da rade sa ljudima koji trpe posljedice ratnih trauma. U tih šest koraka, od kojih svaki traje šest dana, svaka od cjelina bi išla jedanput u dva mjeseca. U međuvremenu polaznici imaju vremena da svaki korak isprocesiraju, izreflektiraju, isprobaju i onda dalje nastave. Dakle to bi trebalo trajati jedno godinu dana. To sam uobličila već prije dvije godine i to ponukana našim iskustvima u Bosni. Vratila sam se bila u ono vrijeme kada smo se mi – psihologinje i psihijatrice morale suočiti sa ratnom traumom, a da zapravo nismo imale nikakvog iskustva sa time. Tek naknadno sam prepoznala koliko je stanje kroz koje smo tada prolazile bilo opterećujuće. Paralelno smo radile na potpuno nepoznatom terenu, jer smo bile stručna adresa ljudima i ljudi su pretpostavljali da nešto znamo, i same smo prolazile kroz krize, jer smo vrlo dobro znale koliko malo znamo. Uz to opterećenje bilo je prisutno i ono da smo i same bile dio ugrožene populacije, jer smo i mi živjele na ratom zahvaćenom području. Osim toga svi koji su bili deo našeg okužja – naši prijatelji, rođaci, djeca, očekivali su od nas pomoć. Pokušala sam da poređam čime je sve jedna stručnjakinja/stručnjak u domenu mentalnog zdravlja zasut kad se i sam osjeća elementarno ugroženim i kada i sam pati od posljedica stresa koji se cijeloj populaciji dešava. Naravno, povremeno smo dobijali neke kapljice treninga iz kojih smo pokušavali da izvlačimo pouke kako da radimo sa traumom. Uz sva pobrojana opterećenja išli su i treninzi i naše traženje smisla u njima. To me ponukalo da napravim jedan program treninga koji će bar to opterećenje skinuti stručnjacima. Trening ne čine samo predavanja, već pruža mogućnosti i samim stručnjacima da prepoznaju i dođu u kontakt sa svojim ličnim povredama. Pošla smo od saznanja da kada se sami osećamo ugroženim imamo bitno smanjen kapacitet da pomognemo nekom drugom. I onda se, naravno, zbog pozicije moći koju nam pruža profesija događa da ne samo što ne pomažemo drugom nego mu možemo i naškoditi. Jer to je logika kako se mi branimo i preživljavamo emocionalno teške situacije za nas same Zbog toga mi je bilo jako važno da učesnici treninga funkcioniraju kao grupa, rade na samoiskustvu i istovremeno dobijaju teorijska objašnjenja. Na osnovu svega oni će biti u stanju da samoizvlače šta od svega toga mogu primjeniti u svom radu. Sama sam zadovoljna s ovako koncipiranim programom. Taj program sam ponudila Mediki Mondijale.

Moram da ti ispričam nešto strašno slatko vezano za ovaj projekat. Veram Rejčel (Wareham Rachel) naša dugogodišnje drugarica, Engleskinja koja je radila na Kosovu, radi sada za Mediku Mondijale u Kabulu, u Avganistanu. Jezik je strašan problem. Sve dobre prevodioce angažovale su UN strukture. I znaš li kako se tamo sporazumijeva sa ljudima? Na srpskom! Za ne povjerovati. Ljudi znaju ruski. Ona zna srpski i najbolje kontakte uspostavlja na našem jeziku. (Smeje se.)

 

Da li te tvoji najbliži posmatraju i kao psihološkinju, pre svega tvoja deca?

Imam utisak da sam sa svoje troje djece izgradila odnose na obostrano zadovoljstvo. Uspjeli smo da poštujemo prostor jedni drugima, da se susrećemo u onim tačkama gdje to odgovara i jednima i drugima. Zaista poštujemo uzajamno lični prostor. Nismo u našim odnosima došli do odbijanja tipa »eh, nemoj ti meni pametovati zato što si psihološkinja«. Valjda i sama svoju struku tako uzimam – ne kao nešto što treba da da uputstvo drugima kako se živi, nego kao dobar oslonac za traganje za modalitetima življenja. I u odnosima sa vlastitom djecom sam dosta prorađivala problem moći koju roditelj posjeduje u odnosima sa djecom. Kroz rad u Medici sam se obogatila promišljanjem odnosa sa ljudima i mnoga od saznanja mogu da primjenim i na sebi, u vlastitom životu.

 

Znači li to da uspostavljaš kontrolu nad vlastitom moći?

Ne nazivam to kontrolom, već odgovornim postupanjem sa vlastitom moći. Važno je da svojom moći ne sužavam ničije pravo na izbor. To je suština. Pitala sam se često šta je moć. Ona je stvarno nešto neutralno. Nekako nit' smrdi, nit' miriše. Moć je nešto što imaš il' nemaš. Kako je uhvatiti? Okus moći i ono što radimo sa njom upravo je bit našeg odnosa prema moći – da li odgovorno postupamo sa njom, to jest da li drugoga koji je u odnosu na nas u poziciji nemoći ograničavamo i oduzimamo mu slobodu izbora jer se moć za mene svodi na slobodu izbora. Sloboda izbora se može nekome dokidati na fizičkom planu, sprečavanjem, ali može i perfidnim manipulacijama, takvim manevrima na psihičkom planu da čak čovjek i ne prepozna šta mu se dešava. To znači da onaj ko ima stručna znanja i moć koja iz njih proizilazi ima u tom trenutku širi izbor, ima poziciju moći – koju može zloupotrijebiti ili može izabrati da odgovorno postupa sa njome. Ako je zloupotrijebi čini neku vrstu nasilja, a ako se odgovorno odnosi prema njoj – ponaša se etično.

 

Šta bi moglo ubrzati procese pomirenja na Balkanu?

Pa, kada sam bila u prilici da za jednu konferenciju, prije godinu dana, pripremam tekst o ulozi govorenja istine u procesu pomirenja, onda sam bila suočena sa pitanjem: zašto proces pomirenja ne ide unatoč svemu što postoji. A postoji sud u kojem bi trebalo da izađe istina na vidjelo, koji bi trebalo da objelodani ko je kome šta uradio i da proces pomirenja otpočne. Postoje sredstva moderne tehnologije putem kojih možemo i da vidimo i da znamo šta se događa i šta se događalo. Na ličnom planu, mnogi još nisu spremni da čuju drugoga šta mu se sve izdešavalo. To povezujem sa tim da se na ovim prostorima, ne samo u ovim ratovima, čitav niz stoljeća prenosi iz generacije u generaciju nekakav dug u krvi. Stalno je neko nekome krv dužan. Neko je nekoga proganjao. Sakupilo se puno transgeneracijskih trauma na ovim prostorima. Imam osjećaj da su gotovo sve grupe, bez obzira na koju podjelu se osvrnuli – nacionalnu, religijsku, teritorijalnu, u nekom periodu imale osjećanje da su žrtve. Žrtva po definiciji nema kapacitet da čuje drugoga. Njoj čitav vidik zasjenjuje ono što se njoj desilo. Da bismo prekinuli taj lanac moramo stvoriti okvire u kojima će ljudi moć' čut' drugog. Svi bismo se mi na ovim prostorima mogli prepoznati baš po tome da imamo iskustvo žrtve. To nam je zajedničko isto kao i da smo svi ljudi, da smo građeni od nekih stanica/ćelija slične hemijske građe.Upravo zbog toga ljudima je važno da imaju saznanja o nekim elementarnim stvarima koja je nauka utvrdila, prije svega mislim na to da spoznaju kako trauma proizvodi povredu i koje opasnosti leže u prećutkivanju i skrivanju istine kako o preživljenom zločinu tako i o počinjenom zločinu, odnosno koje opasnosti leže po buduće generacije u transgeneracijskoj traumi. Za budućnost čitavog svijeta, koji je pun konflikata, i za nas ovdje na Balkanu neophodno je također i da se jedanput razotkiju i ogole mehanizmi nasilja kojima smo podložni na svim razinama našeg postojanja od ličnih intimnih odnosa do odnosa zajednica, političkih odnosa itd. Da se ogole ti perfidni mehanizmi izolacije, ukidanja i zadržavanja informacija, nabijanja osjećaja da si saučesnik i sukrivac, pa onda braniš i stvarnog krivca jer ti je ubačen »čip« da si kriv kao i on. Prećutkivanje se neminovno prenosi u sljedeću generaciju. Neznanje o tome, dakle, rađa nove transgeneracijske traume, a to znači da nekim novim generacijama ćuteći i prećutkujući namenjujemo iste uloge u nekim budućim krvavim razračunavanjima. Treće, jako mi je važno, a to je baza spiritualnosti gotovo svih religija, da pokušamo spoznati drugog u sebi i sebe u drugima. To je isto što i hrišćanska formula »ljubi bližnjeg svog kao samog sebe«. Znači, treba pokušati doći do spoznaje da smo svi dio jednoga i da ako je nekome loše ni meni ne može biti dobro. Balašević lepo kaže »nema meni moje strane dok si ti na drugoj strani«. Tako ćemo pronaći ono što nas vezuje i prestat' da se hvatamo za razlike. Jadna je dobit koju preko tih razlika neko ostvaruje.

Kad bismo poredali elementarna znanja koja nam nudi gotovo svaka religija, ali bez onih naslaga koje razdvajaju ljude različitih konfesija, zapravo znanja koja smanjuju strah da smo ugroženi...

Kad bismo, sa druge strane, spoznali šta radimo sebi prešutkivanjem i skrivanjem onoga u šta smo se sticajem okolnosti našli upleteni, pa smo nešto i zabrljali...

Kad bismo razgolitili mehanizme nasilja i shvatili na koji način smo bili viktimizirani, i to vrlo tendenciozno i smišljeno...

Dakle, kad bi sve to uradili možda bi više ljudi shvatilo šta je čega vrijedno u jednom ljudskom životu, u tih sedamdesetak godina koje stoje prosječno čovjeku na raspolaganju u životu na ovoj zemlji. I kad sam sebi sve to poredala i pisala o tome, došla sam do pitanja: samo, kolikima je zaista stalo da se sve odvija na takav način? Suviše je interesa u svemu tome. Suviše je interesa u proizvodnji i prodaji oružja. I humanitarni rad je postao biznis prve klase, kao i niz drugih stvari... a ljudi se još uvijek klanjaju zlatnom teletu, zapravo novcu, ubačeno im je u glavu da im je to osnova identifikacije, da vrijede onoliko koliko su teški u nulama, odnosno koliko nula imaju iza brojke na bankovnom kontu. I tako propuštaju šanse.

Danas, 27-28. IV 2002, str. VIII-IX